Λειτουργία Κυριακής: Κάποιος δημόσιος υπάλληλος ονόματι Σεραφείμ κατά του Συμφώνου Συμβίωσης

[κύριε γραφικέ με τα πλουμιστά και παρδαλά χρυσοποίκιλτα φορέματα, το κράτος δεν είναι οίκος του θεού σου]

Seraphei-Sexual

Το πλήρες Αήττητο ανακοινωθέν του γραφικού δημόσιου υπαλλήλου:

Ἡ δημοσιοποίηση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Νομοσχεδίου γιά τό Σύμφωνο Συμβίωσης πού ἐπεκτείνει τήν ἰσχύουσα ρύθμιση καί στά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» μᾶς ὑποχρεώνει νά ἀναφέρουμε:

1. Ὅτι ὁ ἱερός θεσμός τοῦ Γάμου πού κατά τόν ἐκπληκτικό ὁρισμό τοῦ Ρωμαίου νομομαθοῦς Μοδεστίνου εἶναι «ἀνδρός καί γυναικός συνάφεια καί συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία», ἀντιμετωπίζεται θεσμικά καί πάλι σάν δικαιοπρακτική ἐνέργεια καί ἀποϊεροποιεῖται πλήρως.

2. Εἶναι ἐμφανέστατη ἡ προσπάθεια τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου νά ὑποκαταστήσει τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου μέ νομικές προβλέψεις πού ἀντιμετωπίζουν τήν κακοδαιμονία τοῦ ἰσχύοντος νομικοῦ πλαισίου γιά τό σύμφωνο συμβίωσης ἑτεροφύλων πού ἔχει μεταβάλει τό τιμιώτατο ἀνθρώπινο πρόσωπο σέ χρηστικό ἀντικείμενο πού μετά τή χρήση μπορεῖς εὔκολα νά πετάξεις στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων.

3. Δυστυχῶς γιά τόν ἁρμόδιο Ὑπουργό καί Καθηγητή τῆς Νομικῆς καί τόν Γενικό Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου τήν πρωτοτυπία τοῦ προτεινομένου Νομοσχεδίου τήν εἶχε ἐμπνευστεῖ ὅσον ἀφορᾶ τά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια» ὁ φρενοβλαβής αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης Νέρων, αὐτός πού ἔκαψε τή Ρώμη γιά νά ἐμπνευσθεῖ τίς ἄριές του πού ὅπως καταγράφει ὁ ἐξαίρετος ἱστορικός Κάσσιος Δίων στήν Ρωμαϊκή του Ἱστορία συνῆψε ἐπίσημη ὁμοφυλοφιλική σχέση μέ δύο Ἕλληνες ἀπελεύθερους τόν «ἀνδρώδη» Πυθαγόρα καί τόν «γυνακώδη» Σπόρο, τόν ὁποῖο κατέστησε ἐκτομία καί τόν ὀνόμασε Σαββίνα!!!

4. Μέ τό ὑπό διαβούλευση νομοθέτημα πού ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ λεγόμενου ἀντιρατσιστικοῦ νόμου τῆς συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας-Πασόκ μέ τόν ὁποῖο θεσμοθετήθηκε καί «ἕτερος» γενετήσιος προσανατολισμός στήν ἀνθρώπινη φύση, ὁλοκληρώνεται ἡ θεσμοθέτηση ἀπό τήν Ἑλληνική ἔννομη τάξη τῆς ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί ἀπενοχοποιεῖται ἡ παράχρηση τῶν σωματικῶν ὀργάνων τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους μέ φαιδρότατο στρουθοκαμηλισμό γιατί φυσικά ἡ φυσιολογία τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος εὐτυχῶς δέν ἔξαρτᾶται ἀπό τίς ἰδεοληψίες τῶν συντακτῶν τοῦ νομοσχεδίου, ἀλλά ἀπό τήν νομοτέλεια τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ γι’ αὐτό καί οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τήν παράχρηση εἶναι ἄμεσες καί τραγικές κατά τό Εὐαγγελικό λόγιο «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; 17 εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς». (Α΄Κορ. Γ16-17).

5. Ταπεινῶς θά συνεβούλευα τόν κ. Ὑπουργό καί τόν κ. Γεν. Γραμματέα ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς τραγικῆς οἰκονομίας τῆς χώρας μας νά συμβληθῆ τό Ὑπουργεῖο τους μέ τίς μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες γιατί μέ τό ὑπό διαβούλευση νομοσχέδιο ἀπενοχοποιοῦνται οἱ πρακτικές τῆς ὁμοφυλοφιλίας πού ἀναπόδραστα ὁδηγοῦν σέ ἄπειρες λοιμώξεις τοῦ ὀργανισμοῦ καί καρκινογενέσεις, οἱ ὁποῖες μέ τήν σειρά τους θά αὐξήσουν τόν τζίρο τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν τοῦ φαρμάκου.

Καί μή χειρότερα!!!

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Advertisements
This entry was posted in «Ιερές» Υποκρισίες, «Ιερή» Εξουσία, Ασμοδαίος, Λειτουργία Κυριακής, Των Αμνοεριφίων. Bookmark the permalink.

14 Responses to Λειτουργία Κυριακής: Κάποιος δημόσιος υπάλληλος ονόματι Σεραφείμ κατά του Συμφώνου Συμβίωσης

 1. Ο/Η Μητροπολίτης Ζωζώ λέει:

  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%80%CF%81%CF%8E%CE%B7%CE%BD_%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%BF%CF%82
  Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς Καλλίνικος Καρούσος

  Το 1991 καταγγέλθηκε από τον ιεροψάλτη Τούμπα ότι τον παρενόχλησε σεξουαλικά. Ο Τούμπας στην επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ ανέφερε συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία όμως στη συνέχεια ανακάλεσε αφού με νέα του επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο αναίρεσε[3] τις καταγγελίες του. Η καταγγελία αποδόθηκε από τον ίδιο τον Μητροπολίτη ως αποτέλεσμα της κακής σχέσης που διατηρούσε με τον τότε Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Το 1994 το ζήτημα έκλεισε[5] με την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία και θεώρησε τις εξηγήσεις του Μητροπολίτη ικανοποιητικές. Το 2005 ο Ηλίας Τούμπας δημοσιοποίησε[5] εκ νέου τις καταγγελίες του για σεξουαλική παρενόχληση. Η Ιερά Σύνοδος όρισε ανακριτή, ύστερα και από δική του απαίτηση, για να παραπεμφθεί στο Συνοδικό Δικαστήριο. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους το Συνοδικό Δικαστήριο έθεσε την υπόθεση στο αρχείο[6] θεωρώντας ότι δεν στοιχειοθετείται[6] η ενοχή του Μητροπολίτη. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών διέταξε[7] τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, με αφορμή τη μήνυση του ιεροψάλτη Ηλία Τούμπα κατά του μητροπολίτη Πειραιώς Καλλίνικου. Υποστηρίζεται[8] επίσης ότι υπήρχαν άλλες τέσσερις επιστολές ίδιου περιεχομένου από άλλα πρόσωπα, τα οποία στη συνέχεια ανακάλεσαν.

  http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=164776
  Εργα και ημέρες του κ. Καλλίνικου

  «Τον επεσκέφθην κάποιο πρωινό στο Επισκοπείο και δεν δίστασε να κατεβάσει μπροστά στα μάτια μου το παντελόνι του και να μου ζητεί, πράττοντας το ίδιο και εγώ, να επιδοθούμε σε ανήκουστες πράξεις». Αυτός, κατά τον θεολόγο και ιεροψάλτη κ. Ηλία Ρεδιάδη – Τούμπα, είναι ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Καλλίνικος.
  Ο Καλλίνικος Καρούσος γεννήθηκε το 1927 στο Βαρθολομιό της Ηλείας, εκεί, δηλαδή, απ’ όπου, σύμφωνα με κάποιες σημερινές καταγγελίες, έφυγε άρον άρον έπειτα από ψιθύρους περί ομοφυλοφιλίας

  «Στα μέσα Σεπτεμβρίου εκλήθην στο Επισκοπείον πρωινήν ώρα, όπου μου επρότεινε ιεροψαλτικήν θέσιν εις τον Πειραιά και μου εζήτησε να του προτείνω το ποσόν (…). Κατόπιν (…) μου εξεδήλωσε τον θαυμασμόν του για τις πνευματικές μου ικανότητες και εκ νέου προέβη σε θωπείες. Με εφίλησε εις την περιοχήν των χειλέων και μου επρότεινε να κανονίσουμε ραντεβού το απόγευμα της Πέμπτης για να κουβεντιάσουμε καλύτερα. (…) Προφασιζόμενος εργασίαν αρνήθηκα εκ νέου, υποσχόμενος τηλεφωνικήν επικοινωνίαν περί καθορισμού απογευματινού «ραντεβού». Πράγματι, επήγα, όπου αντιμετώπισα ένα απροκάλυπτο ερωτικό μένος, εκ μέρους του σεβασμιωτάτου, ο οποίος μου επρότεινε να με οδηγήσει στο ιδιαίτερο δωμάτιο, όπου εγκαταβιούσε εντός του Επισκοπείου. Αντέτεινα τη φυσιολογική σεξουαλική μου ταυτότητα και το γεγονός της αναζητήσεως στο πρόσωπό του πνευματικού πατρός και ουχί προσώπου προς τέρψιν σεξουαλικήν».

  Ο Μητροπολίτης Καλλίνικος αποδίδει αυτή την υπόθεση στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, σε έναν ανώτερο κληρικό και στη μάχη που έδινε εκείνη την περίοδο ο ίδιος υπέρ της αποκαταστάσεως των ιερωνυμικών μητροπολιτών. «Δεν θα πεθάνω αν δεν φάω τον Πειραιώς» δηλώνει ότι είχε πει τότε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ.
  http://www.10percent.gr/old/issues/200706/a03.html
  Tο 90% του άγαμου Κλήρου είναι ομοφυλόφιλοι. Ένας τους τιμά τα ράσα που φορά.

  Πολλοί αναρωτήθηκαν ποιος βρίσκεται πίσω από το ψευδώνυμο «πατέρας Αβέρκιος Εκκλησιάρχης», όπως είναι γνωστός ο δημιουργός του ιστολογίου «Κληρικοί Αδελφοποιημένοι» που έχει αναστατώσει πιστούς και ιερωμένους μιλώντας ανοιχτά για τις σχέσεις της Εκκλησίας με την ομοφυλοφιλία.

  Είπαν ότι κινείται στον στενό κύκλο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ότι έχει προσωπικές φιλοδοξίες, ότι εκδικείται που δεν τον έκαναν δεσπότη. Τα μόνα στοιχεία που δηλώνει ο ίδιος είναι πως είναι άγαμος κληρικός στο χώρο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ηλικίας σαράντα και πλέον, κι ότι πάνω από τη μισή ζωή του την έχει περάσει στην υπηρεσία της Εκκλησίας.

  Αναφέρετε στο μπλογκ ότι οι ομοφυλόφιλοι μεταξύ των άγαμων κληρικών, και μάλιστα στα υψηλόβαθμα κλιμάκια, ξεπερνούν το 90%. Ακούγεται υπερβολικό το ποσοστό.

  Για όσους γνωρίζουν την κατάσταση από μέσα, το ποσοστό αυτό θεωρείται δεδομένο. Δεν δημιουργεί εντύπωση και δεν θεωρείται καθόλου υπερβολικό. Πρέπει , όμως, να έχει κανείς υπόψη ότι για τους γνωστούς λόγους κανείς δεν δηλώνει ομοφυλόφιλος, πολλοί μάλιστα προσπαθούν να εμφανιστούν δυναμικοί ετεροφυλόφιλοι. Ωστόσο, μέσα στους κόλπους του άγαμου κλήρου δεν κρατούνται μυστικά αυτού του είδους.

  Αν είναι έτσι, τότε γιατί η Εκκλησία ξιφουλκεί τόσο συχνά και με τέτοια ένταση κατά της ομοφυλοφιλίας;

  Περισσότερο για κοινωνικούς λόγους παρά για εκκλησιαστικούς. Έτσι, η ίδια η εκκλησιαστική ηγεσία, που στην πράξη καθόλου δεν εναντιώνεται στην ομοφυλοφιλία στον Κλήρο, θα ’λεγα μάλιστα το αντίθετο, κυρίως για κοινωνικούς λόγους δεν τολμά να θίξει το θέμα των ομοφυλόφιλων κληρικών και μάλιστα εμφανίζεται δημόσια ως επιτιμητής της ομοφυλοφιλίας.

 2. Ο/Η από έξω μπέλα μπέλα κι από μέσα κατσιβέλα λέει:

  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ πρώην ΠΕΙΡΑΙΩΣ κκ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
  Δημοσιεύτηκε στις 18 Ιουλ 2014

  16 02 2003 ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

  http://www.kalami.net/2005/ellada/ekkl_ellad_skandala.html
  Mε αφορμή τα σκάνδαλα στην Εκκλησία της Ελλάδος
  Μερικά ερωτήματα που δεν έχουν πάρει απάντηση

  Γράφει ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Βασίλης Α. Λαμπρόπουλος

  Φυσικά τα σκάνδαλα στην Εκκλησία, ηθικής τάξεως και οικονομικά, ενοχλούν το λαό και τους πιστούς. Σκέφτονται πάρα πολύ τώρα οι εκκλησιαζόμενοι να αφήνουν χρήματα στα κουτιά των ναών. Γιατί διαπίστωσαν ότι τα χρήματα του λαού γίνονται βίλες, επενδύσεις στην Καραϊβική και σε τραπεζικά ομόλογα. Όσο για τα λεγόμενα ροζ σκάνδαλα από τις εκκλησιαστικές σχολές τα παιδιά «εκπαιδεύονται» στην αρσενοκοιτία! Πηγαίνετε σε μία εκκλησιαστική σχολή και δείτε μαζεμένα τα παιδιά. Είναι εύκολο να διαπιστώσετε πόσα απ΄ αυτά είναι κουνιστοί. Τα παιδιά αυτά οδηγούνται στην ιεροσύνη και στις κρεβατοκάμαρες υψηλόβαθμων στελεχών της Εκκλησίας, είτε για παθητική είτε για ενεργητική ομοφυλοφιλία.
  Ως παλαιός, και επί 28 χρόνια, εκκλησιαστικός συντάκτης, που παρακολουθεί και τα τωρινά τεκταινόμενα έχουμε να πούμε ότι:
  • Τίποτε απ΄ αυτά δεν ήταν άγνωστα στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Όλα είναι γνωστά και τα συζητούσανε μεταξύ τους οι μητροπολίτες. Όλοι ξέρανε για την Μπέμπα Μπλάνς, την Κάλας, τη Σούλα, τη Λέλα, τη Ρίτα, το Χωροφύλακα κ.λπ.

  Ειπώθηκε σε μία τηλεοπτική εκπομπή ότι μας έκανε το 1982 μήνυση για δημοσιεύματα και ένα βιβλίο με τίτλο «Αρσενοκοίτης;», πράγμα που δεν έκανε αργότερα στον κ. Τούμπα. Ουδέν αναληθέστερον. Ο κ. Καλλίνικος μας έκανε μήνυση όταν πρώτοι εμείς του κάναμε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Εκείνος και η τρόικα δεν θέλανε να γίνει δικαστήριο, που κόστισε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, όπως ήταν το σχέδιο της Χρυσοπηγής. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορούσε το περιεχόμενο του βιβλίου –όπου ένας νεαρός κατήγγειλε στη Σύνοδο ότι τον χάιδευε στη διάρκεια της εξομολογήσεως, αλλά για το εξώφυλλο του βιβλίου, που είχε τη φωτογραφία του. Η σύνθεση του δικαστηρίου ήταν στημένη με ανθρώπους των εκκλησιαστικών οργανώσεων και πιέσεις από την Ασφάλεια, για αποδυνάμωση των μαρτύρων. Ένας δικαστικός λ.χ. είναι ψάλτης στη μητρόπολη Αθηνών, από τότε κιόλας! Όσο για την καταγγελία στη ΔΙΣ μπήκε μέσα σε μία ώρα στο αρχείο, όπου ήρθε και η απάντηση του Καλλίνικου από τον Πειραιά, μεριμνεί του αρχιγραμματέα της ΔΙΣ επισκόπου Ταλαντίου Αμβροσίου, σημερινού Αιγιαλείας!

  Είναι καιρός να μπει το ΣΔΟΕ και ορκωτοί λογιστές στην Χρυσοπηγή, όχι ελεγκτές του δημοσίου, γιατί αυτοί προέρχονται, σε μεγάλη μερίδα, από τις χριστιανικές οργανώσεις.
  Αυτά προς το παρόν γιατί ο υπόνομος της Χρυσοπηγής και των άλλων ιεραρχών έχει πάρα πολλά.

 3. Ο/Η laskaratos λέει:

  O Σέρβος ομοφυλόφιλος και παιδεραστής εθνικιστής και φιλοχρυσαυγίτης επίσκοπος Τούζλα πανιερότατος Βασίλειος Κασαβέντα (στο προηγούμενο ποστ μας για τη Σεμπρένιτσα, σε ένα σχόλιό μου, θα τον δείτε να μιλάει σε Έλληνες ακροδεξιούς ευχόμενος να πάρουνε την Πόλη) με νεαρό πνευματικό του τέκνο. Η σερβική Εκκλησία αρνείται να τον δικάσει και να τον καθαιρέσει.
  Παραιτήθηκε για λόγους υγείας.

  Εδώ ένας άλλος Σέρβος επίσκοπος, ο Γεώργιος του Καναδά που αναγκάστηκε να παραιτηθεί ως έκφυλος, συλλαμβάνεται από το φακό να επιστρέφει μεταμφιεσμένος από διακοπές στην Κούβα
  Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλ 2014
  Bishops Georgije & Konstantin Djokic departing and arriving from vacation in Cuba with women and partners during first week of Christmas Lent in 2014. Video of «activities» in Cuba has been withheld

  η Εκκλησία τον κάλυπτε για χρόνια παρά την επίθεση-καταγγελία που είχε δεχθεί ακόμη και από μοναχή

  και εδώ ο καταγγελθείς για παιδεραστία σε βάρος αγοριών ακόμη και από ιερείς του, Βρανίων Παχώμιος, επισκέπτης της μητρόπολης Βόλου, του οποίου η υπόθεση παρά την τεράστια διεθνή δημοσιότητα που πήρε, κουουλώθηκε.

  Eδώ ο Σέρβος βασανιστής και δολοφόνος ιερέας Branislav Peranovic

 4. Ο/Η atheofobos λέει:

  Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σεραφείμ προσπαθεί μέσω της ιατρικής να προκαλέσει φοβίες γράφοντας πως οἱ πρακτικές τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἀναπόδραστα ὁδηγοῦν σέ ἄπειρες λοιμώξεις τοῦ ὀργανισμοῦ καί καρκινογενέσεις στην μνημειώδη στο παρελθόν ανακοίνωση του, που από τον τύπο χαρακτηρίστηκε ειρωνικά ως Μανιφέστο»Σεραφείμ κατά πεολειχίας !
  Σχετικά έχω γράψει το ποστ : Ο ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΞΑΝΑΚΤΥΠΑ!
  http://atheofobos2.blogspot.gr/2012/10/blog-post_19.html

 5. «5. Ταπεινῶς θά συνεβούλευα τόν κ. Ὑπουργό καί τόν κ. Γεν. Γραμματέα ἐπ’ ὠφελείᾳ τῆς τραγικῆς οἰκονομίας τῆς χώρας μας νά συμβληθῆ τό Ὑπουργεῖο τους μέ τίς μεγάλες πολυεθνικές φαρμακοβιομηχανίες γιατί μέ τό ὑπό διαβούλευση νομοσχέδιο ἀπενοχοποιοῦνται οἱ πρακτικές τῆς ὁμοφυλοφιλίας πού ἀναπόδραστα ὁδηγοῦν σέ ἄπειρες λοιμώξεις τοῦ ὀργανισμοῦ καί καρκινογενέσεις, οἱ ὁποῖες μέ τήν σειρά τους θά αὐξήσουν τόν τζίρο τῶν μεγάλων πολυεθνικῶν»
  Στήν ανωτέρω παράγραφο 5 τού κειμένου του ο τριχωτός κύριος Σεραφείμ αναφέρετε στήν απενοχοποίηση τών πρακτικών τής ομοφυλοφιλίας καί επισημένει τούς κινδύνους τής ομοφυλοφιλικής πρακτικής, π.χ. λοιμώξεις, καρκινογενέσεις καί πιθανόν καί άλλα τά οποία δέν αναφέρει. Πρώτον καί κύριον, τό θέμα Ερως, δέν είναι τής αρμοδιότητας του καί ούτε τού βιβλικού θεού του. Δεύτερον, εάν λοιμώξεις καί καρκινογενέσεις προκαλούνται από τήν απενοχοποίηση καί εφαρμογή, βέβαια, τών πρακτικών τής ομοφυλοφιλικής σχέσης, γιατί τό ίδιο νά μήν ισχύει καί γιά τίς εταιροφυλικές σχέσεις? Γνωρίζει ο ανέραστος κύριος αυτός, τί πρακτικές εφαρμόζονται στίς εταιροφυλικές σχέσεις? Σίγουρα, όχι, εκτός βέβαια εάν στήν περίπτωση αυτή επεμβαίνει ο βιβλικός θεός του καί προστατεύει τά εταιρόφυλα ζευγάρια από πιθανόν λοιμώξεις καί καρκινογενέσεις καί επίσης νά θεωρεί τίς οποιεσδήποτε ερωτικές πρακτικές τους θείες καί ευλογημένες.
  Καλά θά έκανε ο γραφικός αυτός κύριος, νά αναφερθεί στίς λοιμώξεις, καρκινογενέσεις, καρδιολογικά προβλήματα καί πολλά άλλα δεινά που υφίσταται η ανθρωπότητα από τήν βρώση σάρκας νεκρών ζώων τήν κρεατοφαγία, καί κατα πόσον οί μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, οί κτηνοτρόφοι, οί κρεοπώλες καί οί χασαποταβένες, τρίβουν τά χέρια τους από τήν αισχρή, απάνθρωπη, επιβλαβή καί πολύ επικερδή βιομηχανία κρέατος. Στόν παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει αναλυτική μελέτη καί έρευνα στό θέμα αυτό

  http://www.peta2.com/blog/humans-supposed-eat-meat/?utm_campaign=0615%20bi-weekly%20recap%20june%20thirteen%20EA&utm_source=peta2%20E-Mail&utm_medium=Alert

 6. Ο/Η Μητροπολίτης Σοδόμων και Γομόρρας λέει:

  Στην επικαιρότητα βρέθηκε και μια επιστολή του καθηγητή ελληνορθόδοξης σεξολογίας Δρ. Σεραφείμ όπου βάλλει κατά των Αγιορειτών συναδέλφων του για την ανοχή που επιδεικνύουν στον Μπουτάρη και ζητά να του απαγορέψουν την είσοδο στο αγροτεμάχιο της Παναγίας. Ο άνθρωπος που έχει υπερασπιστεί τον Μαρινάκη στα μπλεξίματα που είχε με το νόμο επιστρατεύοντας και τις νομικές του γνώσεις – με το αζημίωτο, άραγε;- και τον δέχεται ασμένως στις λειτουργίες του στον Πειραιά για να συμπροσευχηθούν στον καλό Θεούλη της Τάξης και της Ηθικής, που φρίττει με τους καταπιεσμένους ομοφυλόφιλους αλλά τα βρίσκει μια χαρά αν κρίνουμε από τις ενέργειες των εκπροσώπων του με τα κάθε λογής λαμόγια του ρωμαίικου κοσμοειδώλου, σκανδαλίζεται από τον Μπουτάρη λόγω της ανοχής του στο Gay Pride. Τελικά η χριστιανική ηθική έχει επικεντρωθεί στα γεννητικά όργανα, είναι στην κυριολεξία – με όλο το σεβασμό στο επίπεδο του ιστολογίου – για τον π… Μιλάει για φυσιολογία προφανώς παλαιοδιαθηκικών προδιαγράφων ξεχνώντας ότι η «λίαν καλή» φύση που δημιούργησε ο Θεός του δεν συγκινείται από την καθόλα φυσιολογική προσπάθεια των μοναχών να αδρανοποιήσουν τη σεξουαλικότητά τους και βρίσκει τρόπο ώστε το σπέρμα που δεν αποβάλλεται με συνεύρεση ή αυνανισμό, να αποβληθεί με ακούσια ονείρωξη. Αλλά αυτό είναι μάλλον έργο του διαβόλου. Επίσης, στην επιστολή αυτή εξισώνει την ομοφυλοφιλία με την παιδεραστία και την κτηνοβασία. Καθόλου ρατσιστικό. Αλήθεια με εκείνο τον αντιρατσιστικό νόμο τι γίνεται; Αλλά ξέχασα…τώρα διαπραγματευόμαστε. Πάντως, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ακόμη και ο Σεραφείμ έχει δεχτεί εκών άκων την επίδραση του Διαφωτισμού. Θα μπορούσε αντί να υποκινεί το μίσος με τον καλλιεπή του λόγο να ζητά εφαρμογή των διατάξεων του «Λευϊτικού» όπου ο Θεός της αγάπης προστάζει να τιμωρούνται με θάνατο οι αρσενοκοίτες.

 7. Ο/Η Αρχιεπίσκοπος Μπέμπα Μπλανς λέει:

  $$$$$$$$$$$ἀναπόδραστα ὁδηγοῦν σέ ἄπειρες λοιμώξεις τοῦ ὀργανισμοῦ καί καρκινογενέσεις

  Από καρκίνο του παχέως εντέρου που έκανε μετάσταση στο ήπαρ δεν πέθανε ο πνευματικός πατήρ του Κωλοσούζα;

  http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/3666/%CE%B8%CF%8D%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%85

  Θύελλα για τους γιατρούς του Χριστόδουλου
  Τρίτη, Οκτώβριος 9, 2007 – 19:53

  Σε περίπτωση που ο ασθενής έχει «χτυπηθεί» ταυτόχρονα από καρκίνο σε έντερο και ήπαρ τι γίνεται;

  Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης: Αν πρόκειται για ήπαρ που εχει αρρωστήσει από ηπατίτιδα ή άλλη νόσο γίνεται μεταμόσχευση. Αν όμως ο όγκος είναι μεγαλύτερος από 5-6 εκατοστά, δεν κάνουμε. Τα κριτήρια του Μιλάνου λένε ότι δεν επιτρέπεται μεταμόσχευση αν συνυπάρχει άλλος καρκίνος σε άλλο σημείο και κυρίως στο έντερο.

  Βασίλης Γεωργούλιας: Εάν πρόκειται για δύο διαφορετικά νεοπλάσματα, το καθένα αντιμετωπίζεται χωριστά, με στόχο την πλήρη ίαση, εάν είναι δυνατόν.

  Εμμανουήλ Παρασκευάς: Αυτό είναι παρά πολύ σπάνιο. Δεν έχει γίνει μεταμόσχευση ήπατος σε ανθρώπους που είχαν και δεύτερο καρκίνο εξ όσων γνωρίζω. Είναι μια αντένδειξη. Δεν ξέρω τι δεδομένα είχε στο μυαλό ο καθηγητής Τζάκης.

 8. Ο/Η Γεμίσαμε ομοφυλόφιλους μητροπολίτες λέει:

  http://www.sporeas.gr/papades_papadies_arthro.htm

  ΠΑΠΑΔΕΣ… «ΠΑΠΑΔΙΕΣ»!!!

  «Διάδοχοι(;;;!!!) των Αποστόλων» ή μήπως διάδοχοι των Βυζαντινών αυτοκρατόρων;

  (Απ’ αυτά που έχει δει το φως την δημοσιότητας)

  23 Απριλίου 2008

  του Γιώργου Οικονομίδη

  Ο έκφυλος παπάς μέσα στην «εκκλησία του», που την έκανε άντρο οργίων.
  Ο παραπάνω -«διάδοχος» των Αποστόλων- παπάς, της μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε αμαρτωλές στιγμές.

  Ο πρόεδρος της ένωσης των ορθόδοξων ιερέων της Ελλάδας (ΙΣΚΕ), πατήρ Κολλάς:
  «Γεμίσαμε από ομοφυλόφιλους μητροπολίτες»

  «Έτσι όπως πάμε, θα δούμε και γάμους με gay παπάδες»

  η παπα Λάμπραινα

 9. Ο/Η του κώλου Αριστερά λέει:

  χτύπημα στην ανεργία-πρότι φωρά αροισταιρά

  http://www.topontiki.gr/article/132733/astynomia-zita-ierea-poies-einai-oi-proypotheseis

  14.6.2015 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

  Αστυνομία ζητά… ιερέα! – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

  Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το οποίο ιερέας κάτω των 40 ετών που θα μιλά ξένη γλώσσα, θα στελεχώσει τη θέση του ιερέα του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις θρησκευτικές ανάγκες των ένστολων αστυνομικών, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία ατο Ε’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφει ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Πανούσης και ο Υπουργός Πολιτισμού και Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς.

  Ο ιερέας του σώματος της ΕΛΑΣ θα κατέχει τον βαθμό του υπαστυνόμου Α΄ και θα μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το βαθμό του ταξίαρχου.

  Όμως, εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους υπηρετούντες στο σώμα της ΕΛΑΣ για μετάταξη, τότε ιερέας της ΕΛΑΣ, μπορεί να είναι και ιδιώτης Έλληνας ιερέας.

  Οι ιδιώτες ιερείς για να μπορούν να προσληφθούν πρέπει να είναι μικρότεροι των 40 ετών, να έχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής, να κατέχουν χειροτονητήριο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησιάς του Χριστού, να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά) σε επίπεδο τουλάχιστον μετρίως, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να μην έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα και άλλα αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους, κ.λπ.

  Για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων θα συγκροτηθεί «ειδική επιτροπή επιλογής», η οποία θα απαρτίζεται από έναν αντιστράτηγο της ΕΛΑΣ ως πρόεδρο, έναν τακτικό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν Ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

 10. Ο/Η Παιδεράστιος, μητροπολίτης Κωλοπετεινίτσας λέει:

  Ιερά Σύνοδος: «η «Γιόγκα» τυγχάνει απολύτως ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας και δεν έχει καμία θέση στη ζωή των χριστιανών.»

  • Ο/Η Po λέει:

   ο σχολιαστής «Του Κώλου» που βρίσκεται;
   αυτόν θυμόμαστε μετά από περισπούδαστες ανακοινώσεις…

   • Ο/Η του κώλου λέει:

    δεν μπορώ να τα προλαβαίνω όλα, ο Σόρρος δεν πληρώνει όσο παλιά.
    Κατάντησα να μου παίρνουν τη δουλειά οι μητροπολίτες σαν τον άγιο κωλοπετινίτσας

   • Ο/Η Μητροπολίτης Ζωζώ. λέει:

    Τέκνον Ροϊδα έχομεν και ημείς ως παλαιός σχολιαστής το δικαίωμα του σαρκάζειν.
    Δεν υπάρχει σχολιαστής «μητροπολίτης Παιδεράστιος», είμεθα ο γνωστός μητροπολίτης Ζωζώ, που κάμνομεν πλάκαν εις την πλάκαν.
    Το έμβλημά μας είναι γνωστόν εις τους προσεκτικούς εκ των αναγνωστών του μπλογκίου σας, όσον δι υμάς τέκνον «του κώλου», δείξατε σεβασμόν.
    Ζωζώ ο Γ΄, πρώην μητροπολίτης Κωλοπετεινίτσας και Αφιόν Καραχισάρ (έγινε κάποια παρεξήγησις και με εσχόλασαν).

 11. Αγρυπνία σέ ναό τήs Θεσσαλονίκης ενάντια στό Gay Pride. Κατα τά άλλα θέλουμε νά παραμείνομε στήν Ευρώπη τής ισοτιμίας καί τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  http://romfea.gr/diafora/1332-agrupnia-enantia-sto-gay-pride-zontani-sundesi

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s