Δημ. Υπάλληλος Σεραφείμ: Όσοι ψήφισαν το Σύμφωνο Συμβίωσης «ἀνδρείκελα τοῦ διεθνούς Σιωνισμού»

[οἱ δῆθεν ἀντισυστημικοί Ἕλληνες Βουλευτές πού ἀποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἐθελόδουλα πιόνια καί ἀνδρείκελα τοῦ διεθνιστικοῦ σιωνιστικοῦ συστήματος (Εισαγγελέας υπάρχει;)]

serafeim23.12.15b

Β΄ Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ για την ψήφιση του Νόμου περί «Συμφώνου Συμβίωσης»

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 22/12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ ψήφισι τοῦ ἀπαραδέκτου νομοσχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης καί ἄλλες διατάξεις» ἀπό τό Ἐθνικό Κοινοβούλιο,ἀπό τά δῆθεν ἀντισυστημικά κόμματα (;),προδήλως πρῶτον ἀντιβαίνει στήν πολιτισμική μας ταυτότητα ἡ ὁποία ἑδράζεται καί ἐπί τοῦ πανιερωτάτου θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας πού διαχρονικά ὁρίζεται σάν συνάφεια ἀνδρός καί γυναικός καί συγκλήρωσι τοῦ βίου παντός, θείου καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία (Μοδεστῖνος). Κατά τήν πίστι μας ἀποτελεῖ μυστήριο μέγα ἀλληλοπεριχωρήσεως τῶν δύο φύλων καί ἀναλήψεως τοῦ ἑνός ἀπό τό ἄλλο, ὡς σταυροῦ καί ἀναστάσεως. Μέ τό νομοθέτημα αὐτό  ἀποδομεῖται πλέον στίς συνειδήσεις τῶν νέων ἀνθρώπων γιά νά ἀποβαίνουν χειραγωγήσιμοι γιά τήν καταδολίευσι τῆς ἐλευθερίας τους.

Δεύτερον μεταβάλλει τόν νομικό μας πολιτισμό πού θεωρεῖ ὡς ἔγκλημα τήν παρά φύσι ἀσέλγεια, τήν πρακτική τῆς ὁμοφυλοφιλίας, μέ τό ἄρθρο 347 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, ἀναγορεύοντας ὡς ἔννομο ἀγαθό πού δεῖται ἐννόμου προστασίας αὐτή τήν τραγική χυδαιότητα. Ἤδη οἱ λεγόμενοι «ἀκτιβισταί» τοῦ χώρου ζητοῦν τήν κατάργησι αὐτῆς τῆς ποινικῆς προβλέψεως πού κολάζει τήν παρά φύσι ἀσέλγεια ὡς ἀπαξίωσι τῆς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος.

Τρίτον θεσμοθετεῖ τήν ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί κατασκευάζει νομικῶς ἕναν ἀνύπαρκτο ἄνθρωπο τόν ἀρρενοθῆλυ, μέ τό ψευδές πρόταγμα ὅτι δῆθεν ὑπερασπίζεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τή στιγμή πού δέν ὑφίσταται ἀνθρώπινο δικαίωμα πού μπορεῖ μία συντεταγμένη πολιτεία καί κοινωνία ἀνθρώπων νά προστατεύση, ἐφ’ ὅσον δέν συνάπτεται ἄρρηκτα μέ τήν ἀνθρώπινη φύσι.

Τέταρτον ἀπενοχοποιεῖ στίς συνειδήσεις τῶν νέων ἀνθρώπων ἐγκληματικῶς τήν παράχρησι τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος πού ἐπιφέρει τρομακτικές ἀσθένειες εἰς βάρος τῆς ψυχοσωματικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί πού ἀποτελεῖ τήν βασική πρακτική τῆς ὁμοφυλοφιλίας.

Ὅλα τά παραπάνω ρίπτονται στό καλάθι τῶν «ἀχρήστων» ἀπό τά δῆθεν ἀντισυστημικά κόμματα πού ψηφίζουν αὐτό τό ἐπαίσχυντο νομοθέτημα, διότι αὐτή τήν ἐντολή ἔχουν λάβει ἀπό τό διεθνιστικό κέντρο παγκοσμίου ἐξουσίας πού ἀποδεικνύεται πλέον πασίδηλα ὅτι ἀποτελοῦν παραρτήματά του. Στόν σχεδιασμό ὑλοποίησης τῶν συγκεκριμένων ἐντολῶν ἀποδεικνύεται ὅτι ἐργάζονται ὅλες οἱ ἀντισυστημικές κυβερνήσεις τῆς τελευταίας δεκαετίας, χωρίς μεταφυσική ἀγωνία καί ἔλεγχο συνειδήσεως.

Ἡ ἀπόδειξι ὅτι ὅλοι οἱ ψηφίζοντες αὐτή τήν θεσμική ἀνατροπή τῆς ὀντολογίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ὑλοποιοῦν τό σχεδιασμό τοῦ διεθνιστικοῦ κέντρου μᾶς «δωρήθηκε» ἀπό τήν ἀπρονοησία τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης κατά τήν φετεινή παρέλαση τῶν ὁμοφυλοφίλων gaypride,νά ἀναγράψη μέ ἔμφαση ὅτι χορηγός τῆς ἐκδηλώσεως εἶναι τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης,γεγονός πού δημιούργησε «καυγά μέγα» μεταξύ τοῦ Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη καί τῶν «ἀκτιβιστῶν» διοργανωτῶν τῆς παρελάσεως, οἱ ὁποίοι δυσανασχέτησαν γιά τά ἀποκαλυπτήρια τῆς χρηματοδοτήσεώς των. Καί ἐφ’ ὅσον λοιπόν τό Ἀμερικανικό Προξενεῖο Θεσσαλονίκης χρηματοδότησε τό gayprideΘεσσαλονίκης, κατά λογική ἀκολουθία ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία Ἀθηνῶν θά χρηματοδότησε τό gayprideἈθηνῶν, ἄσχετα ἄν ὁ Δῆμος Ἀθηναίων δέν τό γνωστοποίησε «πονηρῶς» φερόμενος,διότι δέν μπορεῖ νά πιστέψει ἐχέφρων ἄνθρωπος ὅτι ὁ Ἀμερικανός Πρόξενος Θεσσαλονίκης κινήθηκε αὐτοβούλως καί χωρίς τήν ἐντολή καί τήν ἔγκρισι τοῦ Ἀμερικανοῦ Πρέσβεως. Καί τώρα μπαίνει τό τρομακτικό ἐρώτημα γιά τούς δῆθεν ἀντισυστημικούς τοῦ Κοινοβουλίου μας Δεξιούς, Κεντρώους καί Ἀριστερούς: Γιατί ἡ Ἀμερικανική Πρεσβεία καί κατ’ ἐπέκτασι ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησι χρηματοδοτεῖ τίς παρελάσεις ὁμοφυλοφίλων στήν Ἑλλάδα; Ποιά σκοπιμότης ἐξυπηρετεῖται ἀπό τήν Κυβέρνησι τῆς μεγάλης αὐτῆς Χώρας; Γιατί νά μήν εὐθέως πιστέψει κανείς ὅτι οἱ ψηφίζοντες αὐτό τό ἐπαίσχυντο νομοθέτημα τελοῦν σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία τῶν μεγάλων ἀφεντικῶν τῶν ΗΠΑ πού ὅλοι γνωρίζουμε ποιοί εἶναι.

Ἑτέρα πολυσήμαντη ἀπόδειξη μᾶς προσέφερε στό παρελθόν ὁ ἐξαίρετος Καθηγητής καί ἄνθρωπος καί ἀγωνιστής τῶν Δημοκρατικῶν ἰδεωδῶν κ. Θεόδωρος Κατσανέβας, ὅταν σέ τηλεοπτική του ἐμφάνισι ἐνώπιον «ἀκτιβιστῶν» τοῦ ὁμοφυλοφιλικοῦ χώρου τούς κατήγγειλε ὅτι χρηματοδοτοῦνται καί ἐπιχορηγοῦνται ἄμεσα ἀπό τό FoundationOpenSociety τοῦ κ. Τζώρτζ Σόρος καί εἶναι ἐκπληκτικό ὅτι ὁ νομικός παραστάτης τους πού εὑρίσκετο στήν ἐκπομπή, τό ἀπεδέχθη πληρέστατα. Εἶναι γνωστός ὁ κ. Σόρος ἀπό τήν σχέσι του μέ τούς ἐπί κεφαλῆς τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἑβραϊκοῦλόμπυ, Ρότσιλντ καί Ροκφέλερ καί ἀπό τήν διαρκῆ συμμετοχή του στό thinktank(!!!) τῆς λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Τό ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι γιατί τό Ἵδρυμα «Ἀνοική κοινωνία» τοῦ κ. Σόρος χρηματοδοτεῖ τήν «ἀκτιβιστική» δράση τῆς ὁμοφυλοφιλίας στήν Ἑλλάδα καί τήν Εὐρώπη; Γιατί δέν τό κάνει γιά τήν Κίνα, τίς Ἰνδίες, τόν Ἰσλαμικό κόσμο, τήν Ἀφρική, δηλ. γιά πέντε περίπου δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας;Τά δικά τους δῆθεν ἀνθρώπινα δικαιώματα εἶναι κατωτέρας σημασίας; Ἡ ἀπάντησι νομίζουμε εἶναι πολύ ἁπλή. Αὐτό πού πρέπει νά γκρεμιστῆ, νά σαπίση, νά ἀποδομηθῆ εἶναι ἡ Χριστιανική Εὐρώπη καί σέ αὐτό συμπράττουν οἱ δῆθεν ἀντισυστημικοί Ἕλληνες Βουλευτές πού ἀποδεικνύονται μέ τόν τρόπο αὐτό ἐθελόδουλα πιόνια καί ἀνδρείκελα τοῦ διεθνιστικοῦ σιωνιστικοῦ συστήματος.

Τέλος εἶναι νομοτελειακό τό γεγονός, γιατί ὁ πνευματικός νόμος πάντοτε θά λειτουργῆ, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πού ἐνήγαγε τή Χώρα μας στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων γιά τό συγκεκριμένο θέμα, σήμερα ὀροθετικός κατά δήλωσί του, ἐπιβιώνει μέ κοκτέϊλς ἀντιβιοτικῶν. Αὐτό εἶναι τό πρότυπο πού θέλουν γιά τήν νέα γενιά οἱ Βουλευτές τοῦ Κοινοβουλίου; Κρίμα καί ντροπή …

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Advertisements
This entry was posted in «Ιερές» Υποκρισίες, «Ιερή» Εξουσία, τυχοδιωκτικός πατριωτισμός, φασισμός, Διακρίσεις (κάθε είδους), θρησκεία/κλήρος, κοινωνία/πολιτική. Bookmark the permalink.

18 Responses to Δημ. Υπάλληλος Σεραφείμ: Όσοι ψήφισαν το Σύμφωνο Συμβίωσης «ἀνδρείκελα τοῦ διεθνούς Σιωνισμού»

 1. Ο/Η ataktos λέει:

  και πάλι θα το γραξω ….Το ερώτημά μου είναι: πέραν της νομοθετικής ρύθμισης, η συμβίωση των ομοφυλόφιλων, ήταν ή όχι μια πραγματικότητα: Αφού, λοιπόν, ήταν μια πραγματικότητα, δεν έπρεπε να ρυθμιστεί και νομοθετικά;

 2. Ο/Η Κάπας Σ. λέει:

  Από τη μια έχουμε τα ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ της ερημώσεως,Λενή,Μεντζελόπουλο και Ρούσσα,που αν τους «ψάξει» κανείς από τη νεότητά τους μέχρι ΤΩΡΑ γύρευε ΤΙ θα βρεί!ΕΡΕΤΩΣΑΝ!!Από την άλλη
  όμως έχουμε κι αυτή τη φωτογραφία των νεαρών,που ΠΡΟΚΑΛΕΙ!!Τι να δει και τι να διαλέξει η νεολαία;;!!Καλή χρονιά!!

 3. Ο/Η ataktos λέει:

  Το άβατο του Αγίου Όρους καταργήθηκε ντε φάκτο χθες…
  με την απόφαση του εν Αθήναις ευρωκυνοβουλείου
  που αφορά και τον «αυτοπροσδιορισμό» της φυλετικής ταυτότητας ενός εκάστου …

  • Ο/Η ataktos λέει:

   και οτι αφορά το άβατο θεσπίστηκε το…. 1948 μετά την γενναία παρέμβαση του τάγματος ΔΣΕ ( της Α.Παρτσαλιδου) που ανάγκασε την Ελληνική Πολιτεία να στείλει τον Ταγματάρχη Γ.Γεννηματα να καταλαγιάσει και ησυχάσει το Αγ.Ορος

 4. Ο/Η Θεολόγος λέει:

  http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=164776

  Εργα και ημέρες του κ. Καλλίνικου

  «Τον επεσκέφθην κάποιο πρωινό στο Επισκοπείο και δεν δίστασε να κατεβάσει μπροστά στα μάτια μου το παντελόνι του και να μου ζητεί, πράττοντας το ίδιο και εγώ, να επιδοθούμε σε ανήκουστες πράξεις». Αυτός, κατά τον θεολόγο και ιεροψάλτη κ. Ηλία Ρεδιάδη – Τούμπα, είναι ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Καλλίνικος. Κατά τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιο ο Μητροπολίτης Πειραιώς «υπήρξε φάρος και δείκτης πορείας πνευματικής, πρότυπον ιεραποστολικού ζήλου, αυστηρός τηρητής του ηθικού νόμου του Ευαγγελίου, πρότυπο ζωής και πολιτείας». Για πολλούς φτωχούς στον Πειραιά ο Καλλίνικος Καρούσος είναι ο άνθρωπος που τους προσφέρει ένα κομμάτι ψωμί. ………..

  Ο Καλλίνικος Καρούσος γεννήθηκε το 1927 στο Βαρθολομιό της Ηλείας, εκεί, δηλαδή, απ’ όπου, σύμφωνα με κάποιες σημερινές καταγγελίες, έφυγε άρον άρον έπειτα από ψιθύρους περί ομοφυλοφιλίας που εκείνα τα χρόνια των αυστηρών ηθών ήταν ολέθριοι και καταστρεπτικοί για τους νέους που ζούσαν ιδιαίτερα στις κλειστές κοινωνίες.

  ……………

 5. Ο/Η Σόδομα και Γόμορα λέει:

  https://orthodoxos.wordpress.com/2015/12/23/homo-homo-va/

  ο Χριστιανός Ορθόδοξος

  Ανακοίνωσις Μητρ. Πειραιώς Σεραφείμ (διά τους ἀρρενοθῆλεις -ΑίΣΧΟΝ!!!)

  Posted in περί Αντίχριστου, συνηθισμένα, Πράξεις Ιερέων, αιρέσεις by or2554 on 23/12/2015

  Β΄ Ανακοινωθέν Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ για την ψήφιση του Νόμου περί «Συμφώνου Συμβίωσης»

 6. Ο/Η Όφη Σόφη λέει:

 7. Ο/Η ataktos λέει:

  Χριστός Γεννάται δοξάσατε

 8. Ο/Η Ἀριστοκλῆς λέει:

  α) Εἶπε κάποιος ὅτι θὰ ἀπαγορευτοῦν οἱ γάμοι μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν; Ἀλήθεια, ποιοί ἀποτρέπουν τὸν γάμο ἀπὸ ἔρωτα;
  β) Ἄρθρο 347 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος τοῦ Βυζαντίου; Γιατί τελευταῖα εἴχαμε καὶ ἀναφορὰ στὸ Σύνταγμα, ἀλλὰ ὄχι στὸ σημερινό, ἀλλὰ σ’αὐτὸ τῆς Χούντας.
  γ) Τί φῦλο ἔχουν οἱ ἄγγελοι, οἱ μοναχοὶ καὶ αἱ μοναχὲς σὲ ποιοὺς θέλουν νὰ μοιάσουν; Ποιὸ εἶναι τὸ ἰδανικό;
  Ἐπιλέχθηκαν ἄλλα εὐαγγέλια γιὰ τὴν Βίβλο καὶ αὐτὸ ἔγινε μαζὶ μὲ ἄλλα παράδοσις:
  http://lucianofsamosata.info/wiki/doku.php?id=2011:gnostic-jesus-androgyny
  «”Jesus said to them ‘When you make the two one and when you make the inside like the outside and the outside like the inside and the above like the below and when you make the male and the female one and the same so that the male be not male nor the female female… then you will enter the kingdom.’ ” – Saying 22 Gospel of Thomas »
  δ) Φυσικὰ καὶ τὰ φιλιὰ εἶναι γι’αὐτοὺς ἀνωμαλία, γιατί τὸ στόμα ἔχει ἄλλες χρήσεις. Κατὰ τὴν γνώμη του δὲν μεταδίδονται νοσήματα ἀπὸ τὴν τεκνοποιητικὴν συνεύρεσιν;
  ε) Ἡ Ἀμερικὴ χριστιανικὴ εἶναι καὶ πολὺ περισσότερο ἀπὸ τὴν Εὐρώπη. Ἄλλωστε οἱ Δυτικοὶ δὲν εἶναι αἱρετικοὶ Παπικοὶ καὶ Ἀλούτεροι;

 9. Ο/Η Κάσυ Διάρη, θεούσα λέει:

  Το τερμάτισε ο μουλάς – δεσπότης Πειραιά/

 10. Ο/Η Antifa2 λέει:

  Χρυσαυγίτες αντέδρασαν:

 11. Ο/Η το σλιπάκι του Γιοσάκη λέει:

  Συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες την επιστολή χαρακτηρίζουν τον κ. Μετζελόπουλο «δράκο με αιμοβόρα ένστικτα» που «αντί καρδίας έχει ηφαίστειο λάβας», που «δεν ξέρει τι σημαίνει αγάπη και συγχώρεσι» και που «εστιάζει την ηθική κάτω από τη μέση, μόνο στο σλιπάκι». «Όλες του οι κινήσεις» υποστηρίζουν «έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του ανέραστου αιμοδιψή Δράκουλα».

  http://news.in.gr/greece/article/?aid=605331

  Νέα στοιχεία στη δημοσιότητα

  Επιστολή Γιοσάκη στον Αρχιεπίσκοπο για την εκλογή μητροπολίτη Κυθήρων

  Οι προφυλακισμένοι αρχιμανδρίτες Ιάκωβος Γιοσάκης (αριστερά) και Κύριλλος Σταυρόπουλος (Φωτογραφία: ΑΠΕ )
  Επιστολή του Ιάκωβου Γιοσάκη προς τον αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο φέρνει στο φως την Τρίτη η Απογευματινή. Η επιστολή έχει ημερομηνία 27 Αυγούστου 1998, λίγους μήνες μετά την εκλογή του κ. Χριστόδουλου στην ηγεσία της Εκκλησίας και μετά την παραίτηση του πρώην Κυθήρων Ιακώβου.

  Εκτός από τον Ι.Γιοσάκη, την επιστολή -που κοινοποιείται σε όλους τους μητροπολίτες της χώρας- συνυπογράφουν ο επίσης προφυλακισμένος αρχιμανδρίτης Κύριλλος Σταυρόπουλος, οι αρχιμανδρίτες Ιάκωβος Βασιλείου, Αθηναγόρας Ιβάνοβ, Ευλόγιος Τσαλαπατάνης και ο μοναχός Κλαύδιος.

  Βασικό θέμα της επιστολής, που έχει συνταχθεί σε φιλικό ύφος, είναι η μη τοποθέτηση του σημερινού αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, επισκόπου Χριστιανουπόλεως Σεραφείμ Μετζελόπουλου στη θέση του μητροπολίτη Κυθήρων. Εντύπωση, μάλιστα, προκαλούν οι χαρακτηρισμοί με τους οποίους αναφέρονται στο πρόσωπο του κ. Μετζελόπουλου.

  Συγκεκριμένα, οι υπογράφοντες την επιστολή χαρακτηρίζουν τον κ. Μετζελόπουλο «δράκο με αιμοβόρα ένστικτα» που «αντί καρδίας έχει ηφαίστειο λάβας», που «δεν ξέρει τι σημαίνει αγάπη και συγχώρεσι» και που «εστιάζει την ηθική κάτω από τη μέση, μόνο στο σλιπάκι». «Όλες του οι κινήσεις» υποστηρίζουν «έχουν τα τυπικά χαρακτηριστικά του ανέραστου αιμοδιψή Δράκουλα».

  Οι υπογράφοντες ζητούν, παράλληλα, από τον Αρχιεπίσκοπο να στηρίξει την υποψηφιότητα του αρχιμανδρίτη Κύριλλου Χρηστάκη για τη θέση του μητροπολίτη Κυθήρων και του υπενθυμίζουν ότι «για το θέμα αυτό πρέπει να σας έχει απασχολήσει και ο φίλος σας κύριος (αναφέρονται σε επιχειρηματία φίλο του κ. Χριστόδουλου), ο οποίος έγινε αποδέκτης των μηνυμάτων μας». «Φιλάμε το χεράκι σας και σας ζητάμε συγγνώμην αν σας κουράσαμε. Είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας» καταλήγουν, σε ιδιαίτερα φιλικό ύφος.

  Newsroom ΔΟΛ

 12. Εύχομαι στούς κ. Ροιδη καί Λασκαράτο, ΄καί στούς τακτικούς θαμώνες σχολιαστές τού ιστολογίου αυτού, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ καλές γιορτές καί ευτυχές τό νέο έτος 2016.
  Καλή συμβίωση αδερφοί μου καί αδερφές μου!
  Μέ πολύ αγάπη,
  Κώστας Κοροβίλας

 13. Ο/Η eklag λέει:

  Καλή και Άγια Αγαπητέ μας Καλλιτέχνη!

  p.s.
  Για κάθε εννοείται Ήρωα του ζωτικού βασιλείου που την επιτυγχάνει!

 14. Ο/Η Κεντροδεξιός λέει:

  http://www.athensvoice.gr/article/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82

  Κόντρα Μεϊμαράκη – Μητσοτάκη για το Σύμφωνο Συμβίωσης

  Με αφορμή το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αποχή του Ευάγγελου Μεϊμαράκη από την ψηφοφορία στη Βουλή για το νομοσχέδιο της επέκτασης του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, ξέσπασε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων μεταξύ των δύο μονομάχων για την προεδρία της ΝΔ.

  Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε πως η αποχή δεν είναι θέση, αναφερόμενος στην απουσία του κ. Μεϊμαράκη από την ψηφοφορία της Τρίτης.

  Ο κ. Μεϊμαράκης, το βράδυ της Τετάρτης, καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ απάντησε πως είχε ενημερώσει τη Βουλή πως είχε ένα προσωπικό πρόβλημα και για αυτό δεν βρισκόταν στην ψηφοφορία, σχολιάζοντας πως ο κ. Μητσοτάκης το γνώριζε το πρόβλημα , ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι «δεν μπορεί αυτός που απείχε από την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, να σχολιάζει εμένα».

  Επίσης, ο κ. Μεϊμαράκης είπε πως έπρεπε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την επέκταση του Συμφώνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί στην Ελλάδα η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί αλά καρτ και πως ο ίδιος το έχει δηλώσει πολλές φορές πως αν ήταν στη Βουλή θα ψήφιζε υπέρ της σχετικής διάταξης.

  Για την ιστορία, ο κ. Μητσοτάκης ήταν από τους βουλευτές που υπερψήφισαν το σχετικό νομοσχέδιο.

 15. Ο/Η Επ-αναστάσιος λέει:

  Ευτυχώς που υπάρχει η κατηραμένη Ευρώπη και γίνεται αραιά και που κάτι σωστό και δίκαιο στη χώρα του αισχρότατου παπαδαριού και των «αριστερών» πρόθυμων σφουγγοκωλάριών του…

  Έτη πολλά σε όλους!

 16. Σύμφωνο συμβίωσης καί, ηθικολόγων βουλευτών ξεβράκωμα.

  http://anemosantistasis.blogspot.gr/2015/12/blog-post_810.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

 17. Παράθεμα: Δημ. Υπάλληλος Σεραφείμ: Όσοι ψήφισαν το Σύμφωνο Συμβίωσης «ἀνδρείκελα τοῦ διεθνούς Σιωνισμού» | Ασμοδαιος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s