Ορισμένα (14 μόνο!) από τα φωτογραφικά… νομοθετήματα του Πελατειακού Κράτους (η Μέρκελ και τα Μνημόνια φταίνε)

Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Ρακιντζής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είχε κάνει λόγο για «ιδιότυπη ασυλία των επωνύμων και για εμπόδια στο έργο του, όποτε προσπαθεί να ελέγξει επωνύμους» καθώς και για «απαλλαγή των ΔΕΚΟ από ευθύνες, γεγονός που υποκρύπτει αμνηστία εξαιτίας νόμου που ψήφισε η Βουλή».
Γιάννης Γαΐτης: Μαζική μεταφορά ή Μαζικιές μεταφορές ( σίδερο και χρώμα )

Γιάννης Γαΐτης: Μαζική μεταφορά ή Μαζικιές μεταφορές ( σίδερο και χρώμα )

«Καίει» την κυβέρνηση έγγραφο-βόμβα που έφτασε στη Βουλή -από το Ποντίκι

«Κόλαφο» για την κυβέρνηση και την κεντρική διοίκηση αποτελεί έγγραφο «βόμβα» του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρου Ρακιντζή που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Π. Καμμένου με το οποίο έρχονται στο φως 14 νομοθετικές ρυθμίσεις που «καλύπτουν  αναδρομικά παραβάσεις ή απαλλάσσουν σε παρόντα και μέλλοντα χρόνο από ευθύνες δημοσίων λειτουργών».Υπενθυμίζεται, ότι ο κ. Ρακιντζής στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είχε κάνει λόγο για «ιδιότυπη ασυλία των επωνύμων και για εμπόδια στο έργο του, όποτε προσπαθεί να ελέγξει επωνύμους» καθώς και για «απαλλαγή των ΔΕΚΟ από ευθύνες, γεγονός που υποκρύπτει αμνηστία εξαιτίας νόμου που ψήφισε η Βουλή».


Τα «εμπόδια» – όπως αναφέρει ο γενικός επιθεωρητής – αφορούν «στη μη σύμπραξη ή αποστολή απαραίτητων για τον έλεγχο στοιχείων, στη μη υλοποίηση πορισμάτων και εκθέσεων ελέγχου, στην αποφυγή αναζήτησης πειθαρχικών ευθυνών εμπλεκόμενων υπαλλήλων, οργάνων ή λειτουργών του δημόσιου τομέα (ειδικά των αιρετών).

Πιο χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που ζήτησε από τον γενικό επιθεωρητή να μην υποδεικνύονται πλέον εκ μέρους του συγκεκριμένες φορολογικές δράσεις νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων ή ακόμα και εμπλεκομένων σε υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών με το αιτιολογικό ότι οι φορολογικοί έλεγχοι προγραμματίζονται πλέον από την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών μέσω ειδικού συστήματος ανάλυσης κινδύνου με συγκεκριμένες εντολές προς τις ΔΟΥ.

Οι υποθέσεις είναι:

1) Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων: το 2009 εντοπίσθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ. Οι υπερβάσεις επιβεβαιώθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε διώξεις για απιστία στα μέλη του ΔΣ του ΟΣΚ, αλλά με το άρθρο 39 παρ. 12 του νόμου 4024/2011 νομιμοποιήθηκαν αναδρομικά οι υπερβάσεις.

2) ΟΚΑΝΑ: το 2010 διαπιστώθηκαν μισθολογικές υπερβάσεις, που επιβεβαιώθηκαν από το ΓΛΚ και η έκθεση της ΓΕΔΔ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών. Με το άρθρο 111 του νόμου 4172/2013 δεν αναζητούνται οι καταβληθείσες πάσης φύσεως υπερβάσεις.

3) δημοτικές επιχειρήσεις: οι νόμοι 4071/2012 και 4170/2013 διέγραψαν τα χρέη όλων των δημοτικών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια η 49/2014 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας τις διατάξεις αυτές, αποφάνθηκε ότι απαλλάσσονται οι διοικούντες τις δημοτικές επιχειρήσεις από κάθε προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη, αλλά και οι συνυπόχρεοι ιδιώτες.

4) διάταξη 20 ημερών: με το άρθρο 1 παρ. ΙΕ.12 του νόμου 4254/2014 τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Ποινικού Κώδικα ώστε κατηγορίες προσώπων να παύσουν να θεωρούνται υπάλληλοι νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου στα οποία μπορούν να διατεθούν επιχορηγήσεις κ.λπ. από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες κ.λπ., και, άρα, δυνάμει υποκείμενα εγκλημάτων σχετικών με την υπηρεσία. Η διάταξη αυτή έμεινε για 20 μέρες και επανήλθε η προηγούμενη! «Δημιουργείται μείζον θέμα, καθόσον για όλες τις εκκρεμούσες υποθέσεις θα γίνει επίκληση της ευνοϊκότερης διάταξης, έστω και αν ίσχυσε για μία ημέρα» τονίζει ο Λ. Ρακιντζής.

5) ΟΑΕΕ: με το άρθρο 20 παρ. 6 εδάφιο β του νόμου 4255/2014 παύουν οριστικά οι εκκρεμείς ποινικές διώξεις που αφορούν σε κάθε είδους πράξεις και παραλείψεις σχετιζόμενες με διάθεση πόρων του ΟΑΕΕ για την εξυπηρέτηση του σκοπού του.

6) επιδόματα υπουργείου Υγείας: με το άρθρο 51 παρ. 9 του νόμου 3918/2011 παύει η αναζήτηση ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που χορηγήθηκαν ως επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών στους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων κ.λπ. φορέων του υπουργείου Υγείας για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2005 έως 31 Σεπτεμβρίου 2010 και η εκ των υστέρων άρση τυχόν γενομένων καταλογισμών.

7) δωροδοκία: με το άρθρο 68 του νόμου 4139/2013 τροποποιήθηκε το άρθρο 235 του Ποινικού Κώδικα και ορίσθηκε ότι «δεν συνιστά δωροδοκία η απλή υλική παροχή προς έκφραση ευγνωμοσύνης». Τελικά, ύστερα από έντονες αντιδράσεις, και της ΓΕΔΔ, η διάταξη αυτή καταργήθηκε με τον νόμο 4198/2013.

8) PSI: με το άρθρο 3 παρ. 8, 9 και 10 του νόμου 4046/2012 απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών τραπεζών που αποφάσισαν την συμμετοχή στους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, αλλά και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος για την απόφαση συμμετοχής του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του ελληνικού δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, κατ’ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

9) ιδιωτικοποιήσεις: με το άρθρο 31 παρ. 4 ου νόμου 4141/2013 αναστέλλεται η ποινική δίωξη των προσώπων στα οποία είχε ή πρόκειται να ανατεθεί η νόμιμη εκπροσώπηση των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για οφειλές των εταιρειών προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς, περιφέρειες και δήμους. Η αναστολή διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση είτε της αποκρατικοποίησης της εταιρείας για οφειλές της οποίας διώκεται ο νόμιμος εκπρόσωπός της ή έχουν επισπευθεί μέτρα εκτέλεσης, είτε μέχρι την αξιοποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της στο ΤΑΙΠΕΔ είτε μέχρι να τεθεί σε λύση και εκκαθάριση, οπότε αίρεται το αξιόποινο των πράξεων και παύουν οι ποινικές διώξεις.

10) δάνεια τραπεζών: στο άρθρο 78 του νόμου 4176/2013 ορίσθηκε ότι δεν συνιστά απιστία για τον πρόεδρο, τα μέλη του ΔΣ και τα στελέχη των τραπεζών η σύναψη δανείων με νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον πληρούνται δύο προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θεσμοθετημένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε τράπεζας, β) τηρήθηκαν οι κανονιστικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

11) ΛΑΡΚΟ: με το άρθρο 9 παρ. 2 του νόμου 4224/2013 ορίσθηκε ότι τα μέλη του ΔΣ ή άλλου συλλογικού οργάνου της ΛΑΡΚΟ δεν έχουν ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους που αφορούν την αποκρατικοποίηση ή την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ. Επίσης δεν έχουν ευθύνη για χρέη της προς το δημόσιο, ΝΠΔΔ και οργανισμούς του δημοσίου.

12) αγροτικοί συνεταιρισμοί: με το άρθρο 19 του νόμου 4224/2013αναστέλλονται όλες οι ποινικές διώξεις για προέδρους και μέλη ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και για τα στελέχη τους (γενικοί διευθυντές, διευθυντές, διαχειριστές, γραμματείς, ταμίες) με την προϋπόθεση ότι οι συνεταιρισμοί συγχωνεύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση.

13) ιδρύματα πρόνοιας: με το άρθρο 55 του νόμου 4262/2014 αναστέλλεται από την υπογραφή συμφώνου εξυγίανσης η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δεν έχουν πτωχευτικό χαρακτήρα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων.

14) ταβέρνες Σχινιά: με το άρθρο 63 του νόμου 4280/2014 ο υπουργός Περιβάλλοντος (ύστερα από τροπολογία 6 βουλευτών), και παρά την αντίθετη απόφαση του ΣτΕ, έδωσε παράταση ενός χρόνου στη λειτουργία έξι ταβερνών στο εθνικό πάρκο Σχινιά – Μαραθώνα, οι οποίες λειτουργούσαν αυθαίρετα.

 

Advertisements
This entry was posted in σκέψεις, Ασμοδαίος, Διακρίσεις (κάθε είδους), Των Αμνοεριφίων, ανορθολογισμός, κοινωνία/πολιτική. Bookmark the permalink.

7 Responses to Ορισμένα (14 μόνο!) από τα φωτογραφικά… νομοθετήματα του Πελατειακού Κράτους (η Μέρκελ και τα Μνημόνια φταίνε)

 1. Ο/Η laskaratos λέει:

  O ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς;΄
  Νόμιζα πως είχε 71 βουλευτές.

  Από 18-9 τα έχει πει ο κ.Ρακιντζής.

  Προστασία «επωνύμων» από τους ελέγχους καταγγέλλει ο Λέανδρος Ρακιντζής
  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΑ ΝΕΑ: 18/09/2014 08:00 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 18/09/2014 10:19 |

  Θα έλθει το θέμα στη Βουλή, ή ο ΣΥΡΙΖΑ δρα μόνο διαδικτυακά και μέσω εφημερίδων;
  Ο σύμμαχός τους ο Καμμένος κατέθεσε την επομένη ερώτηση στον πρωθυπουργό.

  Ένα γκουγκλάρισμα έδωσε μόνο αυτά:

  Ο Λ. Ρακιντζής για τις 14 υποθέσεις διαφθοράς που κατέθεσε …
  syrizaeydap.wordpress.com/…/ο-λ-ρακιντζής-για-τις-14-υποθέσεις-διαφθ/
  Πριν από 1 ημέρα – Σημαντικότατες οι καταγγελίες του Λ.Ρακιντζή. Μόλις τεκμηριώνεται ή καταγγελία … Μετά έχουν το θράσος να ζητούν από τον ΣΥΡΙΖΑ ονόματα.

  Λ. Ρακιντζής: Βρίσκω τείχος όταν πάω να ελέγξω επώνυμους …
  http://www.avgi.gr/…/l-rakintzis-brisko-teixos-otan-pao-na-elegxo-eponumous

  18 Σεπ 2014 – «Έχετε δει επώνυμο να δικάζεται εύκολα;» συνέχισε ο Λ. Ρακιντζής και … του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και άλλων βουλευτών, ο Λ. Ρακιντζής δεν …

  Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρή Δρίτσα για την ατιμωρησία των επωνύμων, ο γενικός επιθεωρητής παραδέχθηκε πως «όντως υπάρχει μια τάση να μπαίνουν εμπόδια (γραφειοκρατικά κ.λπ.)».

 2. Ο/Η doul λέει:

  Λίγες μόνο μέρες πριν ο βουλευτής των ΑΝΕΛ πλεον Νικολόπουλος είχε υποβάλει ερώτηση και ζητούσε να μάθει γιατί ο Ρακιτντζής είναι ακόμη στη θέση του και δεν τον έχουν διώξει. http://www.nikosnikolopoulos-anatropi.gr/section=10927&page730=1&language=el_GR&itemid730=14259&detail730=1
  Παρόμοιες ερωτήσεις έχουν καταθέσει παλιότερα ο Καμμένος και η βουλευτής του Χρυσοβελώνη. Αυτά όμως δεν τα ξέρει (;) ή προτιμά να τα αποσιωπά το ρεπορτάζ αριστερών και ούλτρα δεξιών.

  • Ο/Η Καρά Τζαφέρ πασά μπουνταλά λέει:

   ///Προσωπικά, θα κάνω τις επιλογές μου ώστε να διευκολύνω την απρόσκοπτη λειτουργία του κόμματος, έως ότου λάμψει η αλήθεια.///
   δηλαδή θα την κάνω με μικρά πηδηματάκια στο στυλ alaliotis

   http://tsak-giorgis.blogspot.gr/2014/11/blog-post_87.html

   Καρατζαφέρης, Τσοχατζόπουλος, Παπαντωνίου: Αφόρητη οσμή αστικής μπόχας

   Από ΒΑΘΥ , Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014 | 6:46 μ.μ.

   Είναι εντυπωσιακή η δήλωση που έκανε ο Καρατζαφέρης μετά το σημερινό δημοσίευμα της Realnews που αποκαλύπτει ότι εισαγγελέας ερευνά την εμπλοκή του προέδρου του ΛΑΟΣ σε νέο σκάνδαλο με μίζες εξοπλιστικών και συγκεκριμένα σε σύμβαση αγοράς ελικοπτέρων Super Puma το 2000.

   Ασχετα για τους λόγους που βλέπουν την δημοσιότητα τέτοιες ειδήσεις, εκτός του ότι μαθαίνουμε για την ύπαρξη κάποιων νησιών που αγνοούσαμε (Γκέρνσεϊ, Τερκς Κάιος, στην Καραϊβική όπου είχαν την έδρα τους οι off shore του Καρατζαφέρη), η δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ στην προσπάθεια του να απαντήσει στην εφημερίδα του Χατζηνικολάου, επιβεβαιώνουν απόλυτα τα δημοσίευμα:

   «Σχετικά με την βασιμότητα και έκταση των αναφερομένων στο δημοσίευμα της εφημερίδας REALNEWS δηλώνω ότι αγνοώ παντελώς τα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό.
   Εκτιμώ την προσπάθεια της εφημερίδας να ρίξει άπλετο φως σε τέτοιες υποθέσεις που άλλωστε είναι ξένες στον αξιακό και πολιτικό κώδικα και χαρακτήρα μου.
   Προσωπικά, θα κάνω τις επιλογές μου ώστε να διευκολύνω την απρόσκοπτη λειτουργία του κόμματος, έως ότου λάμψει η αλήθεια.
   Πάντως στέλνω προς όλους το μήνυμα ότι είμαι εδώ, όρθιος και «έχουν γνώσιν οι φύλακες»».

   Αρχικά πώς είναι δυνατόν να αγνοεί τα πρόσωπα που αναφέρονται στο δημοσίευμα όταν σ’ αυτό παρουσιάζονται σαν συνδικαιούχοι σε off shore εταιρίες του ο γιός του Ιωάννης Καρατζαφέρης και η αδελφή του Παναγιώτα Βασιλάκη; Μην μας τρελάνει κι εντελώς.

   Από κει και πέρα δεν απαντάει στο παραμικρό στα ερωτήματα που δημιουργούνται μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας. Διαθέτει off shore εταιρίες που είχαν εμπλοκή σε μίζες με τα αλισβερίσια τους σε προμήθειες πολεμικού εξοπλισμού;
   Είναι αλήθεια ή όχι ότι μόνο μια απ’ τις υπεράκτιες εταιρείες του Γ. Καρατζαφέρη και του γιού του, η Catalina έχει portfolio ύψους 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων καθώς και μεγάλη ακίνητη περιουσία, ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ όπως αναφέρει το δημοσίευμα;
   Πώς αποκτήθηκε αυτή η μυθική περιουσία;

   Σ΄αυτά ο Καρατζαφέρης δεν δίνει καμιά απάντηση και αρκείται να πει ότι «τέτοιες υποθέσεις είναι ξένες στον αξιακό και πολιτικό κώδικα και χαρακτήρα μου». Τώρα τον πιστέψαμε.

   Κι αυτή είναι η μια πλευρά του ζητήματος. Η άλλη είναι ότι οι συμβάσεις των Super Puma στις οποίες φέρεται εμπλοκή του Καρατζαφέρη υπογράφηκαν όταν ήταν υπουργοί Τσοχατζόπουλος και Γιάννος Παπαντωνίου. (Γνωστός ο ρόλος και των δυο). Να αγνοούσαν την δραστηριότητα Καρατζαφέρη ο οποίος μέσω τον off shore του έπαιξε τον ρόλο του μεσάζοντα για την αγορά των ελικοπτέρων Super Puma λογικά πρέπει να αποκλείεται.

   • Ο/Η Liberal λέει:

    ΠΑΤΡΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
    Καρατζαφύρερ-Άκης-φίλοι για πάντα

    http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.ellada&id=37566

    Γ.Καρελιάς

    Όσοι «έπεσαν από τα σύννεφα» για τα αποκαλυφθέντα με τις off shore του Γιώργου Καρατζαφέρη και τα εκατομμύρια που φαίνεται ότι πήγαν σ’ αυτές από τις μίζες των ελικοπτέρων, ας περιμένουν τη στιγμή που θα αποφασίσουν οι εισαγγελείς για την τύχη του.

    Πάντως, στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ ήταν γνωστές οι διαχρονικά καλές σχέσεις του προέδρου του ΛΑΟΣ με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Τα καλά λόγια περίσσευαν εκατέρωθεν σε κάθε ευκαιρία.

    Μου είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη ήταν το μόνο κόμμα που είχε αποχωρήσει από τη Βουλή, όταν αποφασιζόταν η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής που θα διερευνούσε υπόθεση των υποβρυχίων, στις 28 Απριλίου 2011 (εδώ).

    Και δεν ήταν μόνο αυτό. Έναν χρόνο αργότερα (11 Απριλίου 2012), όταν είχε συλληφθεί ο Τσοχατζόπουλος, ο μόνος που είχε δείξει ότι στενοχωρήθηκε ήταν ο Καρατζαφέρης. Μάλιστα, είχε κάνει και δήλωση, με την οποία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι «δημιουργεί εντυπώσεις» (εδώ). Λίγες μέρες αργότερα είχε κάνει μια ακόμα πιο περίεργη δήλωση ουσιαστικά υποστηρικτική προς τον πρώην υπουργό Άμυνας (εδώ), αφού υιοθετούσε τη βασική υπερασπιστική γραμμή του ότι δεν έκανε τίποτα μόνος του, αλλά τις αποφάσεις είχαν υπογράψει όλα τα μέλη του τότε ΚΥΣΕΑ. Αυτό φάνηκε περισσότερο καθαρά σε μια τηλεοπτική συζήτηση που είχε συμμετάσχει (εδώ) και είχε πει ακριβώς το ίδιο. Ό,τι, δηλαδή, έλεγαν ο Τσοχατζόπουλος και οι δικηγόροι του.

    Αυτά ήταν ορισμένα από τα σημάδια που φανέρωναν την καλή σχέση Άκη Τσοχατζόπουλου-Γιώργου Καρατζαφέρη. Φυσικά, δεν αρκούν για να ενοχοποιήσουν τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, κάθε άλλο. Μπορεί ο άνθρωπος να είχε πιστέψει στην αθωότητα του πρώην υπουργού και να τον υποστήριξε κινούμενος από συναδελφική αλληλεγγύη και αγνά αισθήματα…

 3. Ο/Η Σκρέκης Σ. λέει:

  Δυστυχώς ο κ. Ρ. «ΚΟΜΙΖΕΙ ΓΛΑΥΚΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑ¨» στην κυριολεξία!!

 4. Παράθεμα: Ορισμένα (14 μόνο!) από τα φωτογραφικά… νομοθετήματα του Πελατειακού Κράτους (η Μέρκελ και τα Μνημόνια φταίνε) | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

 5. Παράθεμα: Ορισμένα (14 μόνο!) από τα φωτογραφικά… νομοθετήματα του Πελατειακού Κράτους (η Μέρκελ και τα Μνημόνια φταίνε) | Ασμοδαιος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s