Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα

[Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων]

Οι αξίες αυτές είναι ενσωματωμένες στις Συνθήκες της ΕΕ. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αποτελεί μια σαφή και σθεναρή διακήρυξη των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ.

Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της ΕΕ

Τα θεμελιώδη δικαιώματα κατοχυρώνονται σε εθνικό επίπεδο από το συνταγματικό σύστημα κάθε κράτους μέλους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (εκδόθηκε το 2000 και είναι δεσμευτικός για τα κράτη μέλη από το 2009). Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο – έχουν τον δικό τους ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Χάρτης:

 • περιλαμβάνει τα θεμελιώδη δικαιώματα που είναι δεσμευτικά για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ
 • ισχύει και για τις κυβερνήσεις των κρατών μελών όταν αυτές εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ.

Τα άτομα που επιδιώκουν την άσκηση προσφυγής πρέπει να απευθύνονται στα δικαστήρια της χώρας τους. Μπορούν να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ως έσχατο μέσο.

Ο Χάρτης συνάδει με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ), η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA)Αναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• εντοπίζει και αναλύει τις σημαντικότερες τάσεις στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο

Το στρατηγικό πλαίσιο του 2012 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία έχει ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και συνέπεια της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Δημοκρατία (2015-2020) αποτελεί τη βάση για μια πραγματικά συλλογική προσπάθεια, τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Το 2012 ορίστηκε ως πρώτος Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ο Σταύρος Λαμπρινίδης. Ο ρόλος του συνίσταται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προβολής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατέχουν ξεχωριστή θέση στις σχέσεις της ΕΕ με τις άλλες χώρες και περιοχές του κόσμου. Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων και, τελικά, στην ανακούφιση της φτώχειας.

Η πολιτική της ΕΕ:

 • προάγει τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των μειονοτήτων και των εκτοπισθέντων ατόμων
 • αντιτίθεται στη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την εμπορία ανθρώπων και τη διακριτική μεταχείριση
 • προασπίζει τα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα
 • υπερασπίζεται τον οικουμενικό και αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναπτύσσοντας ενεργό συνεργασία με χώρες-εταίρους, διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και ομάδες και ενώσεις που εκπροσωπούν το σύνολο της κοινωνίας.

Όλες οι εμπορικές συμφωνίες ή συμφωνίες συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ (σήμερα ξεπερνούν τις 120) περιέχουν τη λεγόμενη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία ορίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο στις σχέσεις μεταξύ των μερών. Η ΕΕ έχει επιβάλει κυρώσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, όπως στη Λευκορωσία και το Ιράν.

Η ΕΕ διεξάγει επίσης διάλογο για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με περισσότερες από 40 χώρες και οργανισμούς, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, της Κίνας και της Αφρικανικής Ένωσης. Στην Ετήσια Έκθεσή της για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη ΔημοκρατίαΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••, η ΕΕ αξιολογεί τη δράση που αναπτύσσεται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως.

Με το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα ΔικαιώματαΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN•••, η ΕΕ στηρίζει ομάδες και ενώσεις ή μεμονωμένα άτομα που υπεραμύνονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο προϋπολογισμός του για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1,3 δισ. ευρώ.

Ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2016

Η έκδοση αυτή είναι μέρος της σειράς  «Η ΕΕ ΚΑΙ»

Europa.eu

Advertisements
This entry was posted in EU. Bookmark the permalink.

4 Responses to Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα

 1. Ο/Η Epaminondas Papayannis λέει:

  Ευτυχώς που υπάρχει το ΕΔΔΑ (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπων) και κάποιοι Έλληνες συγγραφείς και δημοσιογράφοι δεν έχουν εξοντωθεί από τους ελληναράδες που δεικνύουν μηδενική ανοχή στο διαφορετικό.

  • Ο/Η laskaratos λέει:

   Όχι μόνο αυτοί. Το ΕΔΑΔ εις πείσμα των Λαφαζαναραίων αγριανθρώπων συνηγόρων δολοφόνων μικρων παιδιών, του ΚΚΕ και όλων των ακροδεξιών εχθρών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει δικαιώσει τους πιο ταπεινούς των ταπεινών, ακόμη και τους Πακιστανούς μετανάστες, που τόσο κατάφωρα αδίκησε η Δικαιοσύνη του Τσίπρα Βατοπεδινού και του κ.Παπαγγελόπουλου.

 2. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ασφαλώς μία από τις πρώτες μέριμνες του κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, που γνωρίζει καλά ότι η απώλεια τους, ανοίγει τον δρόμο προς τον σκοταδισμό και τον μεσαίωνα.
  Τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουν πολλούς εχθρούς, που τα επιβουλεύονται.
  Ο μεγαλύτερος εχθρός όμως, είναι αυτά τα ίδια. Αν τα θυμόμαστε μόνο όταν τα έχουμε ανάγκη και το υπόλοιπο διάστημα αδιαφορούμε γι’ αυτά, σαν αν μην αποτελούν σαφέστατο δείγμα της διαφοροποίησης από την κατάσταση κτήνους που περιέρχεται ο άνθρωπος, χωρίς αυτά, αν δεν αποτελούν μέρος της καθημερινής μας σκέψεις και συμπεριφοράς, τότε τα αποδυναμώνουμε. Αν τα αντιμετωπίζουμε μόνο σε επίπεδο δικαστικών διεκδικήσεων, τότε υπάρχει κίνδυνος, να γίνουν γράμμα κενό, μια γραφειοκρατική αντίληψη και εν τέλει να ξεχαστούν.
  Θεωρώ, πως ο καλλίτερος τρόπος να τα υπερασπιζόμαστε, είναι παράλληλα μ’ αυτά να αναλαμβάνουμε και καθήκοντα, ως πολίτες μιας ευρωπαικής χώρας. Χωρίς ανάληψη καθηκόντων, τα δικαιώματα και η ελευθερία λόγου, είναι δυνατόν να υπονομεύονται από αυτά τα ίδια! Ισως, το μεγαλύτερο καθήκον μας, είναι να προσβλέπουμε σε παραπέρα ένωση των ευρωπαικών χωρών. Σε μία Ευρώπη, όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν ως προσωπική ευθύνη, την δημιουργία μιας νέας συνείδησης, στην οποία οι ευρωπαίοι θα νιώθουν πρώτα πολίτες της Ευρώπης και μετά πολίτες της χώρας, από την οποία κατάγονται. Την ευθύνη, ότι η Ευρώπη οφείλει να είναι (όπως κάνει μέχρι τώρα και ακόμη περισσότερο), η Ηπειρος που παράγει πολιτισμό, ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατία, πολιτική, αλληλεγγύη και αποτελεί έμπνευση για τον υπόλοιπο κόσμο.
  Εκτιμώ πως ένα τέτοια σπουδαίο καθήκον, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα μ’ ενεργητικό τρόπο και όχι μόνο με τον «παθητικό», που αρκείται στην κατοχύρωση τους, σ’ επίπεδο θεσμικών οργάνων.

 3. Ο/Η Ένας λέει:

  https://www.thepressproject.gr/article/110488/Dikazontai-Lagos-kai-Mixos-tin-Triti-gia-tin-epithesi-sto-Sunergeio

  Δικάζονται Λαγός και Μίχος την Τρίτη για την επίθεση στο «Συνεργείο»

  Η υπόθεση αφορά την επίθεση στον Ελεύθερο Κοινωνικό Χώρο της Ηλιούπολης «Συνεργείο» στις 10/7/2013, με τον Γ. Λαγό να εμπλέκεται ακόμα και με φυσική παρουσία, αφού στη δικογραφία βρίσκονται στοιχεία της «Εφημερίδας των Συντακτών» που εμφανίζουν στον χώρο της επίθεσης το βουλευτικό του αυτοκίνητο.

  Παράλληλα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, εκτός από την καταγραφή του αυτοκινήτου του Γ. Λαγού, τον ενοχοποιεί και το πλήθος μηνυμάτων που έχει ανταλλάξει με πολλά στελέχη της οργάνωσης πριν και μετά την εγκληματική ενέργεια, μηνύματα που αποδεικνύουν τον οργανωμένο χαρακτήρα της επίθεσης.

  Σημειώνεται ακόμη, πως καθοριστικές κρίνονται και οι καταθέσεις των μαρτύρων Π. Τσαφολόπουλου και Π. Δριμυλή, που κατά την ακροαματική διαδικασία ταυτοποίησαν τις φωτογραφίας που ελήφθησαν από περίοικο την ώρα της επίθεσης, την ώρα που οι δράστες αποχωρούν το σημείο, που δημοσίευσε τον περασμένο Φεβρουάριο η «Εφσυν».

  Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης θεωρείται το γεγονός πως ο Ηλίας Παναγιώταρος είχε προαναγγείλει λίγους μήνες νωρίτερα την επίθεση, όταν ανήρτησε στο διαδίκτυο τοποθέτησή του στην τοπική οργάνωση Νοτίων Προαστίων, στον Πυρήνα της Χρυσής Αυγής. Τότε, ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής δήλωνε στους οπαδούς της ναζιστικής οργάνωσης: «Οσονούπω θα κάνουμε πολύ δυνατή παρουσία στην Ηλιούπολη. Έχουμε ξαναπάει στο παρελθόν, αλλά λίαν συντόμως, πολύ λίαν, θα κάνουμε τη βόλτα μας κι εκεί, όπως ξέρουμε εμείς, και όποιος έχει τσαγανό και αντίρρηση ας έρθει να μας το πει».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.