Άσυλο Μ ό ν ο στην ακαδημαϊκή κοινότητα

[Στην πραγματικότητα, το πανεπιστημιακό άσυλο οδήγησε στον εξευτελισμό όχι μόνο των καθηγητών αλλά και των φοιτητών και των όποιων οργανωμένων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και, σε τελική ανάλυση, και του ίδιου του πανεπιστημίου συνολικά.]

asylo18-11-16

©ToΒήμα -από τις χτεσινές καταστροφές των ολοκληρωτικών αντιλήψεων Μηδενιστών

Ακόμη «συσκέπτονται» –Καμία έως τώρα κυβέρνηση δεν πείραξε τους κακοποιούς Μηδενιστές που καταστρέφουν περιουσίες…

[…]«η ευγενέστερη κατάκτηση του φοιτητικού κινήματος, στα δύσκολα χρόνια του μετεμφυλιακού διχασμού και της δικτατορίας, έχει εκφυλισθεί σε άλλοθι για τον περιορισμό -αν όχι και την κατάργηση- της ελευθερίας του λόγου, της έρευνας και της διδασκαλίας, εκεί όπου εξ ορισμού θα έπρεπε κατ’ εξοχήν να προστατεύεται. Ταυτόχρονα, το άσυλο “στέγασε” κάθε μορφής παρανομίες και επέτρεψε τον δημόσιο εξευτελισμό δασκάλων, σε βαθμό τόσο απάνθρωπο, που κανένα καθεστώς, κανένα κόμμα, καμιά παράταξη στη νεότερη ιστορία μας δεν είχε ως σήμερα αποτολμήσει. Ακόμη και σε περιόδους μεγάλης πολιτικής έντασης. Στην πραγματικότητα, το πανεπιστημιακό άσυλο οδήγησε στον εξευτελισμό όχι μόνο των καθηγητών αλλά και των φοιτητών και των όποιων οργανωμένων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και, σε τελική ανάλυση, και του ίδιου του πανεπιστημίου συνολικά.

Η πραγμάτωση των συνταγματικών ελευθεριών δεν δύναται να πραγματοποιείται με μέσα τα οποία καταλήγουν στην κατάργησή τους. Η συνταγματική νομιμότητα, ως προϋπόθεση για την προαγωγή της ελευθερίας της έρευνας και της διδασκαλίας στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιτάσσει την απόλυτη και συνολική κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων που παρεμποδίζουν τόσο τους φορείς της ακαδημαϊκής ελευθερίας από την ουσιαστική και αποτελεσματική άσκησή της όσο και τις αστυνομικές και, κατ’ επέκταση, τις δικαστικές αρχές από την καταστολή των παράνομων πράξεων και την απονομή της δικαιοσύνης. Η κατάργηση όμως του πανεπιστημιακού ασύλου δεν αρκεί, αν δεν συνοδεύεται και από αλλαγή νοοτροπίας τόσο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των κρατικών οργάνων που είναι επιφορτισμένα με την τήρηση της δημόσιας τάξης. Διότι, σε διαφορετική περίπτωση, ακόμα κι αν καταργηθούν τυπικά οι νομοθετικές διατάξεις για το πανεπιστημιακό άσυλο, τα μεν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα διστάζουν να καλούν την αστυνομία, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας «ιερός» και «απαραβίαστος» χώρος, η δε αστυνομία θα διστάζει να επέμβει ακόμα και όταν καλείται από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθηγητές ή φοιτητές, έχοντας κατά νου ότι δήθεν παραβιάζει κατ’ αυτόν τον τρόπο τον «ιερό» και «απαραβίαστο» χώρο του πανεπιστημίου.

Η ουσιαστική και αποτελεσματική άσκηση της ακαδημαϊκής ελευθερίας προϋποθέτει, περαιτέρω, την λήψη θετικών μέτρων τα οποία θα διασφαλίζουν ότι τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας θα είναι σε θέση να αναπτύσσουν τις ακαδημαϊκές τους δραστηριότητες με ασφάλεια. Οι καθηγητές και οι φοιτητές δεν πρέπει να κινδυνεύουν να υποστούν ή να φοβούνται ότι θα υποστούν ή να υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βία ή δυσμενή μεταχείριση σε οποιονδήποτε τομέα για το γεγονός ότι υποστηρίζουν μία δεδομένη επιστημονική άποψη. Οι χώροι στους οποίους διεξάγεται επιστημονική έρευνα πρέπει να είναι εκ των προτέρων διασφαλισμένοι ώστε να αποτρέπεται με κάθε νόμιμο μέσο η πρόκληση υλικών ζημιών ή η καταστροφή τους για τον λόγο ότι κάποιοι δεν συμφωνούν ιδεολογικά με το αντικείμενο της έρευνας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Η διδασκαλία πρέπει να είναι ελεύθερη και ακώλυτη, με μοναδικό περιορισμό το, κατ’ άρθρο 16 παρ. 1 εδ. β’ του Συντάγματος, καθήκον υπακοής στο Σύνταγμα. Τυχόν παρεμπόδιση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας παραβιάζει όχι μόνο την «ενεργητική» πλευρά του δικαιώματος των καθηγητών στην ακαδημαϊκή ελευθερία (μετάδοση επιστημονικών γνώσεων) αλλά και την «παθητική» πλευρά του δικαιώματος των φοιτητών στην ακαδημαϊκή ελευθερία (λήψη επιστημονικών γνώσεων).

«Ιερή» και «απαραβίαστη» πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας (Σ. 16 παρ. 1), ως μέσο για την πρόοδο της κοινωνίας ως σύνολο και κάθε ατόμου χωριστά· «ιερό και «απαραβίαστο» πρέπει να είναι το δικαίωμα στη μόρφωση (Σ. 16 παρ. 4), ως μέσο για την διάπλαση των ανθρώπων σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες (Σ. 16 παρ. 2). «Ιερή» και «απαραβίαστη» πρέπει να είναι η «αξία του ανθρώπου» (Σ. 2 παρ. 1) και όλα τα «θεμελιώδη» και «απαράγραπτα» δικαιώματά του η «αναγνώριση» και «προστασία» των οποίων «αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη» (Σ. 25 παρ. 2). «Ιερή» και «απαραβίαστη» πρέπει, σε τελική ανάλυση, να είναι η συνταγματική νομιμότητα, όχι η νομοθετική κατοχύρωση θεσμών που οδηγούν στην κατάλυσή της. Όποιος με πρόθεση κατ’ οιονδήποτε τρόπο και ιδίως μέσω της κατάληψης πανεπιστημιακών χώρων παρεμποδίζει την διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της ακαδημαϊκής διδασκαλίας πρέπει να υφίσταται έννομες συνέπειες.

Συμπεράσματα

Ανεξάρτητα από τις όποιες νομικές απόψεις ή πολιτικές τοποθετήσεις μέρους της ελληνικής συνταγματικής θεωρίας, η βία και η ανομία δεν αποτελούν ούτε ατομικό δικαίωμα ούτε θεσμική εγγύηση ούτε συνταγματικό έθιμο ούτε άγραφο συνταγματικό κανόνα εν γένει. Το πανεπιστημιακό άσυλο όχι μόνο δεν έχει συνταγματική κατοχύρωση αλλά αντίκειται per se στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη ακαδημαϊκή ελευθερία και γενικότερα στην δικαιοκρατική αρχή του φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. Η συνολική κατάργησή του, ωστόσο, αποτελεί όχι μόνο προϋπόθεση για την αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στους χώρους των πανεπιστημίων αλλά και conditio sine qua non της καλής λειτουργίας τους. Ιδεολογίες που δοκιμάστηκαν στην πράξη και απέτυχαν καθώς και νοοτροπίες και σύνδρομα που διαμορφώθηκαν στα δύσκολα χρόνια της μετεμφυλιακής περιόδου και της μετέπειτα δικτατορίας των συνταγματαρχών είναι ανεπίτρεπτο, απαράδεκτο και αδιανόητο να στοιχειώνουν τον «ιερό» και «απαραβίαστο» χώρο του πανεπιστημίου ακόμη και σήμερα, στην Ελλάδα του 21ου αι., τριάντα πέντε ολόκληρα χρόνια μετά την εγκαθίδρυση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η λειτουργία του ελληνικού πανεπιστημίου όλα αυτά τα χρόνια κατέδειξε ότι η όποια προσπάθεια για αναβάθμισή του δεν πρέπει να επαφίεται στην «καλή» διάθεση όλων αυτών που τόσα χρόνια το καταστρέφουν: των καθηγητών, που συναλλάσσονται με τις φοιτητικές παρατάξεις για την κατάληψη πανεπιστημιακών αξιωμάτων, των φοιτητικών παρατάξεων, που το χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση των προσωπικών συμφερόντων των ηγετικών τους στελεχών και για την προώθηση της πολιτικής προπαγάνδας των κομμάτων που εκπροσωπούν, των απλών φοιτητών, που είτε αισθάνονται αδύναμοι να αναλάβουν την όποια δράση προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης των παρακμιακών φαινομένων είτε απλά αδιαφορούν. Χρειάζεται πολιτική βούληση και πάνω απ’ όλα μία κυβέρνηση και ένας Υπουργός Παιδείας που θα είναι διατεθειμένος να αναλάβει το πολιτικό κόστος από τις αντιδράσεις όλων εκείνων οι οποίοι είτε παραμένουν πνευματικά αιχμάλωτοι των γεγονότων που συνέβησαν την 17η Νοεμβρίου 1973 είτε αντλούν όφελος από την νοσηρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό πανεπιστήμιο σήμερα.  [Πηγή]

Advertisements
This entry was posted in φασισμός, Ασμοδαίος, Για την Αριστερά, Διακρίσεις (κάθε είδους), Δικαιοσύνη, Επάναστἀτες του Κώλου, Ελευθερία Λόγου/Έκφρασης, ανορθολογισμός, κοινωνία/πολιτική. Bookmark the permalink.

7 Responses to Άσυλο Μ ό ν ο στην ακαδημαϊκή κοινότητα

  • Ο/Η Po λέει:

   με αυτούς θα πάνε μπροστά τα ΑΕΙ μας.
   Μετανοείτε.

   ΥΓ:
   Έχουν 3 μόνο λινκ που διαβάζουν:
   1. Ελληνοφρένεια
   2. Infowar
   3. Πιτσιρίκος

   Ξανα-μανά μετανοείτε!

 1. Ο/Η Left and Liberal λέει:

  Oι καταλήψεις είναι ένα αριστερό ταμπού που πρέπει να σπάσει.
  Το άσυλο είναι μια συμβολική κατάκτηση που αφορά αποκλειστικά τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή ελευθερία.
  Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.

 2. Ο/Η eklag λέει:

  p.s.
  4 ό,τι να ‘ναι-ΣΚΑΙ
  Και οι Μηδενιστές λέει γουστάρουν παλαβά!

 3. Ο/Η Ένας λέει:

  Πες τα Σώτη!

  http://www.athensvoice.gr/politiki/dihasmos-eaytoy-kai-dihasmos-ethnoys
  Διχασμός εαυτού και διχασμός Έθνους
  Η εικόνα της χώρας μας εκπίπτει σε φάρσα

  ΣΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
  18.11.2016 – 11:44

  Στην επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, η κυβέρνηση βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Η οριακή (μεταιχμιακή) διαταραχή προσωπικότητας από την οποία πάσχουν τα μέλη της εκδηλώθηκε με αστάθεια στην ψυχική διάθεση, στην εκφορά του λόγου, στην εικόνα του εαυτού, καθώς και, όπως θα περίμενε κανείς, με αμηχανία, με εμφανή αισθήματα κενού και πλήξης. Ίσως πρόκειται για τη λεγόμενη περιπατητική σχιζοφρένεια η οποία οφείλεται σε ψυχικούς τραυματισμούς σε νεαρή ηλικία. Το ΚΚΕ είναι ένας ψυχοπαθητικός οδοστρωτήρας· κι αν δεν φύγεις τρέχοντας μπορεί να σου προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες. Η κυβέρνησή μας είναι αποκύημα του ΚΚΕ, δευτερευόντως του βαθέος ΠΑΣΟΚ με τις τροτσκιστικές ρίζες και τριτευόντως των επιλεγόμενων αναρχοαυτόνομων που έχουν, με τη μία ή άλλη μορφή, μεγάλο σουξέ στα ψευτοπανεπιστήμια και στον υπόκοσμο.

 4. Ο/Η Αφώτιστος Φιλέλλην λέει:

  Το τριγωνο της καυσης

  Οκτωβριος 2012

  Επί τέλους, καταλάβανε οτι κι αυτοι θα επρεπε να επαιζαν πλεον με τους κανονες της αγορας. Κανοντας την πρωτη επαναστατικη εργασια του Σταλιν καταφεραν και μαζεψαν αρκετα χρηματα ωστε να αγορασουν δυο φαλιρισμενα βενζιναδικα.

  Ιδιοκτητες -στα χαρτια- δυο ευποληπτοι επιστημονες-επιχειρηματιες υπερανω καθε υποψιας, που ανεκαθεν χρηματοδοτουσαν τον χωρο. Οι υπαλληλοι επιλεχθηκαν προσεκτικα μετα απο ενδελεχη ερευνα απο το ψυχιατρικο και το νομικο τμημα της ομοσπονδιας, ωστε οι εργαζομενοι να εχουν το καλυτερο δυνατον προφιλ και να μην ομιλουν πολυ. Δυστυχως μονον 2 μουγγοι βρεθηκαν. Οι υπολοποιποι 6 ομιλουσαν αλλα μονον οι μισοι μπορουσαν να συνενοηθουν στην νοηματικη.

  ………………………
  Η δουλεια πηγε πολύ καλα. Πουλωντας λιγο παραπανω από το ”νεκρο σημειο”, ειχαν αποταμiευσει αρκετα για να …αγορασουν και τριτο βενζιναδικο. Τελικα ο καπιταλισμος δινει το καυσιμο , ο αερας ακομα δεν κοστιζε ιδιαιτερα, ελλειπε ο σπινθηρας για την εναυση.

  Νοεμβριος 2013

  Στην γιορτη για τα σαρανταχρονα της επετειου του Πολυτεχνειου, συμμετειχαν δυναμικα εκτος απο τους συνηθεις υποπτους, εκατονταδες χιλιαδες ανεργοι απολυμενοι εδω και δυο ετη, συμβασιουχοι δημοσιοι υπαλληλοι σε εργασιακη εφεδρεια, νεοι επιστημονες που δεν ειχαν προλαβει να μεταναστευσουν, ακομα και πρωην εργαζομενοι στην μαυρη οικονομια , η οποια ειχε πληγει σημαντικα μετα την διαδοχικη υφεση της επισημης οικονομιας το 2102 και 2013 υψους 7% και 5% αντιστοιχα.

  Όλα τα καταστηματα ειχαν κλειστα τα μεταλλικα ρολλα. Η ΑΔΕΔΥ και η ΓΣΕΕ διαδηλωναν υπο αυστηρη αστυνομικη προστασια, για να αποφυγουν το λιτζαρισμα από το αγανακτισμενο πληθος. Βουλευτες, δημοσιογραφοι και celebrities (ακομα και της αριστερας δεν κυκλοφορούσαν για λογους αυτοπροστασίας).

  Ξαφνικά, στην Σταδιου, από δεκα ξενοικιαστα μαγαζια ανοιγουν με τηλεχειρισμο ταυτοχρονα τα ρολλα προστασίας. Με εκπληξη το πληθος βλέπει τις πόρτες ανοικτες, ενω στο δαπεδο και στα μεχρι προτινος αδεια ραφια να εκτιθενται εκατονταδες μπουκαλια μπυρας κάθε μαρκας με ένα ευφλεκτο υγρο και ένα στουπι στο στομιο κάθε φιαλης. Σε κάθε καταστημα μεσω βιντεο στον απεναντι τοιχο παιζονταν σκηνες από τον Δεκεμβρη του 2008.

  Η αντιδραση του πληθους ηταν αναμενομενη. Εκατονταδες εξαλλοι διαδηλωτες προμηθευονταν από 2 φιαλες και αναβοντας το φυτιλι τις πεταγαν παντου. Λιγοτερο προστατευμενα καταστηματα, αυτοκινητα, μοτοσυκλετες, καδοι απορριματων, δενδρα, αρχισαν να φλεγονται. Από την απειρια του πληθους δεν έλειψαν και κατά λαθος εμπρησμοι μερικων ατυχων διαδηλωτων.

  Η νυχτα φωτιστηκε παιρνοντας κοκκινομαυρο χρωμα . Το εμπορικο κεντρο ειχε τις περισσοτερες απωλειες. Ευτυχως στο δυσκολο εργο της Πυροσβεστικης Υπηρεσιας, συνεδραμαν αυτοματα δικτυα καταιωνισμου με νερο με συστοιχια πλαστικων δεξαμενων μεγαλης χωρητικοτητας σε νερο και αντλητικα συγκροτηματα. που ειχαν εγκαταστησει αρκετοι εμποροι οι οποιοι ειχαν παθει μεγαλες ζημιες τον Δεκεμβρη του 2008.

  Αφωτιστος Φιλελλην

  ΥΓ Το «κινημα» οτι ναναι εμπνεει και λογοτεχνικα 🙂

 5. Παράθεμα: Άσυλο Μ ό ν ο στην ακαδημαϊκή κοινότητα | Ασμοδαιος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.