Εγκύκλιος ΜΚΟ Εκκλησίας: Για καύση νεκρών, Δε θα τελείται νεκρώσιμος ακολουθία

Αμνοεριφίων Λόγος: «Η Εκκλησία δεν δέχεται για τα μέλη Της την αποτέφρωση του σώματος, διότι τούτο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος» αναφέρει μεταξύ άλλων σε εγκύκλιό της για την καύση των νεκρών η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διευκρινίζει δε πως για όσους την επιλέξουν «δεν τελείται Νεκρώσιμος Ακολουθία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αυτού».

dis2.11.14

«Περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν τῆς καύσεως νεκρῶν»

dis2.11.14b

Ό,τι επιθυμείτε, είμεθα πτωχοί πλην τίμιοι

Πρωτ. 5055
Ἀριθμ. Διεκπ. 2415 Ἀθήνῃσι 29ῃ Ὀκτωβρίου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 9 5 9


Πρός
Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Εἰς τάς Ἕδρας των

Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, μέ ἀφορμή τό νέο νομοθετικό καθεστώς γιά τήν ἀποτέφρωση νεκρῶν, σύμφωνα μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 156/1-8-2014, τ. Α΄), κατά τήν Συνεδρία Αὐτῆς τῆς 14ης μηνός Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., ἐπελήφθη καί τοῦ ζητήματος τούτου καί ἀπεφάσισε νά σᾶς ἐνημερώσει περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν ἀπό τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος.

Μέ τά ἄρθρα 48 καί 49 τοῦ Νόμου 4277/2014 ὁ νομοθέτης δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τοῦ νεκροῦ. Ἐάν ὁ θανών δέν εἶχε ἐκφρασθεῖ ἐν ζωῇ περί τῆς μετά θάνατον ἐπιθυμίας ταφῆς ἤ ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματός του, ἡ ἀποτέφρωση δύναται νά λάβει χώρα μέ μόνη τή δήλωση τοῦ/τῆς συζύγου ἤ «συντρόφου», μετά τοῦ/τῆς ὁποίου/ας ἔχει συνάψει «σύμφωνο συμβίωσης», ἤ τή δήλωση τῶν συγγενῶν πρώτου ἤ δευτέρου βαθμοῦ.

Τοῦτο, κύημα τοῦ συγχρόνου μηδενιστικοῦ τρόπου ζωῆς καί τῆς τάσεως πρός ἀποθρησκευτικοποίηση κάθε πτυχῆς καί ἐκφάνσεως τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ ἐκ προοιμίου καταστρατήγηση τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων τοῦ κεκοιμημένου μέλους τῆς Ἐκκλησίας, ἔλλειψη σεβασμοῦ καί φροντίδος πρός τό ἀνθρώπινο σῶμα.

Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται γιά τά μέλη Της τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος, διότι τοῦτο εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου (Γεν. 1, 24), καί περιβάλλει αὐτό μέ σεβασμό καί τιμή ὡς ἔκφραση ἀγάπης πρός τό κεκοιμημένο μέλος Της καί ὡς ἐκδήλωση πίστεως στήν κοινή πάντων ἀνάσταση.

Κατόπιν τούτου, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεφάσισε νά ἐνημερώσει, στό πλαίσιο τῆς ἀγρύπνου ποιμαντικῆς φροντίδος Της, τό εὐσεβές Αὐτῆς πλήρωμα, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά τίς ἀκόλουθες κανονικές συνέπειες τῆς ἀποτεφρώσεως τοῦ σώματος:

-Ἡ ἀποτέφρωση τοῦ σώματος δέν εἶναι σύμφωνη πρός τήν πράξη καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά θεολογικούς, κανονικούς καί ἀνθρωπολογικούς λόγους.

-Πρός ἀποφυγήν οἱασδήποτε θεολογικῆς, κανονικῆς καί ἀνθρωπολογικῆς ἐκτροπῆς, ἀπαραίτητος εἶναι ὁ σεβασμός τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων καί ἡ διακρίβωση τῆς οἰκείας βουλήσεως τοῦ κεκοιμημένου καί ὄχι ἡ βούληση ἤ ἡ δήλωση τῶν οἰκείων του.

-Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἀποδεδειγμένως οἰκειοθελῶς ἐδήλωσε τήν ἐπιθυμία περί καύσεως τοῦ σώματός του, δηλώνει τήν αὐτονόμησή του καί ὡς ἐκ τούτου δέν τελεῖται Νεκρώσιμος Ἀκολουθία καί Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ αὐτοῦ.

Παρά ταῦτα, ἐπαφίεται στήν ποιμαντική σύνεση καί τήν διακριτική εὐχέρεια τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου ἡ τέλεση ἁπλῶς Τρισαγίου.
Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ἐν Κυρίῳ, διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης.

† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος
† Ὁ Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφείμ
† Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
† Ὁ Κεφαλληνίας Σπυρίδων
† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
† Ὁ Τρίκκης καί Σταγῶν Ἀλέξιος
† Ὁ Καρπενησίου Νικόλαος
† Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ἱερόθεος
† Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
† Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας Παντελεήμων
† Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός
† Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
† Ὁ Ξάνθης καί Περιθεωρίου Παντελεήμων

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

 

 

Advertisements
This entry was posted in «Ιερές» Διεκδικήσεις, «Ιερή» Εξουσία, σκέψεις, φασισμός, Διακρίσεις (κάθε είδους), θρησκεία/κλήρος. Bookmark the permalink.

25 Responses to Εγκύκλιος ΜΚΟ Εκκλησίας: Για καύση νεκρών, Δε θα τελείται νεκρώσιμος ακολουθία

 1. Ο/Η Panayiotis Michalopoulos λέει:

  Για να κάνω τώρα λίγο και τον συνήγορο του διαβόλου, έχω να πω ότι καλά κάνει η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ορθοδοξία γενικά, και χωρίζει τα τσανάκια της. Δεν θέλει –σε τελική ανάλυση, να τελεί ιεροπραξίες (αυτήν την τελευταία της) σε ανθρώπους που την περιφρονούν μέχρι την τελευταία τους στιγμή.

  Είναι στους πάντες γνωστό, ότι η Εκκλησία, έχει σαν αρχή Της, την ταφή, με εξαίρεση τον Παπισμό! Πάει και τέλειωσε! Όπως λοιπόν για τους ζωντανούς περιφρονητές Της, υπάρχει ο πολιτικός γάμος, να υπάρξει και για τους πεθαμένους τοιούτους, η πολιτική κηδεία.
  Να μεριμνήσει δηλαδή η Πολιτεία για τις σχετικές υποδομές, όπως έκανε και με τον Δήμαρχο που τελεί γάμους. Υποδομές, έτσι ώστε να μην πηγαίνει σαν το σκυλί ο νεκρός από το νοσοκομείο στο αποτεφρωτήριο, αλλά να μεσολαβεί κάποιος δημοτικός χώρος όπου οι συγγενείς και οι φίλοι (του νεκρού που δεν θέλει την εκκλησία) να τον αποχαιρετούν, όμορφα και πολιτισμένα.
  Μακριά αυτοί από τους παπάδες, και οι παπάδες από αυτούς! Τι πιο λογικό;
  http://xairete.blogspot.gr/2014/11/blog-post.html

  • Ο/Η laskaratos λέει:

   Κύριε Μιχαλόπουλε,
   αντιλαμβάνομαι το πνεύμα σας με το οποίο θα συμφωνούσα, αν δεν ήταν η Εκκλησία μας κρατική, που σημαίνει ότι την πληρώνουν υποχρεωτικά και οι πιστοί που θέλουν να καούν αλλά θέλουν και ιερέα στην κηδεία τους, όπως έκανε η Εκκλησία π.χ. με την Μαρία Κάλας.
   Επιπλέον επιτρέψτε μου να σας πω πως το επιχείρημα:
   «Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται γιά τά μέλη Της τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος, διότι τοῦτο εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. 6, 19), στοιχεῖο τῆς ὑποστάσεως τοῦ κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντος ἀνθρώπου (Γεν. 1, 24), καί περιβάλλει αὐτό μέ σεβασμό καί τιμή ὡς ἔκφραση ἀγάπης πρός τό κεκοιμημένο μέλος Της καί ὡς ἐκδήλωση πίστεως στήν κοινή πάντων ἀνάσταση»,
   είναι σαθρότατο.
   Δηλαδή αν αυτός ο ναός γίνει σκωληκόβρωτος, αντί να καεί, αυτό δείχνει σεβασμό προς αυτόν;
   Δογματικό κώλυμα δεν υπάρχει και ο τελευταίος πιστός μπορεί να απαιτήσει από την κρατική Ιεραρχία να σέβεται όπως έχει συνταγματική υποχρέωση τους Ι.Κανόνες και να μην επινοεί δικούς της.
   Για παράδειγμα ο συνυπογράφων Αρχιγραμματέας της ο βοηθός (!!!) επίσκοπος Μεθώνης ή χωρεπίσκοπος ή τιτουλάριος ή δεν ξέρω τι, είναι Κανονικός; Προβλέπεται και επιτρέπεται το αξίωμα αυτό από τυς Ι.Κανόνες;
   Η πρακτική της (κηδεύω θρησκευτικά τους ισχυρούς και διάσημους που έχουν τελέσει πολιτικό γάμο-Τρίτσης-ή που έχουν αποτεφρωθεί και γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους υπόλοιπους), είναι τερατώδης, όπως τερατώδης είναι και η εμπορία των μυστηρίων που γίνεται με τη συνενοχή όλων των κομμάτων, αφορολόγητα.

   Με την ευκαιρία η Όρθόδοξη Εκκλησία δεν δίστασε να ευλογήσει την σαδιστική καύση ζωντανών ανθρώπων (Βογόμιλων, Παλαιόπιστων, Σαββατιανών, κλπ), δεν ζήτησε συγνώμη ποτέ της, ούτε ανακάλεσε, ευλογεί σήμερα με αγιασμούς τους νοσταλγούς των φούρνων του Νταχάου και την πείραξε η εθελούσια και νόμιμη καύση του νεκρού;

   Εξαιρετικά γελοία, το λιγότερο, αυτή η παραδόπιστη και σκανδαλωδέστατη κρατική Εκκλησία.

   • Ο/Η Kevin λέει:

    Συγγνώμη, η απάντηση «η εκκλησία είναι κρατική, την πληρώνω εγώ, άρα αν θέλω ιερέα στην κηδεία μου» είναι τόσο ελληναράδικη, που δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω από το πέπλο μιας και καλά μοντερνίζουσας αθείας. Η Εκκλησία είναι ΝΠΔΔ. Υπακούει στους νόμους απέναντι στο Κράτος (με τις όποιες διευκολύνσεις), αλλά έχει ένα εσωτερικό, εκκλησιαστικό δίκαιο, και ένα αυστηρό Δόγμα. Αν η Εκκλησία δεν επιτρέπει την καύση, δεν επιτρέπει την καύση, και την νεκρώσιμη ακολουθία. Είναι θέμα Δόγματος, που το επιχείρημα «εγώ πληρώνω» δεν συνάδει πουθενά. Δεν μπορεί να είσαι και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα. Το «εγώ την πληρώνω» που σταματάει αλήθεια ; Δεν σε βολεύει η Κυριακάτικη λειτουργία ; Ωραία, να το κανονίσουμε για αργότερα !
    Είσαι άθεος λοιπόν ; Κανένα πρόβλημα. Μπορείς να απαιτήσεις από το Κράτος αποτεφρωτηρία, όχι από την Εκκλησία να σε κηδέψει-είναι ενάντια στις βασικές της Αρχές, τι δεν καταλαβαίνεις ; Και ειλικρινά, μπορείς κάλλιστα να ταφείς, χωρίς νεκρώσιμη ακολουθία, το έχουν κάνει κάμποσοι στη χώρα (όχι πολλοί, αλλά αρκετοί), χωρίς φέρτε-τις-κάμερες-σόου,αλλά προφανώς η καύση είναι το νέο τρεντ.
    Εν κατακλείδι : είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εκκλησίας να ρυθμίσει τα του οίκου της. Όπως ο πολιτικός γάμος συνυπάρχει χρόνια τώρα με τον θρησκευτικό (πολλοί όμως κάνουν και τους 2, βασικά ΕΝΑ ζευγάρι γνωστών μου ξέρω που έκανε μόνο θρησκευτικό γάμο), αν πεθάνεις, να σε κάψουμε,να σε θάψουμε,χωρίς παπάδες. Δεν συμφωνείς ;

   • Ο/Η laskaratos λέει:

    Κύριε,
    η κρατική Εκκλησία σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 3) οφείλει να τηρεί απαρασαλεύτως τους Ι.Κανόνες.
    Οι Ιεροί Κανόνες ΔΕΝ απαγορεύουν πουθενά την καύση των νεκρών.
    Πόσο απλά να το πω για να το καταλάβετε;

    Αλλά ακόμη κι αν η οι Ιεροί Κανόνες την απαγόρευαν, να ρωτήσω τη συνείδηση των μελών της Εκκλησίας:
    Ύπάρχουν πολλοί Ι.Κανόνες και κυρίως ευαγγελικές εντολές που η Εκκλησία να μην ποδοπατά καθημερινά, επίσημα, ανοιχτά και προκλητικά;

    Μοναδικό κριτήριο του παπαδαριού είναι το οικονομικό, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
    Αν έχεις να πληρώσεις, αν είσαι διασημότητα, αν σε λένε Αντώνη Τρίτση ή Μαρία Κάλας όλα γίνονται και με κουστωδία δεσποτάδων:
    εδώ προς το τέλος η έξοδος από την Ορθόδοξη Μητρόπολη των Παρισίων

    εδώ η στάχτη στη θάλασσα
    http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=3718&thid=13624
    Ταινία Επικαίρων

    Περίοδος γεγονότων

    03/06/1979 – 03/06/1979

    Περίληψη
    Μεταφορά της τέφρας της Μαρίας Κάλλας στην Ελλάδα και διασκορπισμός της στο Σαρωνικό κόλπο
    Περιγραφή

    Η πιανίστα Βάσω Δεβετζή αποβιβάζεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού μεταφέροντας από το Παρίσι τη λήκυθο που περιέχει την τέφρα της Μαρίας Κάλλας. Τη λήκυθο παραλαμβάνει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών Δημήτριος Νιάνιας, περιστοιχιζόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης Ευάγγελο Αβέρωφ-Τοσίτσα και άλλους επισήμους. Στη συνέχεια, ο Δ. Νιάνιας μεταφέρει τη λήκυθο, η οποία είναι σκεπασμένη με την ελληνική σημαία, στην πυραυλάκατο του Πολεμικού Ναυτικού «Υποπλοίαρχος Τρουπάκης», ενώ άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού (μεταξύ αυτών και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Σπυρίδων Κονοφάος) αποδίδουν τιμές

   • Ο/Η Kevin λέει:

    Όσο για τους Ιερούς Κανόνες, σας απαντά το ίδιο το κείμενο στην κορυφή του άρθρου. (Που ειρωνικά την λέτε ΜΚΟ, στην χειρότερη περίπτωση θα μπορούσατε να την πείτε ΝΠΔΔ, αλλά όχι…)
    Δεν απαντάτε σε τίποτα από όσα σας λέω. Πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, ότι η Εκκλησία (δηλαδή όλοι εμείς…αα…εννοείτε τους παπάδες) καταπατάει άλλους ιερούς κανόνες. Σύμφωνοι. Δεν μας απαντάτε όμως με βάσει ποιο νομοθετικό κείμενο η Εκκλησία πρέπει να τελέσει νεκρώσιμη ακολουθία αν το επιθυμεί ο καιόμενος πιστός ; Αν το ζητήσει ένας Ελληνας φορολογούμενος πολίτης, πλην όμως άλλου δόγματος, θα πρέπει η Εκκλησία να το πράξει ; Όχι.
    Το άρθρο 3 του Σ είναι περισσότερο μια ευχή, μιλάει για την επικρατούσα θρησκεία (αυτό πάλι δεν σημαίνει τίποτα από μόνο του), και ότι η Εκκλησία υπακούει στους Ιερούς Κανόνες, ασφαλώς για να τονίσει το εσωτερικό, θεσμικό της δίκαιο. Δεν τα αφήνετε αυτά, δηλ. την ερμηνεία των νομικών κανόνων, σε κάποιους που τα ξέρουν καλύτερα ; Αλήθεια, γιατί τόσο πρεμούρα ; Θέλετε να σας κηδέψουν ΚΑΙ να σας κάψουν ;Όχι, βασικά, θέλετε να έχετε λόγο γκρίνιας ακόμα και στα εσωτερικά της αναχρονιστικής-κλέβει-τα-παγκάρια Εκκλησίας. Για τις υποχρεώσεις του Κράτους, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε (και πάλι, δεν ξέρω αν από τις προτεραιότητες μας είναι αποτεφτωτήριο σε κάθε Δήμο, αλλά ας ΚΑΕΙ το παλιάμπελο ρε αδερφέ,ας γίνει). Όμως, το πως ρυθμίζει η Εκκλησία τα του Οίκου της σε θέματα ΔΟΓΜΑΤΟΣ (που συμπεριλαμβάνει και την Ιερή Παράδοση, έτσι 😉 δεν πέφτει λόγος σε σας, έτσι ;

   • Ο/Η laskaratos λέει:

    Πουθενά η εγκύκλιος της Συνόδου αν και ψευδώς επικαλείται ΚΑΙ κανονικούς λόγους, δεν αναφέρει Κανόνα απαγόρευσης καύσης του νεκρού.
    Κάνετε διάλογο κουφών όμως κύριε.
    Απαντάτε παραπλανητικά στο ερώτημά μου για τους Ι.Κανόνες.
    Δεν λέτε λέξη για τη Μ.Κάλλας.
    Η Εκκλησία είναι κρατική, οφείλει κατά το Σύνταγμα να σέβεται τους Ι.Κανόνες, δεν τους σέβεται, κανείς κανόνας δεν απαγορεύει τη θρησκευτική ταφή ορθόδοξου Χριστιανού από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε μπορεί να γίνει δεκτό το κριτήριο του πλούτου, της πολιτικής ισχύος ή της διασημότητας του νεκρού που βάζει το παπαδαριό, υποχρεώνεται ο κρατικός ιερέας να την τελέσει, την εγκύκλιο υπογράφει προκλητικά και ο αντικανονικός επίσκοπος Μεθώνης και επινοεί δικούς της Κανόνες, όπως η μη κήδευση όσων κάηκαν. Αν οι συγγενείς ήξεραν τα δικαιώματα του νεκρού τους θα της άλλαζαν στα (ευρωπαϊκά ασφαλώς) δικαστήρια τον αδόξαστο, διεκδικώντας αποζημιώσεις ψυχικής οδύνης.
    Όσο για το επιχείρημά της, αυτής που έκαψε ανθρώπους ζωντανούς ή ευλόγησε βασανιστές, που κήδεψε με αρχιερατικές τιμές τον Παπαδόπουλο και που και σήμερα ευλογεί τους νοσταλγούς του Νταχάου πως σέβεται το σώμα του ανθρώπου, πως τα σκουλήκια τιμούν το νεκρό ενώ η φωτιά τον προσβάλει, το παραδίδω στην κρίση κάθε ισορροπημένου ανθρώπου.

   • Ο/Η Kevin λέει:

    Ακριβώς διάλογο κωφών κάνουμε.
    Αδιαφορώ για την Κάλλας, προφανώς έγινε για τους λόγους που λέτε, τι να κάνουμε τα παράπονα σας στο Μητροπολίτη Παρισίων.
    Και για τελευταία φορά : μην μιλάτε για θέματα που δεν ξέρετε. Ψυχική οδύνη ; Ξέρετε τι λέτε ; Ξέρετε τι είναι νομικά η ψυχική οδύνη ; (Δηλαδή 931 ΑΚ ; Η θανάτωση του προσώπου , και άρα η χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης οφείλεται στην Εκκλησία 😉 Και θα την δώσου τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ; Γιατί όχι τα Ελληνικά πρώτα ; Συνεργάζονται με τους παπάδες ;Δεν τα αφήνετε αυτά σε κάποιους που τα έχουν σπουδάσει ;
    Οι Ιεροί Κανόνες είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο δεν σημαίνει απαραίτητα να είναι κωδικοποιημένο, δεν είναι και ο Ποινικός Κώδικας!
    Κατά τα άλλα, ενδεικτικό της ασχετοσύνης σας (μη μιλήσετε πάλι για νομικά…έλεος) είναι η λύσσα για την «παραδόπιστη Εκκλησία». Σύμφωνοι ! Τότε τι εμποδίζει τους παπάδες να τσιμπήσουν παραδάκι και από τον πιστό που θέλει την νεκρώσιμη ακολουθία του και μετά να καεί ; Γιατί να χάσουν τον πελάτη ;
    Κατά τα άλλα ό,τι ναναι : Παπαδόπουλος, Νταχάου, απ’την πόλη έρχομαι. Ωραία όλα αυτά, αλλά ξαναλέω : είναι δικό της γήπεδο, δικοί της κανόνες. Το άρθρο 3 Σ μιλάει για Ιερούς Κανόνες, για να τονίσει το εσωτερικό δίκαιο,όχι για να υποχρεώσει συνταγματικά την Εκκλησία να κάνει τρισάγια ξερωγω.

   • Ο/Η Δημ.Αθ. λέει:

    Λασκαράτε απορώ που του απαντάς

   • Ο/Η laskaratos λέει:

    Αγαπητέ Δημήτρη,
    του απαντώ γιατί πολλοί θα εκλάβουν τη σιωπή ως αδυναμία.
    Λοιπόν:

    1. Το ότι η Εκκλησία είναι κρατική επιχορηγούμενη επιχείρηση και μάλιστα με προνομιακό καθεστώς φορολόγησης των καθαρά ιδιωτικών κερδών της, της δημιουργεί την υποχρέωση να σέβεται το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, πιο πολύ από ότι αν ήταν μια καθαρά ιδιωτική επιχείρηση.

    2. Από τη στιγμή που οι Κανόνες της δεν απαγορεύουν την ιερολόγηση της καύσης, δεν μπορεί να την αποφύγει ιδίως όταν επιλεκτικά την εφαρμόζει σε πλούσιους και διάσημους.

    3. Πρόσφατα ο μητροπολίτης Σπάρτης, που δεν απάντησε πειστικά στις κατηγορίες για μεταφορά γερόντων ιδρύματός του να ψηφίσουν Χ.Α.
    https://roides.wordpress.com/2013/12/14/14dec13/
    αρνήθηκε την κήδευση σε έναν τίμιο άνθρωπο που είχε τελέσει πολιτικό γάμο, προκαλώντας αφόρητο και ολότελα αδικαιολόγητο πόνο στην πιστή υπέργηρη μητέρα του και προσβολή στον ίδιο.
    https://roides.wordpress.com/2013/11/11/11noe13/
    Αυτά ασφαλώς δίνουν βάση για διεκδίκηση χρηματικής αποζημίωσης.
    Η κηδεία δεν είναι μυστήριο και θα μπορούσε να τελεστεί θρησκευτικά, και έχει τελεστεί, ακόμη και σε αλλόθρησκους.
    Όταν πέθανε ο Μπρέζνιεφ, ο Ρώσος πατριάρχης έψαλλε την ημερα της πολιτικής του κηδείας ερήμην του πτώματος του επιμνημόσυνη ακολουθία στον καθεδρικό ναό όπως και σε ναούς όλης της χώρας, αφού προηγουμένως επικεφαλής τριών επισκόπων απέτισε φόρο τιμής στο νεκρό του.
    http://www.nytimes.com/1984/02/13/world/soviet-preparing-to-name-a-leader-at-party-meeting.html
    Ασφαλώς και υπάρχει ποινική ευθύνη. Κανείς επίσκοπος δεν μπορεί να θεσπίζει δικούς του Κανόνες, ούτε η Ι.Σύνοδος, θίγοντας έτσι τα συμφέροντα των φορολογούμενων πιστών της. Η Εκκλησία που περιφρονεί π.χ. την ευαγγελική εντολή του Χριστού κατά του θρησκευτικού όρκου δεν τελεί μια θρησκευτική κηδεία επικαλούμενη την παράδοση, που όμως δεν απαγορεύει την καύση.
    Τα επιχειρήματα όπως εξέθεσα είναι αστεία.
    Κηδεύονται θρησκευτικά δολοφόνοι, ναζιστές, παιδεραστές, βασανιστές, ενίοτε με τιμητικό χορό αμαρτωλών Αρχιερέων, αν και ο βίος των εκλιπόντων αποτέλεσε μια ζωντανή και έμπρακτη βλασφημία και δεν κηδεύονται αυτοί που ζήτησαν καύση, γεγονός που σε τίποτα δεν θίγει το Χριστό, την πίστη, τα δόγματα, την ηθική του οποιουδήποτε και δεν προκαλεί κανενός είδους βλάβη σε κανέναν, έξω από τα σκουλήκια και ίσως και τους νεκροθάφτες, που όμως θα εργαστούν στα κρεματόρια.

    4. Το Νταχάου δεν είναι ξεκάρφωτο.
    Όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ευλογήσει την καύση ζωντανών ανθρώπων ως αιρετικών, όταν έχει ευλογήσει τους βασανιστές της Χούντας και όταν συνεχίζει και σήμερα να ευλογεί τα ορμητήρια των νοσταλγών του Νταχάου, δεν μπορεί να κοροϊδεύει με γελοία επιχειρήματα: @»ἔλλειψη σεβασμοῦ καί φροντίδος πρός τό ἀνθρώπινο σῶμα», λες και τα σκουλήκια φροντίζουν το νεκρό σώμα και η πυρά το προσβάλει.

    5. Οι πελάτες που χάνει με τη μη ιερολόγηση της καύσης είναι ήδη χαμένοι ή λίγοι
    Δεν θέλει να χάσει κι άλλους και ιδιαίτερα τα πολλαπλάσια κέρδη που ανοίγει ο κύκλος εργασιών της ταφής.

    6. Στο σχόλιο του Αριστερού ψάλτη
    https://roides.wordpress.com/2014/11/02/2nov14/#comment-73325
    τον οποίο και ευχαριστώ, μπορούμε να πάρουμε μια ελάχιστη γεύση για το ποιοι απαγορεύουν.

   • Ο/Η Kevin λέει:

    Έλα ντε γιατί μου απαντάς ; Η ερώτηση είναι γιατί απαντώ εγώ. Σας μιλάω με νομικά επιχείρηματα σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καν την έννοια της «ψυχικής οδύνης» (άσχετο) και επικαλείται «ευρωπαϊκά δικαστήρια» , αντιθέτως εσείς επικαλείστε το «κούφιο» κατα τ’αλλα άρθρο 3 Σ), και αποκαλεί την Ελληνική Εκκλησία, ένα ΝΠΔΔ «κρατικά επιχορηγούμενη επιχείρηση». Μετά Μπρέζνιεφ, κηδέψανε δικτάκτορες,ΧΑ,παρακάτω «ακολασίες και ροζ σκάνδαλα», δηλαδή ακριβώς το θέμα μας, η μπάλα στην εξέδρα Εντάξει, μπορείτε να βαυκαλίζεστε μεταξύ σας, και να κρατάτε ένα μπλογκάκι, οι ίδιοι 10 σε εναλλασσόμενα ποστς, κνα αλληλοσυγχαίρεστε στον αυτιστικό σας κόσμο, και σας ταράσσουν τους κύκλους κάποιοι άσχετοι. Μπορείτε να φαντάζεστε πως είμαι ένας πιστός χριστιανός, αριστερός ψάλτης στην εκκλησία, ενώ εσείς να βαυκαλίζεστε για την πνευματική ανωτερότητα σας. Μικρόνοοι κατά βάθος, e-atheists από τρεντ, που αναλώνουν όλη την μέρα τους στο μπλογκ τους και στο μπλογκ των φίλων τους. Έχω φίλους άθεους (ΟΚ, όχι πολλούς) που δεν ασχολούνται καν. Δεν πιστεύουν ρε φίλε, χωρίς να περνάνε την μέρα τους σαν Ελένες Λουκάδες την αθείας προσπαθώντας να πείσουν τους άλλους για την παλοβαμάρα τους. Φυσικά, ο έλληνας e-atheist ηδονίζεται με την Ελληνική εκκλησία, και όχι πχ με την σαρία που ισχύει στη Θράκη. Σας αφήνω, και λυπάμαι που σας χάλασα την σούπα, έχω και δουλειά, δουλειά στον πραγματικό κόσμο, σε αντίθεση με σας που φαντάζομαι επαγγέλλεστε «άθεος». Πόσο μονοδιαστάτοι και αστείοι. Και να θυμάστε, πως ο φανατισμός δεν είναι μόνο θρησκευτικός.

   • Ο/Η Zωζώ Χ.Σαπουνάκη, μπιριμπατζού και άθεη λέει:

    Μοσιού Κεβίν έναν κύριον όπως υμάς της δεξιάς κουλτούρος, ποίος τον υποχρέωσεν να ασχολείται με τον στενόν κύκλον των αργόσχολων άθεων και οπαδών της καύσεως πτωμάτων (τον μπαμπά τον πήγα στη Σόφια, ήτο και φίλος Ζίβκωφ).
    Βρείτε άλλην απασχόλησις περικαλώ.

 2. Ο/Η Επ-αναστάσιος λέει:

  Ο Πάπας μας έκανε την τιμή (= αναγκάστηκε) πρόσφατα να δηλώσει ότι θεωρεί «αληθή» την Εξελικτική Θεωρία του Δαρβίνου και την κοσμολογική θεωρία του Big Bang. Διαβλέποντας ότι η ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας Α.Ε. θα έρχεται σε όλο και πιο δύσκολη θέση με δεδομένα τα ατράνταχτα ευρήματα της Επιστήμης, τερμάτισε τον επί ενάμιση αιώνα διωγμό του Δαρβινισμού και άφησε περιθώρια ελιγμών αποδεχόμενος το Big Bang, αλλά δηλώνοντας ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει πάντα χώρος για τον θεό του (θα τρίζουν τα κόκκαλα όλων εκείνων των χιλιάδων ανθρώπων που δολοφόνησαν άγρια επί 1500 χρόνια οι χριστιανικές ιεραρχίες επειδή τόλμησαν να σκεφτούν και, πολύ περισσότερο, να μιλήσουν για όσα ανακάλυψαν).

  Οι πάντα μεσαιωνοτρόποι, οπισθοδρομικοί και πολύ πιο χοντροκέφαλοι (κρατικοδίαιτοι) ιεράρχες της «ορθόδοξης» (εδώ γελάνε) εκκλησίας (με τις θερμές «αριστερές» φιλίες) δεν έχουν παρόλα αυτά λόγο ανησυχίας για το ορατό μέλλον. Το αποχαυνωμένο «ποίμνιο» βρίσκεται σε τέτοια (α)πνευματική κατάσταση, που ούτε πυρηνική βόμβα δεν το ξυπνάει από τον θρησκογενή διανοητικό και κυρίως ηθικό λήθαργό του. (Οι επιστήμονες της Ελλάδας ξενιτεύονται.)

  Έτσι, με δεδομένη την αισχρή και απαράδεκτη (αλλά εξαιρετικά αφορολογοκερδοφόρα για την ιεραρχία) κατάσταση που επικρατεί στα νεκροταφεία, έχουν το απύθμενο θράσος να εκδίδουν «εγκυκλίους» γεμάτες απίστευτες σαχλαμάρες, τις οποίες όμως το αποβλακωμένο ποίμνιο αποδέχεται πειθήνια, όσο κι αν υποφέρει από την κατάσταση.

  Οι συμφορές που βρίσκουν διαχρονικά αυτή τη χώρα οφείλονται κυρίως στην καταστροφική νοοτροπία των παρδαλών κατοίκων της, η οποία παιδιόθεν καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό και από τη θρησκεία που τους εκμεταλλεύεται όλη τους τη ζωή και τους διδάσκει ωραία πράγματα (δουλοπρέπεια, υποκρισία, ανορθολογισμός, εθελοτυφλισμός, μισαλλοδοξία, έπαρση κ.λπ.).

  Αν η θρησκεία δεν πάρει πολύ σύντομα την πρέπουσα (ασήμαντη) θέση της και δεν απεμπλακεί πλήρως από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα πράγματα στη χώρα των φαντασιώσεων θα πηγαίνουν όλο και χειρότερα. Αυτό επειδή ο υπόλοιπος κόσμος προχωρά (έστω με τα προβλήματα που υπάρχουν), ενώ το ελληνικό «κράτος» υπακούει στην πιο αισχρή και αδίστακτη μερίδα της κοινωνίας και παραμένει από ιδρύσεώς του αλυσοδέσμιο της απόλυτης βλακείας.

 3. Ο/Η Αλμπιρέο λέει:

  «Ἡ ἀποτέφρωση τοῦ σώματος δέν εἶναι σύμφωνη πρός τήν πράξη καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας γιά θεολογικούς, κανονικούς καί ἀνθρωπολογικούς λόγους».
  Βοηθήστε με λίγο παρακαλώ, τι είναι αυτοί οι «κανονικοί λόγοι»;

  Κι εκείνο το «διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης», τι γλοιώδες!

  Όσο για το «Ἡ Ἐκκλησία δέν δέχεται γιά τά μέλη Της τήν ἀποτέφρωση τοῦ σώματος, διότι τοῦτο εἶναι ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», αν θυμάμαι καλά, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα απέδειξε αρκετές φορές ότι συμπαθεί το πυρ, εμφανιζόμενο ως καιόμενη βάτος, πύρινες γλώσσες κλπ, κλπ. Προς τι λοιπόν τόση άρνηση για το στοιχείο αυτό το εξαγνιστικό;
  Ίσως και να είναι καλύτερα έτσι όμως. Οι αποχαιρετιστήριες τελετές έχουν νόημα, και πολύ καλά κάνουν και αρνούνται να το εκφράσουν – σε περιπτώσεις που υπάρχει συνειδητότητα- άνθρωποι βαθιά ακατάλληλοι γι’ αυτό.

  • Ο/Η Po λέει:

   Και ημείς εδώ “διατελοῦμεν μετ’ ἀγάπης”
   Προς την ΜΚΟ Εκκλησία. Βεβαίως.

  • Ο/Η laskaratos λέει:

   Κανονικοί, σημαίνει πως υπάρχουν Ιεροί Κανόνες των οικουμενικών Συνόδων που απαγορεύουν την καύση.
   Δεν υπάρχουν όμως και απλά λένε ψέματα γιατί σκέπτονται μόνο το χρήμα και τις δυνατότητες που δίνουν τα πτώματα για εκμετάλλευση (μούμιες, τάφοι κλπ).

 4. Ο/Η Αριστερός ψάλτης λέει:

  † Ὁ Περιστερίου Χρυσόστομος
  κου κου

  Ποιός είναι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος που έχει εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες
  26.11.2012 14:15

  Στα 80 του τον έπιασαν με εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα στην τράπεζα και δεν μπήκε στον κόπο ούτε να κάνει διάψευση. Κι αυτό γιατί πιστεύει ότι κανείς δεν πρόκειται να ερευνήσει τα εισοδήματά του και κανείς δεν πρόκειται να του επιβάλλει κάποια τιμωρία. Είναι η δεύτερη φορά που ο Μητροπολίτης Περιστερίου Χρυσόστομος (κατά κόσμον Γεράσιμος Ζαφείρης) ελέγχεται για λογαριασμούς εκατομμυρίων και μέτρα δεν έχουν ληφθεί εναντίον του.

  Δις εξαμαρτείν
  .

  Πηγή: Ποιός είναι ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος που έχει εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/78420#ixzz3HwfCBq8O

  † Ὁ Καρπενησίου Νικόλαος

  κρα κρα

  Ποιος και γιατί εκβίαζε τον Μητροπολίτη; – Ροζ ιστορίες με καταθέσεις χιλιάδων ευρώ!

  Δημοσιεύτηκε στις 31 Μαΐου 2013

  «Ακολασίες στις δεσποτικές αυλές»; – “Ροζ” εκβιασμοί κάτω από το ράσο και πάνω από 400 χιλιάδες ευρώ σε λογαριασμό του εκβιαστή !

  Πληθώρα από ερωτηματικά παραμένουν αναπάντητα παρά την καταδίκη του κατηγορουμένου για τα ιλιγγιώδη ποσά που πέταξαν από το Καρπενήσι για χάρη του Δεσπότη.

  † Ὁ Λήμνου καί Ἁγίου Εὐστρατίου Ιερόθεος

  Ουυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ

  http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/11203/%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BB%CF%8C-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1

  Τρελό επεισόδιο μέσα στην εκκλησία!

  Πέμπτη, Μάιος 1, 2008 – 19:52

  «Σιώπα, υποκριτή, ξανασταυρώνεις τον Χριστό. Γιατί δεν λες στον κόσμο την αλήθεια; Μια μέρα θα λογοδοτήσεις στον Θεό. Αυτόν δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις». Τα οργισμένα λόγια ψάλτριας με αποδέκτη τον μητροπολίτη Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου Ιερόθεο τάραξαν το κατανυκτικό κλίμα μέσα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Μύρινα Λήμνου.

  Το πρωτοφανές επεισόδιο διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας της Μεγάλης Πέμπτης, αμέσως μετά το κήρυγμα του μητροπολίτη. Η ψάλτρια της Μητρόπολης επιτέθηκε φραστικά στον κ. Ιερόθεο χαρακτηρίζοντάς τον «υποκριτή» και λέγοντάς του από μικροφώνου και σε έντονο τόνο ότι η συμπεριφορά του απέναντι στην ίδια και την οικογένειά της ήταν χείριστη.

  Οπως ισχυρίζεται στην «Espresso» η κ. Αλέκα, όλα άρχισαν πριν από δύο χρόνια όταν η κόρη της έπιασε δουλειά ως καθαρίστρια στο μητροπολιτικό μέγαρο.

  «Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τον μητροπολίτη. Κοιτούσε περίεργα την κόρη μου και της ζητούσε να πηγαίνει για δουλειά ακόμα και τα Σάββατα. Ολα αυτά μου φάνηκαν παράξενα κι έλεγα του παιδιού μου να αντιστέκεται και να τον ρωτάει για ποιο λόγο την ήθελε στο μέγαρο σαββατιάτικα. Με τα πολλά, η κόρη μου (37 χρόνων και παντρεμένη, με δύο παιδιά) μίλησε στον σύζυγό της. Αποφασίσαμε να πάμε όλοι μαζί να του μιλήσουμε, αλλά εκείνος αρνήθηκε να μας συναντήσει. Εμείς επιμείναμε. Πήγαμε άλλες τρεις – τέσσερις φορές και ζητήσαμε ραντεβού για να συζητήσουμε μαζί του και να λυθεί το ζήτημα. Εκείνος όμως ήταν ανένδοτος. Δεν ήθελε κουβέντα μαζί μας. Παρ’ όλα αυτά, συνέχιζε να τηλεφωνεί στο κινητό της κόρης μου και να της λέει ότι αν δεν έκανε ό,τι ήθελε εκείνος, θα της μαύριζε το όνομα. Είναι 74 χρόνων άνθρωπος. Τι ζητάει από μια νέα, παντρεμένη γυναίκα;»

  † Ὁ Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου Δημήτριος
  ούξουυυυυυυυυυυυυυυυυυυ
  http://agonasax.blogspot.gr/2014/02/24.html
  ΄Εργα και ημέρες μοιχεπιβατών Δημητρίου Μπεκιάρη και Ιγνατίου Λάππα στη Μητρόπολη Λάρισας Ο κ. Δημήτριος Μπεκιάρης υποδυόμενος τον Γουμενίσσης και Αξιουπόλεως μετά από 24 χρόνια δηλώνει «…..είμαι αντικανονικός ».

  † Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Αμβρόσιος
  † Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης Ἀνδρέας
  Αίσχοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοος

  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63933656

  ΤΟΥΣ «ΚΑΡΦΩΝΕΙ» ΟΤΙ ΣΤΗΡΙΖΑΝ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

  Οι «λεβέντες» ιεράρχες του Ν. Μιχαλολιάκου

  Εύσημα και φιλοφρονήσεις προς αρεστούς ιεράρχες και ύβρεις προς όσους δεν τυγχάνουν της αποδοχής του – ανάμεσά τους και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος- απονέμει κατά προκλητικό τρόπο ο Νίκος Μιχαλολιάκος σύμφωνα με νέο βίντεο που έχει περιέλθει στην κατοχή των ανακριτικών αρχών. Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος, ο Πειραιώς Σεραφείμ, ο Κονίτσης Ανδρέας και ο Μονεμβασιάς και Σπάρτης Ευστάθιος ανήκουν στις προτιμήσεις του κρατούμενου στον Κορυδαλλό αρχηγού της Χρυσής Αυγής.

  † Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου Δαμασκηνός

  http://parospress.blogspot.gr/2008/06/blog-post_26.html
  Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

  Ανώνυμος29 Ιουν 2008 – 8:37:00 μ.μ.

  Ο/Η Μάρκο Τ είπε…
  Να το πούμε ξεκάθαρα: Ο Διαυλείας Δαμασκηνός δεν εξελέγη επειδή προφανώς πολλοί μητροπολίτες φοβήθηκαν …..

  Ο/Η Μάρκο Τ είπε…29 Ιουν 2008 – 8:44:00 μ.μ.

  Ο/Η Μάρκο Τ είπε…
  …….

  Ανώνυμος29 Ιουν 2008 – 8:45:00 μ.μ.

  ……

 5. Ο/Η Velvet λέει:

  Κυριε Λασκαρατο
  Δεν με ενδιαφερει τι κανει η ορθοδοξη εκκλησια και ποιους κανόνες ακολουθει για τα μελη της. Κι ουτε πως συμπεριφερεται απεναντι στους ισχυρους και διασημους. Θα με ενοχλουσε αφανταστα αν αποφάσιζε για όποιον δεν είναι ορθοδοξος και μελος της. Και μια και ξεκαθαρισε τη σταση της, ας κανει το ιδιο και οποιος επιλεγει την αποτεφρωση από την ταφη του σωματος . Αντιθετα βρισκω ασαφες και συγκεχυμένη τη σκεψη εκεινου που θεωρει τον εαυτό του μη θρησκευομενο και πραγματικό αθεο να ζηταει την αποτεφρωση με παπαδες και λιβανια.

  • Ο/Η laskaratos λέει:

   Επιτρέψτε μου να σας πω πως είστε, καλόπιστα μεν, υπερβολικότατα δε, αφελής.
   Η Εκκλησία δεν ξεκαθάρισε τίποτα, ρίχνει βολές και περιμένει. Είναι έτοιμη να αναδιπλωθεί αν χρειαστεί, αυτή τη δουλειά κάνει εδώ και αιώνες.

   Επί της ουσίας.
   1. Από πότε όποιος ζητάει καύση, ξεκαθάρισε πως είναι άθεος;
   Ο συλλογισμός σας είναι τερατώδης, προσβλητικός για πολλούς πιστούς και ανεπίτρεπτος.

   2. Η Εκκλησία ασφαλώς και αποφασίζει και για εσάς και για εμένα.
   α. Παρεμποδίζει εδώ και χρόνια την κατασκευή της υποδομής για καύση. Βλ. π.χ. δήμο Μαρκόπουλου.
   β. Ξέρει πολύ καλά πως η σύζυγος ή τα παιδιά ακόμη και κάποιου πιστού που θέλει καύση, δεν θα τολμήσουν να διακινδυνεύσουν να τον κάψουν, ειδικά στην επαρχία.
   Εκβιάζει ακόμη και πιστό μελλοθάνατο που αναγκαστικά για να κηδευτεί θρησκευτικά θα επιλέξει την ταφή.
   Ποιος σας είπε πως μια κρατική υπηρεσία μπορεί να κάνει ότι γουστάρει, χωρίς να το βασίζει στον εσωτερικό της κανονισμό;
   Ο υπάρχων εσωτερικός κανονισμός της Εκκλησίας (Κ.Διαθήκη, Ι.Κανόνες, Ι.Παράδοση) δεν απαγορεύει πουθενά την καύση, δεν προβλέπει αφορισμό από το πλήρωμα όποιου ζητήσει να καεί, ούτε την ιερολόγηση κηδείας στον Παπαδόπουλο, στο Μιχαλολιάκο ή στον Μπρέζνιεφ. Η Ιεραρχία νομοκανονικά δεν μπορεί να αλλάξει αυτόν τον κανονισμό παρά μόνο με Οικουμενική Σύνοδο.

 6. Ο/Η Silent Bob λέει:

  Τι σημαίνει «ανθρωπολογική εκτροπή»;

  • Ο/Η του κώλου λέει:

   προσβάλλεται και καλά η υπόσταση του ανθρώπου με την καύση, ενώ με το σκουλίκιασμα τη σώζουν.
   Όποιος πάρει στα σοβαρά τις παπαριές που λένε αυτές οι ξεκούμπωτες ρόμπες θα σχιζοφρενιάσει.

   • Ο/Η Επ-αναστάσιος λέει:

    Κι όμως, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας παίρνει τις παπαριές της θρησκείας ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ στα σοβαρά:

    «Πιο θρήσκοι στην Ευρώπη οι Έλληνες-Πρώτοι στην προσευχή!»
    ( http://radio-lehovo.gr/pio-thriski-stin-evropi-i-ellines-proti-stin-prosefchi/ )

    Δείτε και πιο κάτω όμως, όπου σε όλα τα «καλά» η Ελλάς είναι (ως συνήθως) στον πάτο:

    – Τελευταία η Ελλάδα στους δείκτες κοινωνικής δικαιοσύνης!
    ( http://newsville.be/gr/NEWSVILLE/teleutaia-i-ellada-stous-deiktes-koinonikis-dikaiosunis.asp )

    – Χειρότεροι δείκτες υγείας για τους Έλληνες την τελευταία δεκαετία
    ( http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231334322 )

    – H Ελλάδα τελευταία στον Παγκόσμιο Δείκτη Φιλανθρωπίας:
    http://kalyterizoi.gr/new/h-ellada-teleytaia-ston-pagkosmio-deikti-filanthropias#sthash.aFHfOBt8.dpuf

    – Κυριαρχεί η διαφθορά! Σταθερά στην τελευταία θέση της Ε.Ε…

    – Αξίζει να γερνάς στην Ελλάδα; -Πέσαμε στην 73η θέση του παγκόσμιου δείκτη ποιότητας γηρατειών
    http://www.iefimerida.gr/node/172404#ixzz3HzY2ISf0

    – κ.λπ.

    – κ.λπ.

    – κ.λπ. (μια μικρή έρευνα – δεν είναι αμαρτία – θα σας πείσει).

    Έχουμε λοιπόν: «Πιο θρήσκοι στην Ευρώπη οι Έλληνες» από τη μια, «ουραγοί σε όλους τους δείκτες βιοτικού επιπέδου και κοινωνικής προόδου και υπευθυνότητας οι Έλληνες» από την άλλη.

    Λέτε μήπως να υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δυο κατηγοριών φαινομένων; Σχέση που έχει να κάνει με την καταστροφική νοοτροπία που δημιουργεί στους ανθρώπους η θρησκεία;…

    Μπααααα….

    (Η Μέρκελ φταίει!!!)

 7. Ο/Η Left & liberal λέει:

  http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.ellada&id=37382

  Και η καύση θρησκείας;
  Ρέα Βιτάλη

  Ο γάμος, επίσης, κατά τη χριστιανική θρησκεία ήταν ένα ιερό μυστήριο που ένωνε ένα ζευγάρι, υποχρεωτικά παρθένο ερωτικά και μάλιστα επιμένοντας στη μονογαμία. Αυτά βεβαίως, ήταν απολύτως ριζοσπαστικά για την εποχή τους και εξίσωναν μεγαλειωδώς τον ρόλο της γυναίκας. Μπορείτε να τα φανταστείτε στις μέρες μας; Το ορθόδοξο ιερατείο λοιπόν και πάλι, επέτρεψε την τέλεση τριών γάμων, προς τιμήν του, εν αντιθέσει προς τον «σκοταδισμό» του καθολικισμού. Και όσο για την «παρθενία»… Ένας πολύ αγαπημένος μου παπάς είπε χαρακτηριστικά «Χρόνια έχω να παντρέψω δύο, όλο τρεις». Σκιαγραφώντας με χιούμορ τη σύγχρονη τακτική των ζευγαριών, που εισέρχονται στην εκκλησία για να τελέσουν γάμο κρατώντας στα χέρια τους τον καρπό της κοιλίας, εν είδει πασχαλινής λαμπάδας. Τι θέλω να πω μ’ αυτά; Οι αλλαγές γίνονται, είτε γιατί η ορθόδοξη εκκλησία έχει ανοιχτά τα μάτια στα «ήθη» κάθε εποχής (με ένα άξιο αναφοράς αεράκι ελευθερίας και δημοκρατικότητας), είτε γιατί ο σκοπός αγιάζει τα μέσα (κι αυτό αποδεκτό είναι).

  Η απόφαση λοιπόν της Ιεράς Συνόδου, η αντίδραση και όλη η ταραχή των παπάδων σε ό,τι αφορά την καύση των νεκρών, είναι τουλάχιστον επιπόλαιη και ύποπτη, όταν για να τη δικαιολογήσουν θυμούνται θρησκευτικούς κανόνες. Άραγε ποιους θρησκευτικούς κανόνες ακολουθούν τα μυστήρια, όπως έχουν καταντήσει, με τα μπουφεδάκια στον περίβολο του ναού και τους στολισμούς και τα βεγγαλικά; Και το λευκό νυφικό της παρθενίας, με το βυζί τούρλα; Και οι ερωτήσεις αν θα ανάψουν όλοι οι πολυέλαιοι ή όχι; Και το μάκρος του χαλιού που θα απλωθεί; Γιατί δυο μέτρα και δυο σταθμά; Γιατί η εκκλησία δίνει το περιθώριο στον πιστό να εξευτελίζει μυστήρια εν ζωή, προσθέτοντας ο καθείς τη δική του αισθητική νότα και «φιλοσοφία» και σηκώνει ανάχωμα για το τελευταίο μυστήριο που μας αναλογεί; Αν θα παραδώσουμε το σώμα μας στα σκουλήκια ή στις φλόγες; Γιατί εκείνοι δικαιούνται να μεταλλάσσουν την αρχική νόρμα αλλά ξαφνικά αντιτίθενται σε μια σύγχρονη επιταγή των πιστών γιατί, όπως λένε, βγάζει από την νόρμα;

  Ο Χριστιανισμός έχει μια συγκλονιστική φιλοσοφική διάσταση. Και μάλιστα απόλυτα ριζοσπαστική, αν την τοποθετήσουμε στη χρονολογία της «γέννησής» του και συγκρίνουμε με τον υπόλοιπο κόσμο του τότε. Και μόνο το μεγαλείο του «Δίδαξόν με τα δικαιώματά ΣΟΥ» να σκεφτείς… Εκείνο το «Σου» και όχι «Μου». Αρκεί να δώσει άλλη διάσταση στη μελέτη αυτής της θρησκείας και στη ζωή των ανθρώπων όπως την υπαγορεύει. Υποχρεούμαστε να βαφτιστούμε χριστιανοί ορθόδοξοι. Υποχρεούμαστε να διδασκόμαστε όλη μας τη μαθητική ζωή «Θρησκευτικά». Και στο δια ταύτα, είμαστε οι πλέον αμόρφωτοι στον «Χριστιανισμό» άνθρωποι. Πώς το κατάφεραν; Και είναι τύχη αν συναπαντηθούμε, με έστω και έναν, αληθινά πνευματικό καθοδηγητή. Ακούμε μια ακαταλαβίστικη γλώσσα, συμμετέχουμε σε μυστήρια με ελαφράδα καφενείου, μελετάμε ένα επιφανειακό μάθημα, επιμένοντας σε «θαύματα», τα οποία μπορεί στην εποχή τους να έπειθαν τον κόσμο αλλά για τα σύγχρονα παιδιά απλώς μεγαλώνουν το χάσμα και εμποδίζουν την εμβάθυνση στη φιλοσοφία.

  Νομίζω θα είχε περισσότερο ουσία, αν η εκκλησία, αντί να ψάχνει τρόπους για να εμποδίσει για παράδειγμα τη θέληση ανθρώπων να επιλέξουν την καύση, ασχολιόταν με την πεμπτουσία της Ορθοδοξίας, τη μελέτη και μετάδοση της χριστιανικής φιλοσοφίας. Ίσως είναι καιρός να κάνει με εντιμότητα και τόλμη την αυτοκριτική της και να αντιληφθεί ότι έχει καταλήξει μια μεγάλη δημόσια υπηρεσία, που εργάζεται με σκανδαλωδώς ελαστικό ωράριο και μετά εκδίδει ανακοινώσεις για την καύση των νεκρών.

 8. Ο/Η irisx λέει:

  Η εκκλησία για άλλη μια φορά παίζει εκ του ασφαλούς. Γνωρίζει άριστα ότι εντός του υπάρχοντος νομικού/συνταγματικού πλαισίου (η αναθεώρηση του οποίου αναβάλλεται βολικώς για την εποχή κάποιου υποτιθέμενου συντελειολογικού «όλα ή τίποτα» χωρισμού κράτους-εκκλησίας), αλλά και με τους παρόντες [μικρο]πολιτικούς συσχετισμούς στις τοπικές κοινωνίες, έχει τη δυνατότητα να εμποδίζει επ’ αόριστον τη λειτουργία αποτεφρωτηρίων.

  Η (σε τεράστιο ποσοστό) εκκοσμίκευση των γάμων, προσφάτως και των ονοματοδοσιών, προφανώς έχει θορυβήσει την ιεραρχία για ενδεχόμενη απώλεια άλλου ενός «σημείου ελέγχου» του βίου, απειλώντας ευθέως το -άλλοτε αυτονόητα δεδομένο- «99%» επιρροής. Το κάστρο των κηδειών και των θαψιμάτων δεν πρόκειται να πέσει έτσι εύκολα…

  • Ο/Η Po λέει:

   Ένα-ένα τα εκκλησιαστικά «κάστρα» θα πέσουν, ο χρόνος είναι εις βάρος της δυσειδαιμονίας…
   Πάντα ήταν.

   Το αυτό ισχύει για όλες τις θρησκείες.
   αργά ή γρήγορα.

   • Ο/Η Ντένης ο τρομερός λέει:

    Αντιστέκονται και παρανομούν οι αθεόφοβοι θρησκέμποροι

    http://www.efsyn.gr/arthro/den-ehoyn-ton-theo-toys
    Δεν έχουν τον Θεό τους
    08.11.2014

    Εφτά μαθητές και μαθήτριες στο Λύκειο Ακρωτηρίου των Χανίων ζήτησαν στην αρχή της χρονιάς απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους γονείς τους, επικαλούμενοι λόγους «θρησκευτικής συνείδησης», όπως ορίζει η ισχύουσα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας.

    Όπως μεταφέρουν στην «Εφ.Συν.» οι γονείς των μαθητών, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα σχολεία του νομού, ο διευθυντής του Λυκείου Ακρωτηρίου απέρριψε τις αιτήσεις τους, χαρακτηρίζοντας την εγκύκλιο «ασαφή» και απαριθμώντας «μια σειρά άρθρων του Συντάγματος και δικαστικές αποφάσεις, χωρίς όμως να τα εξειδικεύει για να μπορούμε να κρίνουμε».

    Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, η οποία με τη σειρά της ζήτησε διευκρινίσεις από το υπουργείο Παιδείας. Αποτέλεσμα, εδώ και ενάμιση μήνα γονείς και μαθητές γίνονται μπαλάκι ανάμεσα στις υπηρεσίες, χωρίς κανένας να αναλαμβάνει την ευθύνη.

    Πίσω από το γραφειοκρατικό σίριαλ κρύβονται οι συνεχείς πιέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για κατάργηση της υπουργικής εγκυκλίου για τις απαλλαγές από τα Θρησκευτικά.

    Ολόκληρο το ρεπορτάζ της Αφροδίτης Τζιαντζή στη σελ. 80 της «Εφημερίδας των Συντακτών – Σαββατοκύριακο» που κυκλοφορεί.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.