Λαβρέντι Μπέρια Το Κατίν, η NKVD και η διαδικασία

Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε αλήθεια» -Αντιφάνης, 405-335 π.Χ.]

No 216
1940

Νωρίτερα της 5ης Μαρτίου, Μόσχα.

Σημείωμα του Λ. Π. Μπέρια προς τον Ι. Β. Στάλιν.
Πρόταση εκτέλεσης των πολωνών αξιωματικών, χωροφυλάκων, αστυνομικών, εποίκων και άλλων από τρία ειδικά στρατόπεδο για αιχμαλώτους πολέμου και κρατούμενους των φυλακών των δυτικών περιοχών της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας.

Το έγγραφο αυτό βρίσκεται στον απόρρητο φάκελο, ενός από τα 16.000 σφραγισμένα πακέτα, τα οποία αποτελούν μέλος τα συλλογής του Αρχείου του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τον τομέα VI του Γενικού Τμήματος τα Κ.Ε. ΚΚΣΕ. Σε αυτή τη μορφή φυλάσσονταν στο Γενικό Τμήμα της Κ.Ε του ΚΚΣΕ ορισμένα ιδιαιτέρως απόρρητα και μυστικά έγγραφα. Το άνοιγμα και η αποσφράγιση τους γίνονταν προσωπικά από τον εκάστοτε προϊστάμενο του Γενικού Τμήματος της Κ.Ε. Σύμφωνα με εντολή που δόθηκε από τον Μπορίς Γιέλτσιν στις 15 Ιουλίου 1992, σχηματίστηκε επιτροπή με επικεφαλής τον προσωπάρχη της Προεδρίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Γιούρι Πετρόφ, το σύμβουλο του προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Βολγκογκόνοφ, τον γενικό διευθυντή των Κρατικών αρχείων της Ρωσίας Ρ. Πιχόι και τον διευθυντή του Αρχείου Α. Κοροτκόφ. Στόχος της επιτροπής ήταν να μελετήσει τα υλικά που βρίσκονταν σε αυτά τα σφραγισμένα πακέτα.

Νο 794/Б
Άκρως Απόρρητο
Προς την Κ.Ε. του Πανενωσιακού Κομμουνιστικού Κόμματος (Μπολσεβίκοι)

Προς το σύντροφο Στάλιν
Στα στρατόπεδα για αιχμαλώτους πολέμου του Λαϊκού Κομισαριάτου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΣΣΔ και στις φυλακές των δυτικών περιοχών της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας κρατείται αυτή την περίοδο ένας μεγάλος αριθμός πρώην αξιωματικών του πολωνικού στρατού, πρώην στελεχών της πολωνικής αστυνομίας και των κατασκοπευτικών της υπηρεσιών, μελών των πολωνικών αντεπαναστατικών κομμάτων, μελών αντεπαναστατικών οργανώσεων που αποκαλύφθηκαν, φυγάδες κλπ. Όλοι αυτοί είναι ορκισμένοι εχθροί της σοβιετικής εξουσίας, γεμάτοι μίσος για το σοβιετικό καθεστώς.

Οι αιχμάλωτοι πολέμου αξιωματικοί και αστυνομικοί, κατά την παραμονή τους στα στρατόπεδο προσπαθούν να συνεχίσουν την αντεπαναστατική τους δράση, κάνουν αντισοβιετική αγκιτάτσια. Ο καθένας από αυτούς περιμένει να απελευθερωθεί για να αξιοποιήσει την ευκαιρία να συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα κατά της σοβιετικής εξουσίας.

Από τα όργανα της NKVD στις δυτικέ επαρχίες της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας έχει αποκαλυφθεί μια σειρά αντεπαναστατικών στασιαστικών οργανώσεων. Σε όλες αυτές τις αντεπαναστατικές οργανώσεις ενεργό καθοδηγητικό ρόλο έπαιξαν πρώην αξιωματικοί του πολωνικού στρατού, πρώην αστυνομικοί και χωροφύλακες.

Ανάμεσα στους κρατούμενους φυγάδες και παραβάτες των κρατικών συνόρων έχει εντοπιστεί, επίσης, ένας σημαντικός αριθμός προσώπων, οι οποίοι συμμετείχαν σε αντεπαναστατικές κατασκοπευτικές οργανώσεις.

Στα στρατόπεδα για αιχμαλώτους πολέμου κρατούνται συνολικά (μη συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτών και των υπαξιωματικών) 14736 πρώην αξιωματικοί, αξιωματούχοι, γαιοκτήμονες, αστυνομικοί, χωροφύλακες, δεσμοφύλακες, έποικοι και κατάσκοποι, οι οποίοι σε ποσοστό 97% ανήκουν στο πολωνικό έθνος.

Εξ αυτών:

Στρατηγοί συνταγματάρχες και αντισυνταγματάρχες 295
Ταγματάρχες και λοχαγοί 2080
Υπασπιστές, ανθυπασπιστές και αρχιλοχίες 6049
Αξιωματικοί και νεαροί διοικητές της αστυνομίας, της συνοριοφυλακής και της χωροφυλακής 1030
Απλοί αστυνομικοί, χωροφύλακες, δεσμοφύλακες και κατάσκοποι 5138
Αξιωματούχοι, γαιοκτήμονες, έποικοι 144

Στις φυλακές των δυτικών επαρχιών της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας συνολικά κρατούνται 18.632 συλληφθέντες (εκ των οποίων 10.685 πολωνοί), μεταξύ αυτών:

Πρώην αξιωματικοί 1207
Πρώην αστυνομικοί, κατάσκοποι, χωροφύλακες 5141
Κατάσκοποι, δολιοφθορείς 347
Πρώην γαιοκτήμονες, βιομήχανοι και αξιωματούχοι 465
Μέλη διαφόρων αντεπαναστατικών και στασιαστικών οργανώσεων και διάφορα άλλα αντεπαναστατικά στοιχεία 5345
Φυγάδες 6127

Δεδομένου ότι όλοι αυτοί είναι αδιόρθωτοι εχθροί της σοβιετικής εξουσίας το NKVD της ΕΣΣΔ θεωρεί αναγκαίο:

Ι. Να ανατεθεί στο NKVD της ΕΣΣΔ

1) οι φάκελοι των ευρισκομένων στα στρατόπεδα αιχμαλώτων 14.700 ανθρώπων, πρώην πολωνών αξιωματικών, αξιωματούχων, γαιοκτημόνων, αστυνομικών, κατασκόπων, χωροφυλάκων, εποίκων και δεσμοφυλάκων,
2) τους φακέλους των συλληφθέντων και ευρισκομένων στις φυλακές των δυτικών επαρχιών της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας συνολικού αριθμού 11.000 ανθρώπων, μελών διαφόρων αντεπαναστατικών, κατασκοπευτικών και οργανώσεων δολιφθοράς, πρώην γαιοκτημόνων, βιομηχάνων, πρώην πολωνών αξιωματικών, αξιωματούχων και φυγάδων
Να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση και με εφαρμογή της εσχάτης των ποινών, δια τυφεκισμού.
ΙΙ) Η εξέταση των υποθέσεων να διεξαχθεί χωρίς κλήση των συλληφθέντων και χωρίς απαγγελία κατηγοριών, βουλεύματος για τη λήξη της ανάκρισης και κατηγορητηρίου με την ακόλουθη σειρά:
Α) για πρόσωπα που βρίσκονται σε στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου, με βάση τα υπηρεσιακά σημειώματα της Διεύθυνσης αιχμαλώτων πολέμου του NKVD της ΕΣΣΔ,
Β) για πρόσωπα, συλληφθέντα με βάση υπηρεσιακά σημειώματα που εκδόθηκαν από το NKVD της  ΣΣΔ της Ουκρανίας και του NKVD της ΣΣΔ της Λευκορωσίας.

ΙΙΙ. Η εξέταση των υποθέσεων και η αναγγελία των αποφάσεων να ανατεθεί στην τρόικα με μέλη τους σ.σ. Μπέρια, Μερκουλόφ και Μπαστάκοφ (διοικητή του 1ου ειδικού τμήματος του NKVD της ΕΣΣΔ).
Ο ΛΑΙΚΟΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Λαβρέντι Μπέρια.

Σημειώσεις στην 1η σελίδα:
Στα περιθώρια της σελίδας βρίσκονται οι υπογραφές με μπλε μολύβι των Ι. Στάλιν. Κ. Βοροσίλοφ, Α. Μικογιάν, με απλό μολύβι του Ν. Μόλοτοφ.
Στα περιθώρια της δεύτερης σελίδας, προφανώς, από τον γραμματέα του Στάλιν «Καλίνιν – υπέρ».
 Φυλάσσεται στο Κρατικό Αρχείο Νεότερης Ιστορίας της Ρωσίας,
Αποχαρακτηρισμένο πακέτο εγγράφων Νο1. Katyn/ Dokuventy. Ludobojstwa, Warszawa, 1992, p. 34 – 40 

***

Μετάφραση από τα ρωσικά ©Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης -via agrimologos.com

 

Advertisements
This entry was posted in σκέψεις, φασισμός, Για την Αριστερά, Διακρίσεις (κάθε είδους), Ελευθερία Λόγου/Έκφρασης, ανορθολογισμός, κοινωνία/πολιτική, Logos. Bookmark the permalink.

19 Responses to Λαβρέντι Μπέρια Το Κατίν, η NKVD και η διαδικασία

 1. Ο/Η Ένας λέει:

  Δημοσιεύτηκε στις 15 Αυγ 2016
  Σφαγή του Κατύν ονομάζεται το έγκλημα των μαζικών εκτελέσεων χιλιάδων Πολωνών αξιωματικών, αστυνομικών, διανοούμενων, πολιτικών κρατουμένων και αιχμαλώτων πολέμου, που διαπράχθηκε από τη μυστική αστυνομία NKVD της ΕΣΣΔ του «πατερούλη» Στάλιν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και συγκεκριμένα από τις αρχές Απριλίου μέχρι τα τέλη Μαΐου του 1940.
  Ο τόπος της σφαγής ανακαλύφθηκε από Γερμανούς κατά την προέλαση τους στην Ε.Σ.Σ.Δ.

  • Ο/Η Po λέει:

   (για άλλη μία φορά κι επισήμως)αποδείχτηκε ότι οι σταλινικοί, όπως κι οι φασιστοναζί είναι εγκληματίες εχθροί της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
   όσο κι αν επιχειρούν να το κρύψουν πίσω από την καταδίκη κι απαξίωση του όρου και την ουσία περί των «δύο άκρων».
   Δεν έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη «άκρα» και δεν με ενδιαφέρει να το κάνω.
   Όμως η ουσία είναι μία, και την επαναλαμβάνω: οι σταλινικοί, όπως κι οι φασιστοναζί είναι εγκληματίες εχθροί της ελευθερίας και της δημοκρατίας
   κι αυτό δεν κρύβεται.

   • Ο/Η doulosofos λέει:

    Κύριε Ροΐδη,
    Τα θερμά μου συγχαρητήρια για την προβολή των ντοκουμέντων που αποδεικνύουν την ενοχή των σοβιετικών για την «σφαγή στο δάσος του Κατύν».
    Βέβαια στην προσπάθειά σας να απενοχοποιήσετε τον κομμουνιστικό ολοκληρωτισμό, αποδίδετε το θεάρεστο αυτό έργο στους Σταλινικούς. Λες και θα γλύτωναν οι Πολωνοί αν στο τιμόνι της σοβιετίας τότε δεν ήταν ο Στάλιν αλλά ο Τρότσκι.
    Μα τα ίδια δεν έκαναν παντού όπου επικράτησαν οι κομμουνιστές;
    Στην Κίνα ο Μάο, στην Καμπόζη ο ΠΟΛ-ΠΟΤ, στην Κούβα ο Κάστρο, παντού και πάντα προτεραιότητα έχει η εκκαθάριση του ταξικού εχθρού.
    Τον νου μας λοιπόν, γιατί και εδώ γνωρίσαμε πολύ καλά τις θωπείες των κομμουνιστών για τις οποίες ούτε ζήτησαν συγνώμη ποτέ, ούτε τις κατήγγειλαν .
    Που σημαίνει ότι δεν έχουν κανένα ενδοιασμό να τις επαναλάβουν αν και όταν τους δοθεί η ευκαιρία.

   • Ο/Η Po λέει:

    Ευχαριστώ.
    Καμία προσπάθεια απενοχοποίησης δεν επιχειρείται.
    Δεν είμαι (από το 1984) κομμουνιστής και δεν πιστεύω (πλέον) στον κομμουνισμό.
    Το θεωρώ ξεπερασμένο.

    Ό,τι καλό θα συμβεί στις κοινωνίες του μέλλοντος, είτε θα γίνει δημοκρατικά, είτε δεν θα γίνει ποτέ.
    Αυτή είναι η άποψή μου.
    Η δημοκρατία (ελευθερία λόγου και έκφρασης) είναι, για μένα, μονόδρομος.

 2. Ο/Η Epaminondas Papayannis λέει:

  Δεν υπάρχει αριστερός που να μη θεωρεί αντικομμουνιστή το Στάλιν. Δυστυχώς, έχει χαθεί κάθε έννοια λογικής· στην Ελλάδα δεν είναι λίγοι οι αυτοαποκαλούμενοι αριστεροί που τον θαυμάζουν (δεν έχει νόημα). Ο εγκληματίας Στάλιν είναι παράδειγμα τού κομπλεξικού που απέκτησε ισχύ.
  Δεν επιθυμώ να επαναλάβω τα γνωστά, παρά μόνο να θίξω μία ακόμη παράμετρο: ως γνωστόν, ο Στάλιν ήταν μαθητής σε θρησκευτικό σχολείο – Δράττομαι τής ευκαιρίας να γράψω και ότι η ερωτική στέρηση κατά την εφηβεία διαστρέφει την προσωπικότητα, γι’ αυτό και όσοι προέρχονται από θρησκευτικές οργανώσεις διακατέχονται και από κακία (βλ. και Στάλιν): φθονούν τους φυσιολογικούς επειδή απήλαυσαν ό,τι αυτοί στερήθησαν.

 3. Ο/Η Ρούλα Μ. λέει:

  Οι χριστιανοί (είτε ιεροεξεταστές είτε αποικιοκράτες) του μεσαίωνα, οι σταλινικοί του εικοστού αιώνα και οι ισλαμιστές του εικοστού πρώτου έχουν ένα κοινό: δολοφόνησαν (και οι ισλαμιστές εξακολουθούν να δολοφονούν) εκατομμύρια ανθρώπων για να τους … σώσουν, για το … καλό τους! Αυτή η πρακτική της «σωτηρίας», και σε όσους δεν θέλουν να σωθούν, πρέπει να σταματήσει.
  Ποτέ δεν θα μάθουμε (είναι αδύνατο να υπολογισθεί) ποιος δολοφόνησε περισσότερους, ο Στάλιν ή ο Μάο (νομίζω ο αιμοσταγής Στάλιν). Αμφότεροι απατεώνες (αν και θεωρώ το Στάλιν μεγαλύτερο-χειρότερο απατεώνα). Ποτέ δεν θα μάθουμε εάν ο σταλινικός Μάο ήταν πράγματι «οπαδός» του ή δήλωνε σταλινικός αφενός για να δείξει συνεχιστής της συνεπούς αριστεράς (ενάντια στους ρεβιζιονιστές) και αφετέρου για να ελπίζει σε τυχόν υποστήριξη των σταλινικών της ΕΣΣΔ που έπεσαν σε δυσμένεια από το «ρεβιζιονιστή» Χρουτσώφ (καθώς και όλων των άλλων των ανά τον πλανήτη σταλινικών). Και βέβαια, ο Στάλιν ήταν και ο κομπλεξικός της ιστορίας (τουλάχιστον ο Μάο γαμούσε).

  • Ο/Η Po λέει:

   ο Μάο έχει σφαγιάσει περισσότερους απ’ όλους (ξεπερνά και Χίτλερ) συμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
   Δεν έχει όμως σημασία, ίσως ο Χριστιανισμός να ξεπερνά διαχρονικά τους πάντες.
   Συμφωνούμε.

 4. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Η προσπάθεια, που στοχεύει να αθωώσει τον κομμουνισμό ισχυριζόμενη ότι ο Στάλιν διέπραξε τις θηριωδίες και όχι η κομμουνιστική ιδεολογία, είναι λάθος. Καμία ιδεολογία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει βία και βαρβαρότητα, εάν δεν τις έχει μέσα της. Όλα ανεξαιρέτως τα δόγματα, είτε θρησκευτικά είτε πολιτικοοικονομικά, περιέχουν εντός τους σπερματικά, την βία σαν ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη του στόχου, κυρίως επειδή θεωρούν ότι είτε έχουν με το μέρος τους την θεική εντολή είτε με βάση την επιστήμη, διέγνωσαν ότι η ιστορία κινείται προς μία αναπόφευκτη κατεύθυνση, π.χ τον κομμουνισμό, συνεπώς δικαιολογείται οποιαδήποτε βία και βαρβαρότητα, εφόσον όταν επέλθει η εγκατάσταση του ιδανικού συστήματος και θα υπάρξει ειρήνη και δικαιοσύνη. Πρόκειται για αυθαίρετη αντίληψη, η οποία έχει διαψευσθεί πολλές φορές από την πραγματικότητα, με τραγικό τρόπο. Αντί για ειρήνη και δικαιοσύνη, επήλθε ο τρόμος και ο φόβος. Μας το λέει, η ιστορία των θρησκευτικών δογμάτων της αγάπης, της ειρήνης. Των πολιτικών ιδεολογιών, στο όνομα της ειρήνης, ισότητας και δικαιοσύνης. Κατά την γνώμη μου, εδώ τίθεται ένα θέμα. Αυτό που λέει; ποιάς ειρήνης; και πόσο χρήσιμη είναι αυτή η ειρήνη; ποιας δικαιοσύνης; και πόσο χρήσιμη είναι αυτή η δικαιοσύνη; Είναι όμως ένα θέμα έξω από το πλαίσιο της ανάρτησης. Οποιος πάει στο youtube, και πληκτρολογήσει «ναζισμός και κομμουνισμός», θα δει ενδιαφέροντα βίντεο, για τις ομοιότητες του ναζισμού με τον κομμουνισμό. Αλλά και την βίαιες προθέσεις του Μπέρναρντ Σω, για παράδειγμα.

 5. Ο/Η του κώλου λέει:

  http://www.rizospastis.gr/story.do?id=4935747

  Πέμπτη 5 Φλεβάρη 2009

  ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

  Σελίδα 24
  ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΩΝ
  ΑΝΤΡΕΪ ΒΑΪΝΤΑ
  Katyn

  Ποιος έκαψε το Ράιχσταγκ; Φυσικά οι κομμουνιστές!.. Ποιος έσφαξε τους Πολωνούς αξιωματικούς στο Κατίν; Φυσικά οι μπολσεβίκοι!.. Η επανάσταση από την πρώτη μέρα που πήρε την εξουσία γνώρισε τη συκοφαντία. Καμία έκπληξη! Φυσικά όσο ήταν ισχυρή και είχε δικό της κράτος (Σοβιετική Ενωση) οι συκοφαντίες έπαιρναν αμέσως τις απαντήσεις που έπρεπε. Σήμερα που δεν υπάρχει οργανωμένη, σε μεγάλο και δυνατό κράτος, επαναστατική δύναμη για να απαντήσει, το χρέος πέφτει σε όλους όσοι πιστεύουν στον κομμουνισμό! Και πρέπει ο καθένας μας να το πάρει «προσωπικά».
  Ποιος έκαψε το Ράιχσταγκ, κύριε Βάιντα; Βεβαίως, όχι οι κομμουνιστές! Ποιος έσφαξε τους Πολωνούς αξιωματικούς στο «Katyn» («Κατίν»), κύριε Βάιντα; Φυσικά όχι οι μπολσεβίκοι! Πρώτον, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν είναι μέρος της ιδεολογίας τους οι σφαγές. Δεύτερον, γιατί σε όλον τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, το κράτος των σοβιέτ, που έχασε πάνω από 20.000.000 ανθρώπους, δεν κατηγορήθηκε ούτε για μια παρωνυχίδα άσκοπης βίας και εγκλήματος, ούτε καν σε βάρος των χιτλερικών που θα τους έπρεπε! Σε αντίθεση, βέβαια, με τους Γερμανούς, που στο πέρασμά τους άφησαν πίσω τους δεκάδες Κατίν με τελείως αθώα θύματα (γυναικόπαιδα και γέροι)! Η χώρα μας ξέρει από πρώτο χέρι: Καλάβρυτα, Δίστομο, Κοκκινιά κλπ. Χρειάζεται, λέτε, να προσθέσουμε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τους φούρνους, τα 25.000.000 των νεκρών;
  Ο κύριος Βάιντα, λοιπόν (καλός, βέβαια, σκηνοθέτης, αλλά αντικομμουνιστής με πατέντα), με την τελευταία του ταινία, «Κατίν», συντάσσεται ανεπιφύλακτα με τους χιτλερικούς που δάγκωσαν φαρμακερά την πατρίδα του, που πέρασαν από την Πολωνία, αφήνοντας πίσω τους πτώματα και πόνο, που μπήκαν στο σοβιετικό έδαφος για να συνεχίσουν και εκεί τις σφαγές.
  Στο σοβιετικό έδαφος, λοιπόν, αφού έκαψαν και έσφαξαν τους ντόπιους, οι ναζί εισβολείς έπεσαν και πάνω στους Πολωνούς αιχμαλώτους και στους διανοούμενους και τους εκτέλεσαν έναν έναν (ανάμεσά τους και ο πατέρας του Βάιντα). Το ίδιο, βέβαια, είχαν κάνει και στην κατεχόμενη Πολωνία. Μετά τη σφαγή του Κατίν κατέφυγαν στην προσφιλή τους τακτική. Επανέλαβαν τη συκοφαντία του 1933. Φόρτωσαν το έγκλημα στους μπολσεβίκους. Για να γίνουν, δε, πιστευτοί, δημιούργησαν μια επιτροπή από «επιστήμονες» δορυφόρων χωρών της χιτλερικής Γερμανίας, οι οποίοι «αποφάνθηκαν» ότι τις εκτελέσεις και την ομαδική ταφή των Πολωνών τις έκαναν οι Σοβιετικοί. Οι ομαδικοί τάφοι που «ανακάλυψαν» βρίσκονταν στην περιοχή της Λευκορωσίας, στα μέρη δηλαδή που οι χιτλερικοί χρεώνονται με 2,2 εκατομμύρια νεκρούς, το 1/3 του πληθυσμού, στην περιοχή, που έκαψαν χωριά και έσφαξαν γυναικόπαιδα (η ταινία του Κλίμοφ, «Ελα Να Δεις» σε αυτή, ακριβώς, την περιοχή αναφέρεται).
  Βέβαια, η τέχνη ποτέ δεν υπήρξε αθώα και αταξική, και οι δημιουργοί της, επίσης. Ο Βάιντα με την τελευταία του ταινία, συνειδητά και στρατευμένα, δανείζει το αναμφισβήτητο ταλέντο του στα πιο αντιδραστικά αντικομμουνιστικά κέντρα. Ούτε καν η CIA δεν τόλμησε να δηλώσει επίσημα και κατ’ ευθείαν, αυτά που δηλώνει ο Βάιντα στην ταινία του. Βέβαια η CIA πάντα έβαζε τους έμμισθους ή άμισθους, συνειδητούς ή ασυνείδητους συνεργάτες της για να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Να και ο Βάιντα, λοιπόν, στο χορό των συνεργατών, με ένα ξυλάκι στο χέρι, με μια «συναισθηματική» ταινία, να σκαλίζει την τρύπα του φιδιού, να περνάει και αυτός στο χιτλερικό στρατόπεδο της αντισοβιετικής συκοφαντίας…
  Επειδή ο 81χρονος Πολωνός σκηνοθέτης δεν είχε αποδείξεις και επιχειρήματα για να στηρίξει τη συκοφαντία του, αυτός που είναι «δύσκολος» δημιουργός και φτιάχνει αλληγορικές ταινίες, άφησε στην άκρη τις καλλιτεχνικές του απαιτήσεις και τα καλλιτεχνικά του πιστεύω και κατέφυγε στο απλοϊκό και περιφρονημένο – και από τον ίδιο – μελό! Τύλιξε τη συκοφαντία του με συναισθηματικές ιστορίες (γυναίκες και παιδιά που περιμένουν τους σφαγμένους πατεράδες τους), στοχεύοντας να συγκινήσει τις τρυφερές καρδιές των απλών ανθρώπων! Οι απλοί άνθρωποι είναι βέβαια τρυφεροί, δεν είναι όμως βλάκες. Εχουν κρίση και θυμούνται!
  Παίζουν: Αρτούρ Σμιζέφσκι, Μάγια Οστασβέσκα, Αντρέι Τσίρα, Τζαν Ενγκλερτ κ.ά.

 6. Ο/Η Epaminondas Papayannis λέει:

  Όποιος είχε γράψει αυτή την κριτική στη φυλλάδα «Νευροσπάστης» [αυτή την εφημερίδα τη λέγαμε «Νευροσπάστης» διότι μάς έσπαγε τα νεύρα (γνωστό και το ανέκδοτο: το ΚΚΕ γραφείο εξωτερικού κτίζει σχολεία – η ΚΝΕ βάζει τα τούβλα και ο Νευροσπάστης τη λάσπη)] είναι και συκοφάντης και ανιστόρητος (αγνοεί ότι η ΕΣΣΔ, όταν ακόμη ο θρασύδειλος Στάλιν είχε ανάγκη τις ΗΠΑ, αναγκάσθηκε να μην επιμείνει και σ’ αυτή την πλαστογράφηση τής Ιστορίας). Δυστυχώς, το ΚΚΕ γραφείο εξωτερικού [όπως και όλοι οι άλλοι ελληναράδες (συμπεριλαμβανομένων τών αυτοαποκαλούμενων αριστερών)] στερείται μνήμης.

 7. Ο/Η Διεθνιστης λέει:

  Όσο λάθος είναι να θεωρείται ένοχος ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, εξ ίσου, συμμετρικό λάθος, ειναι νομίζω να αποδίδεται η ευθύνη σε κάτι τόσο γενικό, όσο μια θρησκεία η μια ιδεολογία. Με αυτο τον τρόπο, γίνεται ένα μεγάλο άλμα, πάνω από τον πραγματικό δράστη, το εκάστοτε κάθε φορά κράτος και τις κοινωνικές τάξεις, τα συμφέροντα των οποίων οργανώνει και υπερασπίζεται. Με αυτη την λογικη, οι οπαδοι της φιλελευθερης κοινοβουλευτικης καπιταλιστικης δημοκρατιας, ειναι εξισου εγκληματιες, αφου τετοια καθεστωτα, διεπραξαν τις γενοκτονιες των ιθαγενων Αμερικανων, των κατοικων του Βελγικου Κονγκο, της Ιρλανδιας, των Αλγερινων, των Αβοριγινων κ.α.
  Επι του συγκεκριμένου, υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες για τα στοιχεία. Αν (όπως λέει η επίσημη εκδοχή) πολιτικοί λόγοι επέβαλαν για τόσα χρόνια την απόκρυψη της αλήθειας, από την καθορίζουσα την επίσημη εκδοχή κυρίαρχη γνώμη της Δύσης, τίποτα δεν αποκλείει, να ισχύει και το αντίστροφο. Πάντως τα αποτελέσματα, της σχετικά πρόσφατης ανασκαφής στο Βολόντιμιρ-Βόλιν της Δυτικής Ουκρανίας, άνοιξαν μια μικρή τρύπα αμφιβολίας, αφού δύο συγκεκριμένοι Πολωνοί, που είναι στις επίσημες λίστες των εκτελεσμένων από την NKVD, βρέθηκαν σε ομαδικό τάφο, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι γερμανικό ναζιστικό έργο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά.

  • Ο/Η Γιάννης λέει:

   Οι οπαδοί της φιλελεύθερης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, έχουν μεγάλη ευθύνη, για όλες τις γενοκτονίες και όχι μόνο, επειδή όταν δεν συμμετείχαν, τις ανέχονταν. Αυτό που κάνουμε σήμερα με τον «τρίτο κόσμο» και τα πολλές χιλιάδες παιδιά, που πεθαίνουν κάθε χρόνο, από λιμό και αναστρέψιμες ασθένειες. Ολοι είμαστε υπεύθυνοι, για ότι συμβαίνει στον κόσμο. Η εποχή της αθωότητας, έχει περάσει ανεπιστρεπτί, προ πολλού. Σήμερα, όλοι «γνωρίζουμε» ή τουλάχιστον αν θέλουμε, μπορούμε να γνωρίζουμε. Ζούμε πια, στην εποχή της ωμής υποκρισίας και της ύστατης ευκαιρίας.

  • Ο/Η Po λέει:

   Δ ι ε θ ν ι σ τ ή...
   στη παρούσα ανάρτηση παρουσιάζεται ένα ντοκουμέντο.
   δεν υπάρχει σχόλιο δικό μας.
   Μιλά ο σ. Μπέρια.

   και όταν μιλά ο σ. Μπέρια
   Οι αναλύσεις και οι θεωρίες περιττεύουν.
   Νομίζω.

   • Ο/Η Διεθνιστης λέει:

    Ok, Όμως υπεκφεύγετε, γιατί το σχόλιο μου, δεν αναφερόταν, στο (μάλλον παραποιημένο) ντοκουμέντο, αλλά στα σχόλια δικά σας και άλλων, που ακολουθούν.

   • Ο/Η Po λέει:

    το ντοκουμέντο δεν είναι παραποιημένο.
    Θα πρέπει κανείς να έχει το σθένος, παραμερίζοντας τις θρησκευτικές του αντιλήψεις περί ιστορικής αναγκαιότητας, να παραδεχτεί τι ακριβώς σημαίνε Μπέρια στα σκοτεινά εκείνα χρόνια…

 8. Ο/Η Aκραίος Κεντρώος λέει:

 9. Ο/Η Πάπας Βοϊτίλα λέει:

  Η αλήθεια και το τελευταίο (;) ψέμα
  Κατίν** ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. Σκηνοθεσία: Αντρέι Βάιντα. Ερμηνεία: Αρτούρ Ζμιγιέφσκι, Μάγια Οστάζεφσκα, Γιαν Ενγκλερτ, Ντανούτα Στένκα.

  Στο «Κανάλ» το 1957 ο Αντρέι Βάιντα σκιαγραφεί μια κόλαση του Δάντη για να περιγράψει τον τραγικό επίλογο της αντίστασης των Πολωνών παρτιζάνων εναντίον των ναζί: το 1944 ο Κόκκινος Στρατός διέκοψε ξαφνικά την προέλασή του έξω από τη Βαρσοβία, δίνοντας την ευκαιρία στους Γερμανούς να πετσοκόψουν δεκάδες χιλιάδες εξεγερμένους Πολωνούς που χρησιμοποιούσαν το δίκτυο των υπονόμων της πόλης ως καταφύγιο, αλλά και για την ασφαλή μετακίνησή τους στην πόλη. Η ενέργεια των Σοβιετικών ερμηνεύτηκε από πολλούς ως κίνηση τακτικής του Στάλιν, που ήθελε να θεραπεύσει από το μικρόβιο του τροτσκισμού τους απανταχού κομμουνιστές – ιδιαίτερα τους Πολωνούς που το είχαν ήδη κολλήσει. Σήμερα, ο βετεράνος Βάιντα έρχεται στο προσκήνιο με το «Κατίν» και ένα μεγάλο τραύμα της νεότερης ιστορίας της πατρίδας του, από τον Στάλιν κι αυτό.

  Τον Σεπτέμβριο του 1939, ο Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία. Σχεδόν ταυτόχρονα εισέβαλαν και οι Σοβιετικοί. Αιχμαλώτισαν τους αξιωματικούς του πολωνικού στρατού, τους μετέφεραν στο δάσος του Κατίν στη Λευκορωσία και τους εκτέλεσαν με μια σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. (Είχε προηγηθεί το σύμφωνο φιλίας Σοβιετικής Ενωσης – Γερμανίας που είχαν υπογράψει οι υπουργοί Εξωτερικών Ρίμπεντροπ και Μολότοφ υπό το βλέμμα του Στάλιν.) Οι ομαδικοί τάφοι ανακαλύφτηκαν το 1943 από τους Γερμανούς εισβολείς στη Λευκορωσία, όμως, η αλήθεια θάφτηκε και κάτω από το βάρος της νίκης και ηρωισμού του σοβιετικού λαού στο Στάλινγκραντ. Μετά τον πόλεμο το έγκλημα χρεώθηκε στους ναζί. Στην Πολωνία, όπου όλοι ήξεραν την αλήθεια, επιβλήθηκε ο νόμος της σιωπής. Μόλις το 1990 ο Γκορμπατσόφ παραδέχτηκε τη ευθύνη των Σοβιετικών και ένα χρόνο μετά ο Γέλτσιν δημοσιοποίησε έγγραφα που τεκμηριώνουν την ενοχή τους. «Μεγαλώσαμε σε ένα ψέμα, που το έλεγαν παντού και το δίδαξαν στα σχολεία», λέει ο Βάιντα, ο οποίος έχασε τον πατέρα του στο Κατίν.

  Το κινηματογραφικό «Κατίν», ωστόσο, είναι ένα πληκτικά μελοδραματικό, σχηματικό κι αδιάφορο φιλμ μέχρι τον επίλογό του, όπου αναπαρίσταται συγκλονιστικά η φρίκη των εκτελέσεων. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είμαστε θεατές ενός τηλεοπτικού σίριαλ με διάχυτη την αγωνία του Βάιντα να δείξει άλλο ένα επεισόδιο από τη μακρόχρονη τραγωδία της πατρίδας του. Ας αναλογιστούμε ότι η Πολωνία από τον 18ο αιώνα μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρχε στον ευρωπαϊκό χάρτη.

  Του Δημητρη Μπουρα, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.