Εισηγητής ΣτΕ για αγωγή κακοδικίας της ARB vs Δικαστικών Αρ. Πάγου: Ο χαρακτηρισμός «γκαουλάιτερ του σταλινισμού» για Κοτζιά έχει βάση, αποτελεί αξιολογική κρίση

[Δεν παρέστησαν οι εναγόμενοι  από την ARB Εφέτες στη δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο. Ούτε οι εναγόμενοι Αρεοπαγίτες παρέστησαν νομίμως]

©Δημήτρης Χαντζόπουλος, Καθημερινή 5.12.2018

Από την Εισήγηση του κ. Γεωργίου Ποταμιά, Συμβούλου της Επικρατείας

Στη δίκη της Athens Review of Books στο Ειδικό Δικαστήριο (4.12.2018) με εναγόμενους για κακοδικία τους εφέτες (Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου, Κυριάκο Φώσκολο, Στυλιανή Μπλέτα) οι οποίοι  δεν παρέστησαν καθόλου, ενώ δεν παρέστησαν νομίμως ούτε και οι εναγόμενοι αρεοπαγίτες: Βασίλειος Πέππας (Πρόεδρος του Αρείου Πάγου), Γεώργιος Λέκκας (Αντιπρόεδρος του ΑΠ), Πηνελόπη Ζωντανού (Αντιπρόεδρος του ΑΠ, η οποία καταψήφισε την υπέρ της ARB εισήγησή της), Αγγελική Τζαβάρα και Θωμάς Γκατζογιάννης (αρεοπαγίτες).

Σελ. 43 της Εισήγησης

 1. Ενόψει του ότι ο Ν. Κοτζιάς κατά τον χρόνο δημοσιεύσεως της επίμαχης επιστολής ανήκε ήδη στην κατηγορία των κατά την νομολογία του ΕΔΔΑ δημοσίων προσώπων/πολιτικών ήταν εφαρμοστέες από το ένα μέρος οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 2, 9 παρ. 1 του Συντ/τος καθώς και το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ και από το άλλο μέρος οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 και 2 του Συντ/τος καθώς και του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ. Οι επικρινόμενες αποφάσεις έπρεπε να σταθμίσουν τα συγκρουόμενα έννομα αγαθά προστασίας της τιμής του θιγομένου προσώπου/ελευθερία έκφρασης/ελευθερία τύπου σε επίπεδο Συντάγματος και άρθρου 10 της ΕΣΔΑ. Δεν είναι ορθή η εφαρμογή διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 361, 362, 363, 367) κατά τρόπο που περιορίζει το εύρος συνταγματικής προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου (άρθρο 14 Συντάγματος), οι εν λόγω διατάξεις του Ποινικού Κώδικα είναι εφαρμοστέες εν προκειμένω ερμηνευόμενες σύμφωνα με το εύρος προστασίας του άρθρου 14 του Συντ/τος.
  Η αναγκαιότητα του περιορισμού ενός ατομικού δικαιώματος σε μία δημοκρατική και σε μία μη δημοκρατική κοινωνία κρίνεται διαφορετικά, γιατί επικρατούν διαφορετικά αξιολογικά κριτήρια για την εξουσία του κράτους και την ελευθερία του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιτρέπει ρητώς περιορισμούς ατομικών δικαιωμάτων που είναι «αναγκαία σε μία δημοκρατική κοινωνία». Όπως γίνεται δεκτό από τη θεωρία, βλ. Πρ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Α΄, Δεύτερη Έκδοση, Αθήνα, 2005, «… Η έννοια της δημοκρατίας εδώ, όπως και γενικά στην πράξη, δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την ελευθερία. Όπως απέδειξε και η κατάρρευση των καθεστώτων του “υπαρκτού σοσιαλισμού”, δημοκρατία χωρίς ελευθερία είναι ή γίνεται ταχύτατα τυραννία. Μ’ αυτή την έννοια, οι περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων είναι θεμιτοί μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίο σε μία δημοκρατία που είναι στηριγμένη στην ελευθερία …». Εν προκειμένω, η επικρινόμενη απόφαση του Εφετείου Αθηνών (4034/2015) συνεχεία δε και του Αρείου Πάγου (697/2017) παρέλειψαν να σταθμίσουν in concreto την σύγκρουση δύο ατομικών δικαιωμάτων σε επίπεδο Συντάγματος με φορείς αυτών από το ένα μέρος τον Ν. Κοτζιά και από το άλλο μέρος τους ενάγοντες εν προκειμένω Μαρία και Εμμανουήλ Βασιλάκη. Ο Ν. Κοτζιάς, ως δημόσιο/πολιτικό πρόσωπο ήταν επιτρεπτό στα πλαίσια ενός ανοικτού διαλόγου, σύμφωνα και με την νομολογία του ΕΔΔΑ να υφίσταται έντονη κριτική για την πολιτική του δραστηριότητα, η κριτική αυτή εντάσσεται στην γενικότερη ανοχή που πρέπει σε μία δημοκρατική κοινωνία να υφίσταται για απόψεις ή γνώμες που είναι δυνατόν ακόμη και να θίξουν ή να σοκάρουν.

Σελ. 44-45  της Εισήγησης

 1. [….] Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή νομική αξιολόγηση του περιεχομένου μίας εκφράσεως είναι απαραίτητο να διαπιστωθεί η αληθής σημασία της εκφράσεως. Σκοπός της ερμηνείας είναι πάντα, η διαπίστωση του αντικειμενικού νοήματος. Για τον λόγο αυτό καθοριστικό δεν είναι ο υποκειμενικός σκοπός του εκφραζομένου ούτε η υποκειμενική κατανόηση του θιγομένου αλλά πώς αντιλαμβάνεται την έκφραση ένα αμερόληπτο και νοήμον κοινό. Περαιτέρω, για τον καθορισμό του νοήματος της εκφράσεως πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες που συνέτρεξαν. Έτσι, δεν επιτρέπεται να απομονώνεται η αμφισβητούμενη έκφραση. Ο χαρακτηρισμός του Ν. Κοτζιά στο επίμαχο δημοσίευμα ως «γκαουλάιτερ του Σταλινισμού» αποτελεί αξιολογική κρίση, έντονη κριτική προς το πρόσωπο του θιγομένου, εντούτοις εντάσσεται στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου και στηρίζεται σε ευρύτατη πραγματική βάση: Ήταν μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και εκ τούτου τεκμαίρεται ότι εκθείαζε τα καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλισμού», είχε το προσωνύμιο «ο Σουσλόφ του ΚΚΕ», εκπροσώπησε το ΚΚΕ το 1980 στο 3oΣυνέδριο Κοινωνιολογίας που οργάνωσε η Ακαδημία Επιστημών της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το 1981 εκδόθηκε το βιβλίο του «Η Πολωνία και Εμείς» στο οποίο παρουσίαζε την δημοκρατική Ελλάδα σαν αυταρχικό καθεστώς και την Πολωνία της δικτατορίας του Γιαρουζέλσκι σαν δημοκρατικό παράδεισο. Ο Ν. Κοτζιάς συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του προπαγανδιστικού βιβλίου με τίτλο «Der autonome intelleut» (Ο Αυτόνομος Νους) που γράφτηκε υπό την καθοδήγηση του Μάνφρεντ Μπουρ (Manfred Buhr) επικεφαλής του Ιδεολογικού Αγώνα του καθεστώτος Χόνεκερ (και πράκτορα της Στάζι με το ψευδώνυμο «Ελαφοπόδαρος»). Υπάρχουν φωτογραφίες που τον δείχνουν ανάμεσα σε στελέχη του καθεστώτος Χόνεκερ. Από τα ανωτέρω, και από άλλα στοιχεία που προσκομίζουν και επικαλούνται με την κρινόμενη αγωγή οι ενάγοντες συνάγεται ότι η αξιολογική κρίση «γκαουλάιτερ του Σταλινισμού» έχει πραγματική βάση και μπορεί να στηρίξει τον επίμαχο χαρακτηρισμό. […]
This entry was posted in Για την Αριστερά, Διακρίσεις (κάθε είδους), Δικαιοσύνη, Επάναστἀτες του Κώλου, Ελευθερία Λόγου/Έκφρασης, κοινωνία/πολιτική. Bookmark the permalink.

3 Responses to Εισηγητής ΣτΕ για αγωγή κακοδικίας της ARB vs Δικαστικών Αρ. Πάγου: Ο χαρακτηρισμός «γκαουλάιτερ του σταλινισμού» για Κοτζιά έχει βάση, αποτελεί αξιολογική κρίση

 1. Ο/Η Φαήλος Μαντζουράνης Ντούγκιν λέει:

  δεν παρέστησαν καθόλου,

  Ανώτατοι και ανώτεροι δικαστές είναι, θα έχουν καλύτερα πράγματα να κάνουν από το να παρίστανται στα δικαστήρια ως υπόλογοι. Αυτά είναι για τους κοινούς θνητούς που πάνε γραβατωμένοι και ξυρισμένοι στο δικαστήριο για να δείξουν καλή εικόνα.
  Οι δικαστές είναι έντιμοι άνθρωποι δεν χρειάζονται αυτές οι παραστάσεις.
  Ύστερα δεν θέλουν δια της παρουσίας των να επηρεάσουν την έδρα, αφυπνίζοντας συντεχνιακά αισθήματα

 2. Ο/Η Παλιός λέει:


  Περικλής Κοροβέσης

  http://www.efsyn.gr/arthro/dikastirio-gia-gkaoylaiter?fbclid=IwAR0eEQMDnRvfW82xMLkWOD4DGJnySrWMTJoKH2QFoZnpvrF8f8MgTfF4TGM

  Δικαστήριο για «Γκαουλάιτερ»

  07.12.2018,

  Περ.Κορ.

  Αν κάποιος παραδεχτεί για τον εαυτό του πως υπήρξε σταλινικός, είναι μια έντιμη στάση αυτοκριτικής. Αν κάποιος άλλος πει πως ο εν λόγω κύριος υπήρξε σταλινικός, θεωρείται ποινικό αδίκημα και τιμωρείται αυστηρότατα.
  Παραλογισμός; Οχι, ελληνική δικαιοσύνη και οι ήρωες πραγματικοί. Ο πρώτος είναι ο κ. Κοτζιάς και ο δεύτερος το ζεύγος Βασιλάκη, υπεύθυνοι του έγκυρου περιοδικού Athens Review of Books.
  Η δίωξή τους υπήρξε πρωτοφανής και το περιοδικό κινδύνεψε να κλείσει, στόχος τού άλλοτε παντοδύναμου υπουργού που χρησιμοποίησε και την κυβερνητική του εξουσία, καθιστώντας τον ΣΥΡΙΖΑ συνένοχο. (Μέχρι τον λογαριασμό της κόρης τους είχαν δεσμεύσει).
  Και αυτά με απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά υπάρχει και άλλη δικαιοσύνη. Αυτή του Ειδικού Δικαστηρίου. Η εισήγηση του συμβούλου της Επικρατείας, Γ. Ποταμιά, ήταν καταπέλτης.
  Το περιοδικό δεν διέπραξε κανένα αδίκημα και κινήθηκε μέσα στα συνταγματικά πλαίσια. Περιμένουμε και την απόφαση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.