Που είναι το ΣΔΟΕ, για το συνεχές σκάνδαλο του Supermarket/Catering ονόματι Άγιος Ραφαήλ ; ; ;

[Δεν είναι χρέος των ελεγκτικών μηχανισμών της Εφορείας Μυτιλήνης και της τοπικής – και όχι μόνο – Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών που άγρια φορολογούν σε συνθήκες φτώχειας τον Έλληνα πολίτη, είναι να ελέγξουν, έστω και μετά θάνατον, τη «συγγραφέα» των πολλών €κατομμυρίων, Ευγενία Κλειδαρά και τη Μονή της;]

Το ζάπλουτο μοναστήρι θα μπορούσε να στεγάσει και να περιθάλψει εκατοντάδες πρόσφυγες.

Το ζάπλουτο μοναστήρι θα μπορούσε να στεγάσει και να περιθάλψει εκατοντάδες πρόσφυγες.

«Πορεύεσθε ἀπʹ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφʹ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε». Mήπως οι πρόσφυγες της Λέσβου θα ήταν δίκαιο και λογικό να έβρισκαν άσυλο στην αδιευκρίνιστα ζάπλουτη και αφορολόγητη Μονή της μακαρίτισσας ηγουμένης;

Τον Ιούλιο του 2011 μεταξύ άλλων γράφαμε: Στη Λέσβο, υψώνεται μια από τις πιο κερδοφόρες αφορολόγητες μοναστικές επιχειρήσεις, η Βιομηχανία Θαυμάτων, με μάνατζερ την οσία Ειρήνη  Κλειδαρά (επαγγελματικό ψευδώνυμο Ευγενία), που απολαμβάνει τις τιμές που της αποδίδονται από την  πλέμπα και από πρόθυμους πολιτευόμενους.

Στη διεύθυνση  http://www.romiosini.org.gr/fb2d5109.el.aspx  υπάρχει κατάλογος 151 βιβλίων της κυρίας αυτής, στα οποία απαριθμούνται και τα αναρίθμητα θαύματα κάποιου αγ.Ραφαήλ ο οποίος έχει αφήσει πίσω του καταϊδρωμένο το Χριστό στη θαυματουργία. Μάλιστα ο άγιος υπαγορεύει επιστολές σε διάφορα γύναια τα οποία αναλαμβάνουν  να του χτίσουν υποκαταστήματα όπως αυτό της Κάτω Αχαγιάς: «Στη πρώτη Λειτουργία που τελέσθηκε στην εκκλησία του Αγίου Ραφαήλ, της Κάτω Αχαίας, 20 Ιουνίου 1976 και παρεβρεθήκαμε εκεί με την Αικατερίνη Λύτρα, … εδόθη καθ’ υπαγόρευσι του Αγίου Ραφαήλ στην Αικατερίνη το παρακάτω μήνυμα…». [του ιστολογίου μας]

roidis-laskaratos

Και ο Στρατής Μπαλάσκας με εύστοχο τίτλο «Catering… ο Αγιος Ραφαήλ (με δωράκια λαδάκι και αγίασμα!)» αναφέρει: «[…] πρόκειται για ένα οικονομικό, παραθρησκευτικό και παραπολιτικό σκάνδαλο διαρκείας 45 ετών, με δεκάδες εμπλεκομένους, ακόμα και υψηλά πολιτικά ισταμένους που συνευρέθηκαν στην «τράπεζα» της Μονής, με πανελλαδικής εμβέλειας πολιτικά και ποινικά αποβράσματα που βρήκαν άσυλο, μαζί με ντόπιους ομογάλακτούς τους, κάτω από το ράσο της ηγουμένης-«ποιήτριας», «ισαποστόλου» και «Προφήτιδος»!
Σα σπυρί που σπάει και το πύον ξεχύνεται από αυτό, μαρτυρίες και στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από αυτή την εφημερίδα έδειξαν πως η ηγουμένη του Αγίου Ραφαήλ, Ευγενία Κλειδαρά, οικειοποιήθηκε τα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσε να έχει σήμερα το μοναστήρι. Διαχειρίστηκε κατά το δοκούν έξω από όσα το Κανονικό Δίκαιο ορίζει για ένα μοναστήρι, αλλά και όσα οι νόμοι υποχρεώνουν να γίνονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως είναι η Μονή του Αγίου Ραφαήλ, κυριολεκτικά δισεκατομμύρια δραχμές, δεκάδες εκατομμύρια σημερινά ευρώ! Πάντα με μοναδικό στόχο την αύξηση της δικής της προσωπικής περιουσίας, της προσωπικής της επιρροής σε δομές εξουσίας και διά αυτών την κάλυψη των όποιων της επιλογών σε περιπτώσεις που εναντίον της κινείτο η όποια ελεγκτική διαδικασία.

Αποτέλεσμα των δημοσιευμάτων αυτών, η εισαγγελική παρέμβαση.

Πέρα των παραπάνω, έντονο προβληματισμό που φτάνει τα όρια των γελώτων από τους σοβαρά και συνεχώς ελεγχόμενους φορολογικά πολίτες, προκαλεί η σιωπή των υπηρεσιών ειδικών ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την οικονομική πρακτική της ηγουμένης. Επαναλαμβάνουμε τις συναλλαγές του φυσικού προσώπου Ευγενία Κλειδαρά που διαχειρίζεται ως τέτοιο όλα τα χρήματα της Μονής, μια και όλα, λέει, δεν είναι έσοδα της Μονής αλλά προσωπικά της έσοδα και μάλιστα από το… συγγραφικό της (το και… πνευματικό επονομαζόμενο) έργο!
Ποιο είναι αυτό το «πνευματικό» έργο; Η ίδια μιλά για εκατοντάδες χιλιάδες, για εκατομμύρια βιβλία. Που αν πουλήθηκαν από τη Μονή, πού είναι τα έσοδα από αυτά; Πού και πώς χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου; Ποιες αποφάσεις, ποιου Ηγουμενοσυμβουλίου, από το οποίο υποτίθεται ότι διοικείται η Μονή, επέτρεψαν την πραγματοποίηση όλων των γνωστών και των πολύ περισσότερων άγνωστων δωρεών; Ποιοι πήραν τα χρήματα αυτά και πώς αυτές οι δωρεές αποδεικνύονται;
Αν πάλι τα βιβλία αντικανονικά πουλήθηκαν από τη συγγραφέα Ευγενία Κλειδαρά και τα χρήματα τα διέθεσε καταπώς αυτή ήθελε ,μια και δικά της ήταν, χρέος των ελεγκτικών μηχανισμών της Εφορείας Μυτιλήνης και της τοπικής – και όχι μόνο – Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών που άγρια φορολογούν σε συνθήκες φτώχειας τον Έλληνα πολίτη, είναι να ελέγξουν τη «συγγραφέα» Ευγενία Κλειδαρά. Πόσα χρήματα κέρδισε, πόσα και πώς φορολογήθηκαν; Τι ποσά δηλώθηκαν στις φορολογικές της δηλώσεις;

Για μια ακόμα φορά λοιπόν, κύριε εισαγγελέα, κύριοι της Οικονομικής Εφορείας Μυτιλήνης και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών: Ποιος τύπωσε όλα αυτά τα χιλιάδες βιβλία, ποιος τα βιβλιοδέτησε, ποιος τα μετέφερε στη Μυτιλήνη, ποιος τα πούλησε, πού είναι το Φ.Π.Α. όλων αυτών των εργασιών; Αλλά και ποιος πούλησε, και κερδοσκόπησε φυσικά, από τους τόνους το χαρτί που χρειάσθηκε για την εκτύπωση των ηγουμενικών πονημάτων. Τη στιγμή που φορολογείται ο φτωχός μεροκαματιάρης, το «πνευματικό έργο» της αυξάνουσας την περιουσία της μοναχής και όσοι κρύβονται πίσω από αυτό θα συνεχίσουν προκλητικά να λειτουργούν ως ένα ιδιότυπο «παραθρησκευτικό… duty free»; Και ως πότε; Επιτέλους, προς τι αυτή η εκκωφαντική

σιωπή στον τοπικό «Εφραίμ»; Ποιοι και γιατί φρενάρουν την όποια υπηρεσία; Μήπως, ως ότου τρέχουμε πίσω από κωμικοτραγικές, σκανδαλιστικές και δυστυχώς θίγουσες την Ορθοδοξία πανελλαδικές διαστάσεις που έρχονται για το σκάνδαλο της «Αγίας Μητέρας» του λόφου των Καρυών;» [©Στρατής Μπαλάσκας]

roidis-laskaratos

…Και στο ιστολόγιο «Βαθύ Κόκκινο» αναρωτιούνται αν Είναι μια νέα «Αγία Αθανασία» η Ευγενία Κλειδαρά, ηγουμένη της Μονής του Αγίου Ραφαήλ στη Θερμή της Λέσβου;

Πολλοί είναι αυτοί που απλά την αντιμετωπίζουν σαν μια «γραφική περίπτωση» μιας γυναίκας με απωθημένα λογοτέχνη, που δεδομένων των χρημάτων που διαθέτει αγοράζει «λογοτεχνικά εύσημα», ενώ η κολακεία, στην οποία είναι επιρρεπής, μερικές φορές φτάνει την υπερβολή της «Αγιοποίησης»!

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι κάθε άλλο παρά μια αθώα γραφική περίπτωση είναι η λειτουργία της ηγουμένης. Λένε πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα – και μάλιστα επικίνδυνο στην εποχή μας – υπαρκτό παραθρησκευτικό φαινόμενο, μέσω του οποίου, μάλιστα, μια ολόκληρη κοινωνία εθίζεται στη λογική του «καλό κι άγιο είναι ό,τι φέρνει χρήμα».
Και αφού το να έρχονται χρήματα σε ένα νησί σαν τη Λέσβο, με σχεδόν καθόλου επενδύσεις είναι «θαύμα», ας ανεχθούμε και τη «θαυματουργή» δράση της «Αγίας» κ. Κλειδαρά.

Γιατί εκτός από ιδιοποίηση των εσόδων της Μονής – βαρύτατα αντικανονική πρακτική σε ένα κοινοβιακό μοναστήρι που κανείς μοναχός δεν επιτρέπεται να έχει την παραμικρή ιδιοκτησία – η ηγουμένη του Αγίου Ραφαήλ κάνει και… «θαύματα».

Μάλιστα στο παρελθόν είχε υπάρξει και επιστολή διαμαρτυρίας 15 ιερέων της Μητρόπολης Μυτιλήνης προς το μητροπολίτη για την πρακτική της ηγουμένης στο μοναστήρι. Έμεινε αναπάντητη… Χρέος του μητροπολίτη Μυτιλήνης αυτή τη φορά είναι με κάποιον τρόπο επιτέλους να αντιδράσει.

Η ίδια πάντως δε φείδεται δημόσιων επαίνων προς το προσωπικό της «πνευματικό» έργο, μέσω του οποίου συντελούνται και θαύματα. Άρα ένα έργο που – δε διστάζει να το πει κιόλας – είναι «θεόπνευστο».

«Το ποιο συγκινητικό (έλεγε στον Αρχηγό ΓΕΣ που την επισκέφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου 1997, αμέσως μετά τα σκανδαλιστικά εγκαίνια του Αγίου Θεοδώρου στην Παγανή με την προσωπογραφία της μαζί με τον Άγιο Θεόδωρο, ως κτήτορος της Μονής, για να της επιδώσει τη διαμνημόνευση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την οικονομική συνδρομή της στην ανέγερση του ναού στην έδρα του Στρατηγείου) είναι ότι το πνευματικό μου έργο έχτισε αυτήν την εκκλησία. Τα 65 βιβλία μου, που πάνε σε όλα τα κράτη, μου επιτρέπουν να κινούμαι, να χτίζω και να βοηθώ και το Στρατό μας.

 

Advertisements
This entry was posted in «Ιερές» Αταξίες, «Ιερές» Επενδύσεις, «Ιερή» Εξουσία, ανορθολογισμός, θρησκεία/κλήρος. Bookmark the permalink.

8 Responses to Που είναι το ΣΔΟΕ, για το συνεχές σκάνδαλο του Supermarket/Catering ονόματι Άγιος Ραφαήλ ; ; ;

 1. Ο/Η laskaratos λέει:

  Nα ανοίξει η μονή της θεομπαιξίας, του πλουτισμού, της φοροδιαφυγής και της αγυρτίας των εκατοντάδων ψευτοθαυμάτων, στους ξένους του Ευαγγελίου, που πεθαίνουν από το κρύο.

  http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/apeviose-i-igoymeni-eygenia-kleidara-kai-tora-ti-tha-ginei-me-tin

  04/07/2013

  Απεβίωσε (ή «εκοιμήθη» για όσους είναι «καλοί χριστιανοί» ή ασπάζονται τη χριστιανική ορολογία) σήμερα το πρωί η Ηγουμένη της Μονής Αγίου Ραφαήλ Ευγενία Κλειδαρά σε ηλικία 84 ετών.
  ………………………
  Πέρα από το θρήνο των πιστών πολλά είναι τα ερωτήματα που υπάρχουν:
  Τι θα γίνει με τη μεγάλη περιουσία της Μονής;
  αληθεύει το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της περιουσίας της Μονής ήταν στην κατοχή της Ηγουμένης;
  θα γίνει έλεγχος στο «πόθεν εσχές» των συγγενών της;

  Δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ για την Ευγενία Κλειδαρά και τη Μονή του Αγίου Ραφαήλ:

  Τις τελευταίες δεκαετίες την κορυφή είχε πιάσει στα «θαύματα» ο Αγιος Ραφαήλ, και το νησί της Λέσβου βούλιαζε από προσκυνητές που ήθελαν να επισκεφτούν και να προσκυνήσουν στο ομώνυμο μοναστήρι το λείψανο του λεγόμενου Νεοφανούς Αγίου της Λέσβου και να καταθέσουν τα τάματά τους.
  Και η ηγουμένη του μοναστηριού Ευγενία Κλειδαρά φρόντιζε να αβγατίζει τα θαύματα και να… πολλαπλασιάζει τα έσοδα. Ετσι, οι τόμοι με τα «νέα θαύματα» του Αγίου Ραφαήλ έφτασαν αισίως τους 70(!).
  Εδώ και λίγα χρόνια παρατηρείται μια… κόπωση. Η ηγουμένη είναι υπερήλικη και δεν έχει την ίδια απόδοση, τα «θαύματα» αραίωσαν όπως και οι επισκέπτες προσκυνητές του Αγίου Ραφαήλ και τα τάματα, όπως λέει ο γνωστός δημοσιογράφος της Λέσβου Στρατής Μπαλάσκας.
  Αφήστε που υπήρξε και δικαστική εμπλοκή, όταν πριν από δύο χρόνια η Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης άσκησε δίωξη κατά παντός υπευθύνου, σε βαθμό κακουργήματος, για υπεξαίρεση αντικειμένων μεγάλης αξίας από τη Μονή του Αγίου Ραφαήλ και ξεκίνησε κύρια ανάκριση με εμπλεκόμενη την ίδια την ηγουμένη.
  Η Εισαγγελία εξέτασε καταγγελίες που ανέφεραν ότι η ηγουμένη της μονής και οι οικείοι της καταχράστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και τα έσοδα της μονής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μακρά λίστα υπαρχόντων στο υποθηκοφυλακείο στο όνομα της ηγουμένης. Η υπόθεση όμως είναι ακόμη σε εκκρεμότητα.

  Η Ευγενία Κλειδαρά έγραψε 75 ολόκληρους τόμους με τα νέα θαύματα του αγίου.

  Bιομηχανία αφορολόγητων θαυμάτων

  http://www.ethnos.gr/koinonia/arthro/famprika_thaumaton_sto_onoma_tou_geronta_paisiou-63717639/

  ΑΓΙΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ
  Φάμπρικα «θαυμάτων» στο όνομα του γέροντα Παΐσιου
  Η… θαυματολογία καλά κρατεί στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην περιοχή της Σουρωτής έξω από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει «βαφτιστεί» σε Γ. Παΐσιου. Το ίδιο και η «βιομηχανία» που λειτουργεί γύρω από τον «πιο δημοφιλή αγιορείτη μοναχό όλων των εποχών», όπως τον αποκαλούν οι πιστοί του
  ΕΘΝΟΣ
  14:00, 30/9/2012

  …………..

  Τα ίδια και στη Λέσβο
  ……………….

  75 τόμοι με νέα θαύματα
  Η Ευγενία Κλειδαρά έγραψε 75 ολόκληρους τόμους με τα νέα θαύματα του αγίου, αλλά η γερόντισσα Φ. Σαμαρά απαντά ότι μέχρι τώρα «τα θαύματα του γέροντα Παΐσιου γεμίζουν ήδη 20 τόμους» και ότι «αυτά που γίνονται στη Σουρωτή δεν έχουν προηγούμενο».
  Περιδιαβαίνοντας την πλούσια… θαυματολογία, που φτιάχνεται και συντηρείται σε ένα θολό τοπίο, με εκείνο το «άκουσα», «μου είπαν» κ.λπ., θα σταθεί κανείς σε περιγραφές για έναν ηλικιωμένο μοναχό που περιφέρεται με τη μαγκούρα γύρω από το μοναστήρι της Σουρωτής, τον οποίο συχνά συναντούν και δίνει βοήθεια σε άτομα που φτάνουν εδώ, κυρίως με προβλήματα υγείας, για να ανακαλύψουν εκ των υστέρων από τις μοναχές ότι ήταν ο ίδιος ο γέροντας Παΐσιος!
  ______________
  Η διακομματική σιωπή των βουλευτών (ειδικά των δυο της «Αριστεράς»):


  Με λίστα, εκλέχτηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Πάλλης, από τη Νέα Δημοκρατία ο Χαράλαμπος Αθανασίου και από το ΚΚΕ ο Σταύρος Τάσσος.
  ________________
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85

  Χαράλαμπος Αθανασίου
  Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
  …………..
  Κατείχε τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο του 2015
  ………………

  Πρόσφατα, με τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης ίδρυσαν το Σωματείο με την επωνυμία «Φίλοι της Μητρόπολης Μυτιλήνης»[2], του οποίου ο σκοπός είναι ανθρωπιστικός και κοινωνικός.

  __________________

  http://archive.efsyn.gr/?p=206218

  15/06/14 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Παραεκκλησιαστικές οργανώσεις, μητροπολίτες, δικαστικοί, το Σύνταγμα και το Μνημόνιο
  Το «βαθύ κράτος» πολιτεύεται

  Μια πολιτικο-χριστιανική εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο συγκέντρωσε την καλή κοινωνία των δικαστικών και της Εκκλησίας. Στόχος, η ανέγερση του νέου Τάματος του Εθνους. Εχθρός, η Ευρωπαϊκή Ενωση.


  ……………….

  Η απορία μας επρόκειτο να λυθεί λίγο αργότερα. Πάντως δεν φάνηκε να τη συμμερίζονται οι επιφανείς προσκεκλημένοι. Ανάμεσά τους ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Δημήτριος Κυριτσάκης, ο επίτιμος πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Κωνσταντίνος Μπακάλης, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, πρόεδροι του Αρείου Πάγου, πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και ο μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός, ως εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου, εκπρόσωποι των μητροπολιτών Μυτιλήνης Ιακώβου και Γλυφάδας Παύλου. Παρευρέθησαν ακόμα στρατηγοί (ανάμεσά τους ο Χρήστος Φαραντάτος, στον οποίο έχει αποδοθεί ο χαρακτηρισμός του «σταγονιδίου»), αλλά και αξιωματικοί της αστυνομίας. Με την εξαίρεση του Τέρενς Κουίκ των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν διακρίναμε πολιτικά πρόσωπα.
  ……………………..
  _______________

  http://www.koutipandoras.gr/article/ta-thymata-tis-krisis-prepei-na-pethainoyn-stin-porta-sas-gia-na-energisete-ka


  ………………….
  Ελάχιστοι ήξεραν μέχρι προχτές από πού κατάγεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Γκουτζαμάνη. Το μάθαμε από τον Τάκη Μπαλτάκο, ο οποίος στο διαβόητο διάλογο με τον Ηλία Κασιδιάρη αναφέρει πως η κα Γκουτζαμάνη κατάγεται από τη Λέσβο και είναι κοντοχωριανή του υπουργού Δικαιοσύνης, Χαράλαμπο Αθανασίου.
  ……………
  ______________
  http://pavlidelis.gr/nea-eidiseis/deltioy-typoy-toy-swmateioy-filoi-tis-mitropolis-mytilinis-p53.html

  Ανακοινώσεις Φιλανθρωπικού Σωματείου «Φίλοι της Μητρόπολης Μυτιλήνης»

  Αναμνηστική φωτογραφία των εκλεγέντων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

  Πρόεδρος: O Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου κ. Ιάκωβος και από αριστερά
  ……
  Α’ Αντιπρόεδρος: Ευτέρπη Κουτζαμάνη,
  …………….

  Αναμνηστική φωτογραφία από τη συνέλευση του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Φίλοι της Μητρόπολης Μυτιλήνης», …..15 Νοεμβρίου 2015. O Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου κ. Ιάκωβος και από αριστερά ….κ. Ευτέρπη Γκουτζαμάνη, Δικαστικός Λειτουργός, …..

 2. Ο/Η chretienorthodox λέει:

  Κυριε Ροΐδη

  Παρακαλω πολυ να μου επιτρεψετε να σας πω οτι και η αξιοτιμη – και ζαμπλουτη – κ. Σαπουν(τζ)ακη θα μπορουσε να περιθαλψει πολλους αστεγους, αντι να χρησιμοποιει τα πλουτη της για να εφαρμοζει το «αστε ντουε ου».
  Τους χαιρετισμους μου στο κ. Λασκαρατο.

  Με εκτιμηση και φιλία
  Γεωργιος Θεοδοσιου

  • Ο/Η Ζωζώ Σαπουνάκη λέει:

   Μοσιού Τεοντοζιού με συγχέετε με ντίβα ήτις μου προσομοιάζει εις πολλά αλλά μη ταυτιζόμενη με την καλλονήν μου.
   Περιέθαλψα είς την σύντομον μέχρι τούδε ζήσιν μου, καθ’ό εξαιρετκά νέα, πολλούς θαυμαστάς κατ’οίκον.
   Βοηθώ όσο μπορώ, στρέψατε τα βέλη σας αλλού πληζ.
   Ντάνκε σεν.

   • Ο/Η Po λέει:

    Δεν θα γελάσω δια να μην προσβάλω τη σημαντικήν σας στιχομυθία.
    Αμ Πως!

   • Ο/Η chretienorthodox λέει:

    Κυριε Ροΐδη

    Παρακαλω πολυ να μου επιτρεψατα να σας πω οτι μαλλον θα επρεπε να κλαιτε απο τη στιχομιθια μου με τη κ. Σαπουν(τζ)ακη.
    Θα γνωριζετε οτι κατα δηλωση της ιδίας εχει «κολλησει» στα 40. Οσον αφορα τη καλλονη της, εχω να πω «και διηγωντας τα να κλαις».
    Το ψευδωνυμο «Σαπουνακη» το χρησιμοποιει για να σας παταει στο καλλο, εσας τους Εβραιους, επειδη ολη η Ελλαδα γνωριζει οτι οι Γερμανοι, στη κατοχη, κανανε σαπουνι τους ομοεθνεις σας.
    Ευχομαι ο Κυριος ημων Ιησους Χριστος να την συγχωρεσει, διοτι προφανως δεν εχει ιδεα απο το Νομο του Θεου, δηλαδη εχει το ελφρυντικο της αγνοιας νομου, οπως λενε οι νομικοι.

    Με εκτιμηση και φιλία
    Μεσιέ Τεοντοζιού

   • Ο/Η Po λέει:

    😀

 3. Ο/Η laskaratos λέει:

  http://www.lifo.gr/now/world/129152

  Ο Πάπας Φραγκίσκος έδωσε εντολή να μείνει ανοικτή όλη νύχτα μια εκκλησία στη Ρώμη για να κοιμηθούν οι άστεγοι Προκειμένου να φιλοξενηθούν και να προστατευθούν από το κύμα ψύχους που πλήττει την Ιταλία

  13.1.2017

  Η εκκλησία του Αγίου Καλλίστου, στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης, παραμένει ανοικτή όλη την νύχτα τις ημέρες αυτές για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν οι άστεγοι και να προστατευθούν από το κύμα ψύχους που πλήττει την χώρα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην καθολική εθελοντική οργάνωση του Αγίου Αιγιδίου, και έγινε γνωστή από την ειδική υπηρεσία του Βατικανού η οποία κινητοποιείται για την βοήθεια φτωχών και αστέγων. «Στην όλη αυτή πρωτοβουλία έδωσε πράσινο φως ο ίδιος ο πάπας Φραγκίσκος», μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση της Rai. Πρόκειται για εκκλησία η οποία, στην σημερινή της μορφή, χτίσθηκε κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα και δεν ανήκει στο ιταλικό κράτος, αλλά στην Αγία Έδρα. Νομικά δηλαδή δεν πρόκειται για κτίριο που βρίσκεται στην ιταλική επικράτεια. Τις ημέρες αυτές, μέσα στον ναό (όπου έχουν μεταφερθεί κρεβάτια με πολλές, ζεστές κουβέρτες και καλοριφέρ) φιλοξενούνται πάνω από τριάντα άτομα, στα οποία παρέχεται βραδινό φαγητό σε διπλανό κέντρο σίτισης, που έχει δημιουργήσει η κοινότητα. Από ο πρωί στις οκτώ μέχρι το απόγευμα, στην εκκλησία του Αγίου Καλλίστου τελούνται κανονικά οι λειτουργίες, ενώ τους αστέγους βοηθούν – για κάθε τους πρόβλημα- εθελοντές που προσφέρουν την βοήθειά τους με κυλιόμενα ωράρια, όλο το εικοσιτετράωρο. Παράλληλα, προσπαθούν να βρουν, για τους «κλοσάρ» αυτούς της Αιώνιας Πόλης, μονιμότερες λύσεις φιλοξενίας, στις οποίες να μπορούν να στεγασθούν και στο μέλλον, όταν το σφοδρό κύμα ψύχους των ημερών αυτών, αρχίσει να υποχωρεί.

 4. Ο/Η Liberal λέει:

  Ξενοδόχοι άκαρδοι σαν παπάδες

  https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2017/01/11/1-225/

  Έμπρακτη ρατσιστική άρνηση των ξενοδόχων της Λέσβου να δεχθούν πρόσφυγες

  Στο έλεος του ψύχους και των ξενοδόχων οι πρόσφυγες στη Λέσβο

  Την ώρα που οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να είναι πρωτοφανείς, και ειδικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενώ όλο και περισσότερες είναι αναφορές για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες αναγκάζονται να ζουν οι πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν σε νησιά όπως της Λέσβου. Οι ξενοδόχοι του νησιού αρνούνται να δεχθούν τη μίσθωση των μονάδων τους στην Ύπατη Αρμοστεία, πετώντας το μπαλάκι στην -έτσι κι αλλιώς, εξίσου υπαίτια για την κατάσταση- ηγεσία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, και ζητώντας νέα συνάντηση μαζί της.

  Οι εικόνες που δημοσίευσε το ThePressProject από το περασμένο Σαββατοκύριακο και κάνουν το γύρο του διαδικτύου είναι αποτρόπαιες, ενώ αποδεικνύουν με τον πιο απόλυτο τρόπο πως τα ελάχιστα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των προσφύγων και μεταναστών είναι κάτι παραπάνω από ανεπαρκή.

  Η έκκληση, ωστόσο, της Ύπατης Αρμοστείας, που σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταναστετικής Πολιτικής απευθύνθηκαν στους ξενοδόχους με σκοπό να βρεθούν κλειστοί χώροι φιλοξενίας για να καταλύσουν οι οικογένειες των προσφύγων, συνάντησε τη σθεναρή άρνηση των ξενοδόχων, που κάνουν λόγο για «ηθική δέσμευση» να μην δεχθούν να δώσουν λύση στο δράμα που ζουν εκατοντάδες άνθρωποι, που διαβίουν σε απάνθρωπες συνθήκες.
  Σύμφωνα με το Newsit, ο πρόεδρος των ξενοδόχων της Μυτιλήνης, Περικλής Αντωνίου, επιβεβαίωσε την αρνητική τους στάση, υποστηρίζοντας πως «Καταλαβαίνουμε το ανθρωπιστικό κομμάτι, ειδικά αυτές τις κρύες ημέρες, αλλά δεσμευόμαστε ηθικά από αυτή τη σύσταση, δεν μπορούμε να δώσουμε εμείς τη λύση», αφήνοντας αιχμές κατά της Ύπατης Αρμοστείας για ολιγωρία.
  Την ίδια ώρα, το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, εκτεθειμένο από τις συνθήκες στις οποίες ακόμη ζουν χιλιάδες άνθρωποι σε αρκετά κέντρα φιλοξενίας και κράτησης, στρέφει τα βέλη του κατά των ξενοδόχων. Έκκληση απεύθυνε την Δευτέρα και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Πάλλης, κατά την έκτακτη συνάντηση που είχε μαζί τους το μεσημέρι της Δευτέρας, η οποία έπεσε στο κενό.
  …………………

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s