Ακραίος αντισημιτισμός, άκρα σιωπή

«‘Ο ’Αδόλφος Χίτλερ ὄργανο τοῦ παγκόσμιου σιωνισμοῦ…»

[αναδημοσίευση από το ARB blog]

Από τόν ΣΤΑΥΡΟ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ, στίς 20 Δεκεμβρίου 2010, σέ πρωινή τηλεοπτική ἐκπομπή («Κοινωνία ὥρα Mega»), εἶπε, μεταξύ πολλῶν ἄλλων, ἐπί λέξει καί τά ἑξῆς:
‘Ο ’Αδόλφος Χίτλερ ὄργανο τοῦ παγκόσμιου σιωνισμοῦ ἦταν καί χρηματοδοτήθηκε ἀπό τήν περίφημη οἰκογένεια Ρότσιλντ, μέ μοναδικό σκοπό νά πείσει τούς ‘Εβραίους νά φύγουν ἀπό τάς καλάς των περιοχάς τῆς Εὐρώπης καί νά κατεβοῦν στό ’Ισραήλ γιά νά συστήσουν τή νέα αὐτοκρατορία.
Σέ ὁποιαδήποτε ἄλλη χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἄν ὁ πρόεδρος, ἐπί παραδείγματι, μιᾶς ὀρεινῆς κοινότητας τριάντα κατοίκων εἶχε ξεστομίσει τέτοια κουβέντα, θά εἶχε πάει σπίτι του – σέ ὁρισμένες μάλιστα καί στή φυλακή. ‘Ο μητροπολίτης Πειραιῶς ὅμως ὄχι μόνο δέν πῆγε σπίτι του, οὔτε πουθενά ἀλλοῦ, παρά ἀντίθετα πῆγαν σέ αὐτόν τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων (6.1.2011), κατά τήν τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ στό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ, ἕνας ὑπουργός τῆς κυβέρνησης (Γ. Διαμαντίδης), δύο ἀρχηγοί κομμάτων (Α. Σαμαρᾶς, Γ. Καρατζαφέρης), ὁ δήμαρχος Πειραιᾶ (Β. Μιχαλολιάκος), βουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ, τῆς ΝΔ καί τοῦ ΛΑΟΣ, καί ἄλλοι πολιτικοί καί στρατιωτικοί παράγοντες.·Ἦταν ἐπίσης ἐκεῖ καί τέλεσε τόν ἁγιασμό ὁ ἀρχιεπίσκοπος ’Αθηνῶν ‘Ιερώνυμος, ὁ ὁποῖος προηγουμένως εἶχε χοροστατήσει στή λειτουργία, στόν μητροπολιτικό ναό τῆς ‘Αγίας Τριάδος.
Μά κανείς ἀπό ὅλους αὐτούς, ἀναρωτιέμαι ἀφελῶς –τό ξέρω–, δέν εἶχε τήν ἠθική καί πολιτική εὐαισθησία νά σκεφτεῖ ὅτι τέτοιες φρικώδεις δηλώσεις πρέπει νά ἀποδοκιμάζονται; Καί ἄν δέν εἶχαν ὅλοι τόν τρόπο ἤ τό κουράγιο νά τό κάνουν ρητά, ἦταν τόσο δύσκολο νά ἐκφράσουν αὐτήν τήν ἀποδοκιμασία μέ τήν ἀπουσία τους ἀπό τούτη τήν ἐθιμοτυπία; Γιατί μή μοῦ πεῖ κανείς ὅτι πῆγαν ἐκεῖ γιά νά λατρέψουν τόν Θεό· ἄν αὐτό πραγματικά ἤθελαν, θά μποροῦσαν νά τό κάνουν σέ ἑκατοντάδες ἄλλους ναούς τοῦ Λεκανοπεδίου, χωρίς μάλιστα νά διαταράσσεται ἡ προσευχή τους ἀπό τίς τηλεοπτικές κάμερες.
‘Υπῆρξαν βέβαια καί ἀντιδράσεις σέ ὅσα εἶπε ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς, αὐτή τή φορά μάλιστα περισσότερες καί ἐντονότερες ἀπό ἄλλοτε. Πέραν τοῦ Κεντρικοῦ ’Ισραηλιτικοῦ Συμβουλίου καί ἄλλων ἑβραϊκῶν ὀργανώσεων καί φορέων, ἑλληνικῶν καί διεθνῶν, ξεχωρίζουμε τίς δηλώσεις τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου, τῆς προέδρου τῆς νεοσύστατης Δημοκρατικῆς Συμμαχίας Ντόρας Μπακογιάννη (σέ ἀρκετά ἔντονο ὕφος), τῆς ’Αρχιεπισκοπῆς ’Αμερικῆς. Δέν ἀποδοκίμασαν ὅμως τίς φρικαλέες «ἀπόψεις» ἐκεῖνοι πού πρωτίστως ἔπρεπε νά τό πράξουν: οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς, οἱ μοναχοί, οἱ θεολόγοι, τά μέλη τῶν ἐνοριῶν τῆς ’Εκκλησίας τῆς ‘Ελλάδος. Λέω πρωτίστως αὐτοί διότι ὁ ἀντισημιτισμός συνιστᾶ τεράστια πνευματική ἀπειλή κατά τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ ἀλλοιώνει μέ τόν πιό βάναυσο τρόπο τήν εὐαγγελική διδασκαλία.
Ας θυμίσω ὅτι πρίν ἀπό δυό χρόνια (2009), τέτοια ἀκριβῶς ἐποχή, ἡ Καθολική ’Εκκλησία συγκλονιζόταν ἀπό τήν ὑπόθεση τοῦ ζηλωτῆ (λεφεβριστῆ) ἐπισκόπου Νέλσον Οὐίλλιαμσον (Nelson Williamson). ‘Ο Οὐίλλιαμσον ἦταν ἕνας ἀπό τούς τέσσερεις πού χειροτόνησε αὐτοβούλως ἐπισκόπους ὁ ζηλωτής Μαρσέλ Λεφέβρ (Marcel Lefebvre) τό 1988, γεγονός πού προκάλεσε αὐτομάτως τήν ἀπόφαση τοῦ πάπα ’Ιωάννη-Παύλου Β´ νά τούς κηρύξει ὅλους σχισματικούς, ἀπόφαση τήν ὁποία ἦρε τόν ’Ιανουάριο 2009 ὁ νῦν πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ´. ‘Ο ζηλωτής αὐτός ἐπίσκοπος λοιπόν μέ δηλώσεις του στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης ἀρνιόταν ὅτι ὑπῆρχαν θάλαμοι ἀερίων στά ναζιστικά στρατόπεδα καί οὐσιαστικά ἀρνιόταν καί τό ἴδιο τό γεγονός τοῦ ‘Ολοκαυτώματος. Καθολικοί ἐπίσκοποι, ἱερεῖς, θεολόγοι καί πιστοί ξεσηκώθηκαν μέ σφοδρότητα ἐναντίον του, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχουν συνείδηση ὅτι ἡ ἄρνηση τῶν θαλάμων ἀερίων καί τοῦ ‘Ολοκαυτώματος δέν εἶναι ἱστορική ἄποψη, εἶναι βαρύ ἠθικό ἀτόπημα. ‘Η ἀντίδραση πού ξεσηκώθηκε ἦταν τέτοια, ὥστε ὁδηγήθηκαν νά τόν ἀποδοκιμάσουν καί οἱ ἴδιοι οἱ δικοί του, δηλαδή ἡ ’Αδελφότητα τοῦ ‘Αγίου Πίου Ι´ (ἱδρύθηκε ἀπό τόν Λεφέβρ τό 1970). Δέν εἶχε τόπο νά σταθεῖ. ‘Ο ὑπουργός ’Εσωτερικῶν τῆς ’Αργεντινῆς τόν εἰδοποιεῖ νά ἐγκαταλείψει τή χώρα, ὅπου βρισκόταν, ἐνῶ ὁ Βενέδικτος ΙΣΤ´, πού δέν γνώριζε τίς δηλώσεις του πρίν ἀπό τήν ἄρση τῆς excommunicatio, δηλώνει ὅτι αὐτή δέν συνεπάγεται αὐτόματα τήν πλήρη κοινωνία μέ τήν Καθολική ’Εκκλησία, ἡ ὁποία προϋποθέτει τήν ἀποδοχή τῆς Β´ Βατικανῆς.
Αὐτά στήν Καθολική ’Εκκλησία. Στήν ’Ορθόδοξη ἕνας ἐπίσκοπος δηλώνει ὅτι ὁ Χίτλερ ἦταν ὄργανο τῶν σιωνιστῶν καί σκόπευε ἁπλῶς νά πείσει τούς ‘Εβραίους νά πᾶνε στήν Παλαιστίνη καί νά ἱδρύσουν κράτος, καί τά μέλη τῆς ’Εκκλησίας δέν ἀντιδροῦν, δέν ἱδρώνει τό αὐτί τους. Οἱ συνήθως εὔλαλοι ἐπίσκοποι, πού κάθε τρεῖς καί λίγο κάνουν δηλώσεις ἐπί παντός καί ἄλλων τινῶν, τώρα δέν ἔχουν νά ποῦν ἀπολύτως τίποτε! Τό γεγονός αὐτό εἶναι σοβαρότερο ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ ὅποιου Σεραφείμ.
Εἶναι ἀκριβῶς ἡ στιγμή νά προλάβω καί νά συζητήσω μιά φιλική ἀντίρρηση. Ἔχω καί ἄλλες φορές ἀκούσει καί θά ἀκούσω καί τώρα καλούς φίλους νά μοῦ λένε «τί κάθεσαι καί ἀσχολεῖσαι μέ ὅλους αὐτούς τούς ἀνεκδιήγητους τύπους;». Τούς καταλαβαίνω καί εἶναι, ὁμολογῶ, μιά σκέψη πού τριβελίζει καί τό δικό μου μυαλό κάθε φορά πού πιάνω νά γράψω γιά τέτοια ζητήματα. Πράγματι, πῶς νά πάρεις στά σοβαρά ἕναν ἄνθρωπο πού στέλνει ἐπιστολή στή βασίλισσα ’Ελισάβετ τῆς ’Αγγλίας (23.2.2010) καί τῆς ζητάει νά ἀφαιρέσει τόν τίτλο εὐγενείας Sir ἀπό τόν τραγουδιστή Ἔλτον Τζόν γιά κάποιες ἀνόητες δηλώσεις του! Μπορεῖ ὄντως ἄνθρωποι ἄλλοι ἐπιστημονικῶν εἰδικοτήτων νά εἶναι ἁρμοδιότεροι ἀπό ὅ,τι ἐγώ νά μιλήσουν γιά τόν Πειραιῶς Σεραφείμ καί κάθε ἄλλον Σεραφείμ τῆς ’Εκκλησίας τῆς ‘Ελλάδος. Σύμφωνοι. ‘Ο ἄνθρωπος αὐτός ὅμως εἶναι μητροπολίτης μιᾶς ἀπό τίς μεγαλύτερες μητροπόλεις τῆς χώρας, μέ δεκάδες ἐνορίες, ἱερεῖς, κατηχητικά σχολεῖα, ραδιοφωνικό σταθμό καί ἄλλα πολλά. Θέλω δηλαδή νά πῶ ὅτι ὅσο καί ἄν ἡ θλιβερή περίπτωσή του δέν ἔχει πραγματικά ἐνδιαφέρον, ἔχουν ἀπό τήν ἄλλη τά γενικότερα ζητήματα πού ἀνακινεῖ, ἤτοι πώς:
α. ‘Η ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία εἶναι στήν ‘Ελλάδα ὁ χῶρος ὅπου κατεξοχήν ἀνθεῖ καί διακινεῖται ὁ ἀντισημιτισμός. ‘Υπάρχει ἐκπρόσωπος ἄλλου θεσμοῦ στή χώρα μας (κοινοβουλευτικό κόμμα, Δικαιοσύνη, Πανεπιστήμιο, κ.λπ.) πού θά τολμοῦσε νά πεῖ δημόσια ὅτι ὁ Χίτλερ ὑπῆρξε ὄργανο τοῦ σιωνισμοῦ;
β. ‘Ο ἀντισημιτικός λόγος, τόσο ὁ ἀπροκάλυπτος ὅσο καί ὁ συγκεκαλυμμένος πίσω δῆθεν ἀπό τόν ἀντισιωνισμό, ἔχει στή χώρα μας μεγάλο ἀκροατήριο, ἐντός καί ἐκτός ’Εκκλησίας.
γ. Οἱ ἱερεῖς, θεολόγοι καί οἱ πιστοί τῶν ἐνοριῶν τῆς ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας εἶναι βουβά πρόσωπα, ἄφωνα. Ἔχουν διαπαιδαγωγηθεῖ νά σωπαίνουν. Ἔχω πικρή ἐπίγνωση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας. Εἶναι ὅμως ἀκόμη πικρότερη ἡ διαπίστωση ὅτι μένουν κυρίως βουβοί ἐκεῖνοι πού κατεξοχήν θά ἔπρεπε νά μιλᾶνε καί νά παρεμβαίνουν, ὁ μικρός δηλαδή ἀριθμός τῶν χριστιανῶν πού σκέφτονται, ἀφήνοντας ἔτσι ἐλεύθερο τό πεδίο στούς φονταμενταλιστές καί τούς φανατικούς νά ἀφρίζουν.
Οἱ ’Ορθόδοξοι χριστιανοί πρέπει ἐπιτέλους νά κατανοήσουν –ὅπως τό κατανόησαν μέ ὀδύνη οἱ Καθολικοί καί οἱ προτεστάντες– ὅτι ὁ ἀντισημιτισμός εἶναι συνηγορία ὑπέρ τοῦ ἐγκλήματος, ἄρα ριζικά ἀντιχριστιανικός. Στήν ἱστορία τοῦ μίσους καί τοῦ διωγμοῦ τῶν ‘Εβραίων, οἱ ἱστορικές εὐθύνες τῶν χριστιανικῶν ’Εκκλησιῶν εἶναι ἀσφαλῶς κολοσσιαῖες, σήμερα ὅμως, μετά κυρίως τό ‘Ολοκαύτωμα, οἱ χριστιανοί τουλάχιστον τῆς Δύσης ἔχουν συνειδητοποιήσει πόσο ἀπειλεῖ τήν ἴδια τήν πίστη καί τή διδασκαλία τους ὁ ἀντισημιτισμός. Καί ὅπως ἔλεγε ὁ Ζάκ Μαριταίν, ἕνας ἀπό τούς πάμπολλους σύγχρονους χριστιανούς στοχαστές καί θεολόγους πού τόν πολέμησαν ἐν ὀνόματι ἀκριβῶς τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας:
Ο ἀντισημιτισμός ἐμφανίζεται ὡς φαινόμενο παθολογικό πού ἀποκαλύπτει μιά ἀλλοίωση τῆς χριστιανικῆς συνείδησης ὅταν γίνεται ἀνίκανη νά ἀναλάβει τίς δικές της εὐθύνες μέσα στήν ἱστορία καί νά μείνει ὑπαρξιακά πιστή στίς ὑψηλές ἀπαιτήσεις τῆς χριστιανικῆς ἀλήθειας. […]
Δέν εἶναι ὡστόσο ἀσήμαντο γιά ἕναν χριστιανό νά μισεῖ ἤ νά περιφρονεῖ ἤ νά θέλει νά ἀντιμετωπίζει ἀπαξιωτικά τή φυλή ἀπό τήν ὁποία προέρχονται ὁ Θεός του καί ἡ ἄμωμη Μητέρα τοῦ Θεοῦ του. Γι’ αὐτό ὁ πικρός ζῆλος τοῦ ἀντισημιτισμοῦ γυρίζει πάντοτε στό τέλος σέ πικρό ζῆλο κατά τοῦ ἴδιου τοῦ χριστιανισμοῦ.1
Κατά τόν Μαριταίν, ὁ χριστιανός πού εἶναι ἀντισημίτης ἐνεργεῖ κατά τό πνεῦμα τοῦ κόσμου καί ὄχι κατά τό πνεῦμα τοῦ χριστιανισμοῦ. ῎Ας προσθέσω, προσυπογράφοντας, ὅτι γιά αὐτόν τόν σπουδαῖο χριστιανό στοχαστή καί ἄνθρωπο θερμῆς πίστης ὅποιος πιστεύει στά περί παγκόσμιας ἑβραϊκῆς συνωμοσίας, τελετουργικῶν φόνων καί τά συναφῆ, δέν μπορεῖ νά ἔχει ταυτόχρονα τήν ἀξίωση νά θεωρεῖται εὐφυής ἄνθρωπος, οἱ πεποιθήσεις αὐτές εἶναι ἰσχυρή ἀπόδειξη βλακείας (stultitia).2
‘Υστερόγραφο
[1] Εἶχε γραφτεῖ αὐτό τό κείμενο, ὅταν στίς 3.1.2011 συνῆλθε ἡ Διαρκής ‘Ιερά Σύνοδος (ΔΙΣ), ἡ ὁποία συζήτησε, μεταξύ ἄλλων, καί τό θέμα τῶν δηλώσεων τοῦ Σεραφείμ. Τό συζήτησε θέλοντας καί μή –καί περισσότερο μή, παρά θέλοντας–, λόγῳ τῶν διεθνῶν ἀντιδράσεων πού προκλήθηκαν, καί ἀποφάνθηκε:
Μετά ἀπό ἐπιστολή, ἡ ὁποία ἐστάλη στήν ‘Ιερά Σύνοδο ἀπό τό Κεντρικό ’Ισραηλιτικό Συμβούλιο ‘Ελλάδος, ἡ Διαρκής ‘Ιερά Σύνοδος ἀποφάσισε νά ἀποστείλει ἀπαντητικό ἔγγραφο, στό ὁποῖο ἀναφέρεται μεταξύ ἄλλων ὅτι:
1. ‘Η ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία καταδικάζει κάθε μορφή φυλετισμοῦ καί διακρίσεως σέ βάρος οἱουδήποτε ἀνθρώπου ἐπί τῇ βάσει φυλετικῶν, πολιτισμικῶν, θρησκευτικῶν ἤ ἄλλων διαφορῶν.
2. Εἰδικώτερα ἡ ’Ορθόδοξη ’Εκκλησία τῆς ‘Ελλάδος, ἐξεδήλωσε πάντοτε τά φιλάδελφα αἰσθήματά Της γιά τούς Ἕλληνες πού ἀκολουθοῦν τήν ‘Εβραϊκή Θρησκεία.
3. Τέλος, ἡ ’Εκκλησία μας, κατά τά γεγονότα τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου ἐμπράκτως πρωτοστάτησε καί ἐκινδύνευσε μέ αὐτοθυσία, γιά νά προστατεύσει τούς ἐν ‘Ελλάδι διαβιοῦντες ‘Εβραίους ἀπό τή ναζιστική ἐπιβουλή.
4. Στήν ‘Αγιωτάτη ’Εκκλησία τῆς ‘Ελλάδος, ἕκαστος ’Επίσκοπος διατηρεῖ τήν αὐτονομία ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών του, τῶν ὁποίων φέρει τήν εὐθύνη καί τήν ἀπόδειξη.
Κουτοπονηριές! Λές καί τό θέμα ἦταν νά καταδικαστεῖ γενικά ὁ φυλετισμός. Δέν τολμᾶνε κάν νά γράψουν τή λέξη ἀντισημιτισμός – στό σπίτι τοῦ κρεμασμένου δέν μιλᾶνε γιά σκοινί. Μά, ὅλοι κατά τοῦ ρατσισμοῦ δηλώνουν καί πρῶτοι πρῶτοι οἱ ἴδιοι οἱ ρατσιστές. ῎Οχι, κύριοι συνοδικοί, τό θέμα δέν ἦταν νά καταδικαστεῖ ἄλλη μιά φορά ὁ φυλετισμός, ἀλλά νά καταδικαστεῖ ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς γιά τίς φρικτές ἀντισημιτικές δηλώσεις του. Εἴχατε μάλιστα ἐκ τοῦ νόμου τή δυνατότητα νά τόν καλέσετε νά δώσει ἐξηγήσεις καί, ἄν κρίνατε, νά προχωρήσει περαιτέρω ὁ πειθαρχικός ἔλεγχος. Καί τί σημαίνει ὅτι κάθε ἐπίσκοπος «διατηρεῖ τήν αὐτονομία ἐκφράσεως τῶν ἀπόψεών του»; Ποιῶν ἀπόψεων; Κάθε εἴδους; ’Ακόμη καί ἐκείνων πού εἶναι εὐθέως ἀντιχριστιανικές; Δέν εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ ἐπίσκοπος νά ἐκφράζει τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου;
[2] Τόσο πολύ συγκλονίστηκε ὁ Σεραφείμ ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ –σημειωτέον ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι μέλος της καί θά ψήφισε, ὑποθέτω, τήν ἀπόφασή της– πού εὐθύς μετά δήλωσε ὅτι «‘Η ‘Ελλάς ἔβγαζε ἥρωες, ἔβγαζε καί Νενέκους». Κατατάσσει προφανῶς τόν ἑαυτό του στούς πρώτους. ῎Ας τοῦ θυμίσει κάποιος ὅτι ἡ τελευταία φορά πού ἀκούσαμε νά γίνεται λόγος γιά Νενέκους ἦταν ἀπό τόν ’Αλέξανδρο Γιωτόπουλο τῆς 17Ν, κατά τή στιγμή τῆς σύλληψής του.
[3] ‘Ο συγκλονισμός τοῦ Σεραφείμ ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ φάνηκε καθαρότερα τέσσερεις μέρες ἀργότερα, 7 ’Ιανουαρίου 2011, ὅταν, στρεφόμενος κατά τοῦ ’Ισλάμ αὐτή τή φορά, πρότεινε οὔτε λίγο οὔτε πολύ τήν ἀπαγόρευσή του στή χώρα μας:
ὁ μουσουλμανισμός ἀποτελεῖ καταστροφική λατρεία, μή συμβατή μέ τάς προβλέψεις τοῦ ἰσχύοντος ἐν ‘Ελλάδι Συντάγματος, ὅπου ἐν ἄρθρῳ 13 καθιεροῦται ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ἀλλά σέ θρησκευτικές παραδοχές πού δέν ἀντίκεινται στή δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη.
[4] Διάβασα στόν ἠλεκτρονικό Τύπο ὅτι ἀναπτύχθηκε κύμα συμπαράστασης πρός τόν Σεραφείμ. Δέν ξέρω ἄν πρόκειται πράγματι γιά κύμα, διάβασα πάντως μιά δήλωση συμπαράστασης ἀπό τόν μητροπολίτη Γλυφάδος Παῦλο:
[…] ‘Η στεντόρεια καί ἀταλάντευτη φωνή του μᾶς συγκινεῖ καί μᾶς ἐνδυναμώνει γιατί εἶναι φωνή ἀλήθειας, θάρρους καί ἀγωνιστικότητας, γιατί εἶναι φωνή ’Ορθόδοξης μαρτυρίας, πού ἑδράζεται στό ‘Ιερό Εὐαγγέλιο, τούς ‘Ιερούς Κανόνες καί τήν ἀνόθευτη παράδοση τῆς ’Εκκλησίας. Συμπροσευχόμενοι, παρακαλοῦμε τόν πανοικτίρμονα Θεό νά τόν ἐνδυναμώνει καί νά τόν κρατᾶ ὑγιή, ὥστε νά στηρίζει τόν πιστό λαό τοῦ Θεοῦ, νά ξυπνᾶ συνειδήσεις καί νά καθοδηγεῖ τίς ψυχές τῶν χριστιανῶν στή μόνη ’Αλήθεια, πού εἶναι τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας.
Δηλαδή, ὅτι ὁ Χίτλερ ἄλλο δέν ἔκανε ἀπό τό νά πείθει τούς ‘Εβραίους νά κάνουν δικό τους κράτος καί ὅτι πρέπει νά ἀπαγορευτεῖ ἡ λειτουργία τῆς ἰσλαμικῆς θρησκείας στήν ‘Ελλάδα εἶναι, κατά τόν μητροπολίτη Γλυφάδος, φωνή ἀλήθειας πού στηρίζεται στό Εὐαγγέλιο, ἀφυπνίζει συνειδήσεις καί ὁδηγεῖ τίς ψυχές στόν Χριστό. Αἶσχος!
—–
[*] ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ. Διευθύνει από το 1998 το περιοδικό Νέα Εστία και είναι πρόεδρος του Ιδρύματος βιβλικών μελετών «Άρτος Ζωής». Τελευταίο βιβλίο του Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο. Πίστηήπολιτιστικήταυτότητα; (2010). Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύθηκε στη Νέα Εστία, τχ. 1840, Ιαν. 2011.
1 Jacques Maritain, L’impossible antisιmitisme, precede de «Jacques Maritain et les Juifs» par Pierre-Vidal Naquet, Desclée de Brouwer, Παρίσι 2003, σ. 127. Τό παράθεμα εἶναι ἀπό τήν περίφημη διάλεξή του «Les Juifs parmi les nations» (Παρίσι, 5 Φεβρουαρίου 1938).
2 .π., σ. 75 καί 92.
This entry was posted in «Ιερές» Υποκρισίες, «Ιερή» Εξουσία, Ασμοδαίος, Διακρίσεις (κάθε είδους), θρησκεία/κλήρος. Bookmark the permalink.

58 Responses to Ακραίος αντισημιτισμός, άκρα σιωπή

 1. Ο/Η Antonios των Ορέων λέει:

  «…εἶναι ὑποχρεωμένος ὁ ἐπίσκοπος νά ἐκφράζει τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου;»
  Δυστυχώς κ.Ροίδη οι ρίζες του αντισημιτισμού στον χριστιανικό κόσμο, (γιατί υπάρχει αντισημιτισμός και στον ισλαμικό κόσμο),
  βρίσκονται ή μάλλον πηγάζουν από το θεμέλιο της χριστιανικής θρησκείας, δλδ την ΚΔιαθήκη, τις αφηγήσεις των «ευαγγελιστών».
  για τους οποίους οι Εβραίοι είναι αυτοί που αρνήθηκαν τον βγαλμένο από το έθνος τους Μεσσία και είναι μάλιστα οι αποκλειστικά υπεύθυνου για το θάνατό του, είναι ο θεοκτόνος λαός.
  Πλήθος λειτουργικών ύμνων της εκκλησίας αναφέρετε με βαρύς χαρακτηρισμούς κατά των Εβραίων, ύμνων που ψάλλονται κάθε χρόνο εις επήκοον των πιστών.
  Φυσικά αυτό δεν δημιουργεί και τα αγαθώτερα των αισθημάτων για τους Εβραίους και πολλάκις ‘εχουν υποστεί χριστιανικότατους διωγμούς έως και σφαγές, ορθόδοξους και καθολικούς.
  Η διαφορά της «καθ ημάς ανατολής» από τη Δυτική εκκλησία είναι ότι η δική μας ουδέποτε αναγνώρισε την ενοχή της για τις διώξεις αυτές και φυσικά ούτε λόγος για αλλαγή ή αφαιρεση των αντισημιτικών λειτουργικών ύμνων, για τις ευαγγελικές αναφορές βέβαια ούτε λόγος να γίνεται.
  Μη σας παραξενεύει λοιπόν ο κραυγαλέος αντισημιτισμός του Σεραφείμ, μέσα στην ορθόδοξη εκκλησία (σιωπηρώς βέβαια σήμερα, μη μας κράξουν κιόλας) ο αντισημιτισμός ζει και βασιλεύει, εγώ ο ίδιος άκουσα, όχι έναν, δεσπότη να αναμασά σεόλα τα τετριμένα κατά των εβραίων, για όλα φταίνε αυτοί και συνωμοτούν κατά της ελλάδος και της ορθοδοξίας.
  Αυτά από έναν θεολόγο που όλα αυτά τον κάνουν αλάχιστα περήφανο για το συνάφι του, αλλά ελπίζει ότι θ αλλάξουν τα πράγματα και μέσα από τη δημοσιοποίηση των προβλημάτων αυτών.
  Let see
  Antonios

  • Ο/Η ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΑΡΑΣ λέει:

   ΑΓΑΠΗΤΕ ΑΝΤΩΝΙΕ, Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΙ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΤΑΝ ;
   Ο ΜΑΤΘΑΙΟΣ ; Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ; ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΕΡΩΣΟΛΥΜΑ ;
   «ΘΕΟΚΤΟΝΟΣ ΛΑΟΣ»… ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΗΣΑ’Ι’ΑΣ 53:5 ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:16 ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΘΥΣΙΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ…
   ΠΕΘΑΝΕΚΑΙ ΠΗΡΕ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ (Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ)… ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ…
   ΕΑΝ ΛΑΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΑΥΡΩΣΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ, ΕΜΕΙΣ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ «ΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ ;
   ΣΤΗΝ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΩΣ Ο ΛΑΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΓΩ ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΒΛΕΨΩ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΩ…
   Ο ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΔΕΛΥΓΜΑ… ΕΝΑ ΑΠΟΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΠΑΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΜΑΣ !
   ΘΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΑΠΩ ΕΣΑΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΣΑΡΚΙΚΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ !

 2. Ο/Η laskaratos λέει:

  1. Όσιος Νίκων, η ντροπή της Σπάρτης

  https://roides.wordpress.com/2010/11/26/26nov10/

  2. Επίσης, ένα ωραίον ελληνικότατον έθιμον χριστιανικής αγάπης.
  Το πασχαλινό κάψιμο του Ιούδα

 3. Ο/Η laskaratos λέει:

  1. Ορθόδοξος Αντισημητισμός

  https://roides.wordpress.com/2007/07/03/laskar30707/

  2. Oρθόδοξη Ιερά Εξέταση. Μόσχα 1504. Το κάψιμο των Ιουδαϊζόντων «Σαββαταριανών» Χριστιανών στη σημερινή Κόκκινη ΠΛατεία από την Ορθόδοξη Εκκλησία με κύριο εμπνευστή τον μητροπολίτη Νοβογκορόντ Γεννάδιο, θαυμαστή της ισπανικής Ιεράς Εξέτασης. Απόσπασμα από την «7η ημέρα» με τον Hal Hοlbrook (2002).

 4. Ο/Η eklag λέει:

  Δεν είναι ο θεοκτόνος λαός του Θεού των Χριστιανών;
  Αν δεν είναι, κάποιος πρέπει να τραβήξει τα αυτιά των Χριστιανών.
  Αν πάλι είναι, οφείλουν να δεχτούν τις συνέπειες
  ΚΑΙ αυτής της πράξης τους…
  Να χωνέψουν ότι όλα εδώ πληρώνονται για όλους
  κι ότι τα παραμύθια περί Περιούσιου Λαού είναι απλά
  Παραμύθια!

  • Ο/Η laskaratos λέει:

   Επωφελείσαι της δημοκρατικής μας ανοχής και αφήνεις υβριστικά σχόλια και εναντίον μας και εναντίον σχολιαστών και τώρα βρίζεις ρατσιστικά θεοκτόνους τους Εβραίους, λησμονώντας πως η Παναγία σου, οΧριστός και οι Απόστολοι ήταν κι αυτοί Εβραίοι.

   Ακόμα και αν ήταν θεός ο Χριστός, δεν υπάρχει θεοκτόνος λαός.
   Υπάρχουν οι Αρχιερείς που τον έκαψαν και ο όχλος των Ιεροσολύμων που συναίνεσε. Βρίζεις έναν ολόκληρο λαό. Τότε και οι σημερινοί Αθηναίοι είναι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του Σωκράτη

  • Ο/Η asxetos λέει:

   eklag,

   η θέση σου, ότι δηλαδή οι εβραίοι ως θεοκτόνος λαός του ιησού χριστού οφείλουν να υποστούν τις συνέπειες της πράξης τους είναι μια τυπικά χριστιανική θέση και μάλιστα μεσαιωνικής …κοπής, και πατάει πάνω σε σαθρό επιχειρηματικό έδαφος. εξηγούμαι:

   1- κατ’αρχήν από ιστορικοθεολογικής πλευράς έχουμε το εξής μικροπροβληματάκι που δεν μπορούμε να κλωστήσουμε κάτω απ΄το χαλί: ο ιησούς σταυρώθηκε. εξ όσων γνωρίζω κι εγώ κι εσύ. ΟΜΩΣ, η σταύρωση ήταν ένας παγανιστικός τρόπος θανάτωσης, ο οποίος δεν είχε καμία θέση, νομιμοποίηση, παράδοση κι εφαρμογή στο μωσαικό νόμο. σύμφωνα με αυτόν τον τελευταίο, οι »εβραικοί» τρόποι επιβολής της θανατικής ποινής ήταν οι εξής 4: λιθοβολισμός όπως για παράδειγμα στη περίπτωση της μοιχαλίδας, στραγγαλισμός, πυρά και αποκεφαλισμός (στις περιπτώσεις φόνου). σε κάθε περίπτωση, όπου δεν διευκρινιζόταν ρητά από τη νομολογία το είδος της ποινής, εικάζεται ότι ήταν θάνατος δι απαγχονισμού-στραγγαλισμού.

   ως εκ τούτου, εφόσον ο εβραίος ιησούς θανατώθηκε με τρόπο μη »εβραικό» δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θανατώθηκε από εβραικές αρχές. κι επιπλέον, τα ευαγγέλια δηλώνουν ρητώς ότι τη σταύρωση την εκτέλεσαν ρωμαιοι στρατιώτες.

   2. μένοντας για λίγο στα ευαγγέλια, παρατηρούμε τα εξής 2 δεδομένα => διαβάζουμε για μια »παράδοση» που δεν έχει αποδειχτεί πουθενά στην ιστοριογραφία σύσσωμης της ρωμαικής αυτοκρατορίας σε οποιαδήποτε επαρχίας της, συμπεριλαμβανομένης και της συρίας, υποεπαρχία της οποίας ήταν η παλαιστίνη: τη παράδοση δηλαδή ο κυβερνήτης να βάζει δύο εγκληματίες δίπλα δίπλα, μπροστά στον όχλο και να αποφαίνεται επί της ζωής τους βάσει της δια βοής προτίμησης του όχλου: αλλά ας δεχτούμε προς στιγμή ότι αυτή η παράδοση όντως υπήρχε κι όντως ο πιλάτος έθεσε στη κρίση του όχλου τον βαραβά και τον ιησού. ο όχλος αποφάσισε τη καταδίκη του ιησού κι ο πιλάτος ένιψε τας χείρας του.

   πετάμε κάτω από το ίδιο χαλί το γεγονός ότι ο πιλάτος ήταν ένας από τους 3 επάρχους-διοικητές στην ιστορία της ρωμαικής αυτοκρατορίας που ανακλήθηκαν στη ρώμη με την κατηγορία της βαναυσότητας και εστιάζουμε τη προσοχή μας στο ποιος ήταν αυτός ο όχλος. ποιος παράτησε δίχτυα, χωράφια, φουρναρέικα, ραφτάδικα, παπουτσάδικα, και υπαίθριους εμπορικούς πάγκους για να παραστεί σε μια δίκη στο μέγαρο του πιλάτου και να διασφαλίσει τη καταδίκη του ιησού από έναν ευαίσθητο στη καρδιά ρωμαίο κυβερνήτη με ακόμη πιο ευαίσθητη σύζυγο; ίσως αυτός ο όχλος να είναι ο συνήθης όχλος όλων των εποχών σε όλη τη γη: άεργοι, άστεγοι, πειναλέοι, μέθυσοι, πρεζόνια, ζητιάνοι έτοιμοι να πουλήσουν τη μάνα τους την ίδια για μια »χούφτα δολλάρια» (ευρώπουλα, τσεκίνια, φράγκα, φιορίνια, δραχμές, πιάστρα, πεσέτες, ρουπίες, κλπ)

   και προφανώς κάποιος τους τα έταξε για να παίξουν το ρόλο τους στη κακοδικία αυτή. ποιος λες να τους τα έταξε;

   μήπως ο άνας; μήπως ο καιάφας; μήπως το ναιτικό ιερατείο που είχε τους δικούς του, όχι και τόσο ρωμαικούς λόγους να φοβάται αναταραχές και επαναστάσεις που θα κλόνιζαν και τη δική του εξουσία μαζί μ αυτή του πιλάτου;

   στην τελική, απέναντι στον εβραικό όχλο που καταδικάζει τον ιησού και σώζει το βαραβά, υπήρχε ένας άλλο τμήμα της εβραικής κοινωνίας της εποχής που είναι μαθητές του ιησού και τον ακολουθούν. και σε κανένα σημείο των ευαγγελίων ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ χαρακτηρίζονται ως »όχλος»….

   πάμε τέλη αρχαιότητας και πρώιμο μεσαίωνα: η μεγάλη εκκλησία είναι πλέον η επικρατούσα θρησκευτική αρχή της ρωματικής αυτοκρατορίας κι ήρθε η ώρα να μπει κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. μεγάλοι πατέρες της μεγάλης εκκλησίας, αντιμέτωποι με το εβραικό στοιχείο της αυτοκρατορίας που αρνείται να αλλαξοπιστήσει υπέρ του χριστιανικού θεού (sic) εκπονεί ένα δόγμα μίσους προς όλους συλλύβδην τους εβραίους ως θεοκτόνους, με προεξάρχοντα πατέρα της ιδέας αυτής τον ιωάννη χρυσόστομο. δεινός ρήτορας με ειδίκευση στη ρητορική του ψόγου, αγγλιστί hate speech, επίσκοπος κωνσταντινουπόλεως λίγο μετά το »επεισόδιο» της μοναρχίας του ιουλιανού του αποστάτη, ο χρυσόστομος σε 8 λόγους κατά ιουδαίων θέτει τη βάση και την έμπνευση για τους υπόλοιπους: εφεξής οι εβραίοι συλλογικά είναι υπεύθυνοι για το θάνατο του ιησού, κι όπως έλεγε πολύ αργότερα ο λούθηρος -αν κι όχι μόνο αυτός- ο θεός διατηρεί τους εβραίους στη ζωή ακριβώς για να τιμωρούνται για τη θεοκτονία.

   ερώτημα βλακός: αλήθεια, πώς σκοτώνεις ένα θεό;;

   εγώ ξέρω τί μάθανα στο κατηχητικό και φαντάζομαι αυτά ξέρεις κι εσύ: ο θεός έστειλε τον υιο του το μονογενή να έρθει στη γη, να άρει τις αμαρτίες του κόσμου. σταυρώθηκε, αναστήθηκε και θα ξανάρξει στη δευτέρα πια παρουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς. οι καλοί και δίκαιοι θα πάνε παράδεισο, οι κακοί αμαρτωλοί θα καίνε στη κόλαση.

   εάν αυτό είναι έτσι δογματικά, είναι προφανές ότι ο ιούδας, ο όχλος, ο άνας κι ο καιάφας, ο πιλάτος κι η γυναίκα του, και κυρίως και πάνω απ΄ολους ο θεάνθρωπος ιησούς παίζουν σε μια τραγωδία της οποίας και σεναριογράφος και σκηνοθέτης είναι ο θεός. ο ιησούς παρακαλάει τον πατέρα του να »μην πιει απ αυτό το ποτήρι» ξέρει όμως ότι δεν μπορεί να το αποφύγει. η μόνη διαφορά με τον ιούδα είναι ότι αυτός ΔΕΝ ξέρει ως σκέτος θνητός που είναι ότι δεν μπορεί να αποφύγει το ρόλο του »προδότη» του δασκάλου του.

   σε απλά ελληνικά, σ ένα φόνο με μαχαίρι, καταδικάζεις το φονιά κι όχι το μαχαίρι, ναι; κι όμως εδώ και 18 αιώνες, 60 γενιές χριστιανών διδάσκονται να πιστεύουν ότι το καταδικαστέο μέρος του φόνου είναι ακριβώς αυτό….

   πίσω στους εβραίους: ως πότε εκτιμάς ότι θα είναι καταδικασμένοι για »φόνο»; αφ ης στιγμής ο φονευθείς αναστήθηκε; η εκκλησία έχει προβλέψει σχήματα μετάνοιας για όλα τα αδικήματα συμπεριλαμβανομένου και του φόνου. εδώ ξηροφαγίες, εκεί προσευχές, παρακάτω απαγόρευση θείας κοινωνίας για χ χρονικό διάστημα. έχει κάπου η εκκλησία ζητήσει από τους απόγονους εβραίους να παραδεχτούν και να αναφωνήσουν στο όνομα των προγόνων τους ένα mea culpa για εκείνο τον όχλο που ζήτησε την καταδίκη του ιησού και να μπει στο »αρχείο» επιτέλους αυτός ο δικαστικός φάκελος; ΟΧΙ
   ΟΧΙ, ΟΧΙ.

   Διότι η εκκλησία έχει άλλους πιο ευγενείς σκοπούς: ο μόνος τρόπος να συγχωρεθεί ο όχλος της δίκης ειναι να γίνουν οι απανταχού εβραίοι σήμερα, χριστιανοί. αυτό είναι το ζητούμενο της εκκλησίας με »άλλοθι» τη θεοκτονία. και σε απόλυτη παραβίαση και στρέβλωση του λόγου του ιησού »όποιος θέλει οπίσω μου ελθει».

   όπως έλεγε κι ένας πορτογάλος επίσκοπος, μεσούσης της ιεράς εξέτασης »με τη βοήθεια του αγίου στεφάνου κι ολίγα βασανιστήρια, εκείνη την ημέρα βαφτίσαμε 12.000 εβραίους»

   μέχρι λοιπόν να γίνει κι ο τελευταίος επί γης εβραίος χριστιανός, θα παίζουμε με τα δικά σου μεσαιωνικά επιχειρήματα.

 5. Ο/Η asxetos λέει:

  αυτά είπε ο Σεραφείμ: Ἡ δημοσίᾳ καταφορά μου κατά τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἀναφέρεται εἰς τό ὄργανον ἐκεῖνο πού ὡς διάδοχος τοῦ «Σαχεντρίν» μετέβαλλε τήν πίστι τῶν Πατριαρχῶν, Προφητῶν καί Δικαίων τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους διά τοῦ Ταλμούδ, τῆς Ραββινικῆς παραφιλολογίας καί τῆς Καμπάλα εἰς Ἑωσφορισμόν καί ἀγωνίζεται παντί σθένει διά τῆς οἰκονομικῆς αὐτοκρατορίας πού συνέστησε παγκοσμίως μέ ἕδρα τήν μεγάλη ὑπερατλαντικήν χώραν διά τήν ἐπικράτησιν τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης καί τῆς πανθρησκείας.

  κι αντέδρασαν οι πάντες με αποτέλεσμα να ακούσω αντισημίτες χριστιανούς να λενε: »τους έτσουξε τόσο γιατι έχει δίκιο!!»

  φανταστείτε τώρα τα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ λόγια στο στόμα ενός ΑΓΙΑΤΟΛΑΧ στη τεχεράνη: η δημόσια καταφορά μου κατά του Χριστιανισμού αναφέρεται στο όργανο εκείνο που ως διάδοχος των Συνόδων μετέβαλε την πίστη των πατριαρχών, προφητών και δικαίων του χριστιανισμού, δια της Αποκαλύψεως, της πατερικής παραφιλολογίας και του ησυχασμού σε Εωσφορισμό και αγωνίζεται παντί σθένει δια του ιμπεριαλισμού που συνέστησε με έδρα την μεγάλη υπερατλαντική χώρα για την επικράτηση της παγκόσμιας κυβέρνησης και του αμοραλιστικού υλισμού.

  ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΔΙΚΙΟ;;

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Αγαπητε ασχετε,

   Μα φυσικα και εχουν υποθει τα μυρια όσα εναντιον του Χριστιανισμου και δεν εχει ανοιξει ρουθουνι. Φυσικα και ο χριστιανισμος εχει δεχθει επιθεσεις και δεχεται και σημερα και δεν γινονται εκτροπα του τυπου Σατανικων στιχων.

   Βεβαιως και πιστευουν οι Ιαχωβαδες, οι Προτεστνατες και οι Καθολικοι οτι εμεις εχουμε αλλιωσει την πιστη μας και τα υπομενουμε σε επιπεδο διαλογου άντε σε επίπεδο αντιπαθειας.

   Μοιλς ομως τολμησει να ξεστομισει κανεις σκοτεινες πλευρες υποομαδων του βαθεως εβραϊσμου κινητοποιείται το συμπαν και στιγματιζονται όλοι. Βαριεμαι να αραδιαζω σημερα κατεβατά ολόκληρα για τον αντιχριστιανισμό της Εβραιομασωνιας.

   Να αναφερθουμε δε στο ΚΑΠΕΛΩΜΑ που υφιστανται οι ιδιοι οι Εβραίοι που στομα εχουν και μιλια δεν εχουν διοτι ειναι κατ αναλογία σαν να προσπαθουσε ο Ιταλος μεταναστης στο Chicago να κατονομασει ποια ειναι τα προσωπα της Ιταλικης μαφίας στην περιοχη του.

   Οι αναφορες στο ρολο που εχει παιξει η υπογεια Εβραϊκη ηγεσια ανα τους αιώνες δεν ειναι στην σφαιρα της φαντασίας. Ειναι γεγονος με χιλιαδες στοιχεια οτι οι συγκεκριμενοι εμπλεκομενοι εχουν διαδραματισει και διαδαματιζουν από τις σκοτεινοτερες πλευρες της ανθρωπότητας.

   Αμφιβαλετε ότι υπαρχει ο Εωσφορισμός ο οποίος μεθερμηνευεται και σε διαφωτισμό; Δεν το λεω εγω. Το γραφει η ΠΑΛΑΙΑ Διαθηκη. Διαβαστε την.

   • Ο/Η asxetos λέει:

    αγαπητέ θεοπρόβλητε,

    ευχαριστώ για την απάντησή σου και αναγνωρίζω το χρόνο που δαπανήσες για να την δακτυλογραφήσεις. εδώ όμως τελειώνουν κι οι ευχαριστίες μου.

    βαριέμαι απελπιστικά να απαντήσω σε ένα κείμενο που περιλαμβάνει διατυπώσεις -και ιδεολογίες θα προσέθετα- του τύπου »σκοτεινές πλευρές του βαθέως εβραισμού», »υπόγεια εβραική ηγεσία» και άλλα συναφή.

    επιπλέον για τα τετριμμένα περί εβραιομασωνίας τί να πω; οι μισοί πρόεδροι των ηπα πριν από το 1900 ήταν προτεστάντες μασόνοι, όπως μασόνοι έχει αποδειχτεί πως υπήρξαν πλείστοι όσοι καθολικοί διαφωτιστές, ορθόδοξοι πατριάρχες, και έλληνες, ορθοδοξοι στο θρήσκευμα πολιτικοί.

    όπως λέει και ένας γνωστός μου ζηλωτής της ορθοδοξίας, σε τέτοιες κουβέντες, »λύκοι μεταμφιεσμένοι σε πρόβατα», όπερ μεθερμηνευόμενον: όλοι οι εβραίοι είναι εβραίοι εκτός από αυτούς που υποκρίνονται τους χριστιανούς….

    με τέτοια όμως »λογική» ζηλωτή, συζήτηση δεν ευδοκιμεί

 6. Ο/Η Stratis_vip λέει:

  Ο «χι» Μη­τρο­πο­λί­της και ο «ψι» πο­λι­τι­κός ε­κφέ­ρει το λόγο του για να α­κου­στεί από τους ο­μοϊ­δεά­τες του.

  Αν και δε μου α­ρέ­σουν αυ­τές οι ε­κφρά­σεις, δεν θεω­ρώ ως ορθό μέ­τρο το:
  «[…]ἄν ὁ πρόε­δρος, ἐπί πα­ρα­δεί­γμα­τι, μιᾶς ὀρει­νῆς κοι­νό­τη­τας τριά­ντα κα­τοί­κων εἶχε ξε­στο­μί­σει τέ­τοια κου­βέ­ντα, θά εἶχε πάει σπί­τι του – σέ ὁρι­σμέ­νες μά­λι­στα καί στή φυλακή.[…]»

  Σε πο­λλές (πα­ρα­πά­νω από μια) χώ­ρες του κό­σμου, οι συ­γγρα­φείς του πα­ρό­ντος θα εί­χαν πάει σπί­τι τους ή στη φυ­λα­κή ή α­κό­μα χει­ρό­τε­ρα.

  Η φί­μω­ση του λό­γου, α­κό­μα και του πα­ρά­λο­γου τέ­τοιου δεν εί­ναι η ε­νδε­δει­γμέ­νη λύ­ση. Η ε­νδε­δει­γμέ­νη λύση εί­ναι η α­να­τρο­πή αυ­τού το λό­γου με στοι­χεία και όχι με συ­ναι­σθη­μα­τι­κές κο­ρώ­νες και αφορισμούς.

  Προ­φα­νώς και κά­ποιες α­πό­ψεις δεν μας α­ρέ­σουν. Δεν εί­ναι και υ­πο­χρεω­τι­κό ά­λλω­στε. Που πήγε ε­κεί­νο το κα­τα­πλη­κτι­κό που λε­γό­ταν κά­πο­τε: «μπο­ρεί να δια­φω­νώ με τις α­πό­ψεις σου, αλλά θα υ­πε­ρα­σπι­στώ (μέ­χρι θα­νά­του) το δι­καίω­μα σου να τις ε­κφέ­ρεις ε­λεύ­θε­ρα;». Προ­φα­νώς ε­λεύ­θε­ρα πρέ­πει να ε­κφέ­ρο­νται μόνο οι α­πό­ψεις που «χαϊ­δεύουν» το μυα­λό μας.

  Τέ­λος, ο κό­σμος χωρά και τον α­κραίο α­ντι­ση­μι­τι­σμό και τους α­κραίο ση­μι­τι­σμό. Δεν υ­πά­ρχει λό­γος να βά­λουν οι μεν τους δε στη φυλακή.

  ΥΓ
  Κά­πο­τες, στην χώρα μας, κά­ποιοι (γνω­στοί και ως μα­λλια­ροί) δι­κά­στη­καν για­τί έ­γρα­φαν στην «δη­μο­τι­κή» γλώ­σσα και «κα­τα­δι­κά­στη­καν» στα λαϊ­κά δι­κα­στή­ρια της ε­πο­χής τους, ότι κα­τέ­στρε­φαν τη γλώ­σσα και την πα­ρά­δο­ση της Ε­λλά­δας. Σή­με­ρα, εί­ναι λυ­πη­ρό που μια χού­φτα α­νθρώ­πων α­κό­μα ε­πι­μέ­νει να γρά­φει κεί­με­να «φρα­νκε­νστάιν» που έ­χουν σύ­ντα­ξη Δη­μο­τι­κής («τῆς Ε­ὐρ­ωπα­ϊκῆς Ἕνω­σης» αντί του ο­ρθού «ε­νώ­σεως») με γρα­φή κα­θα­ρεύου­σας…

 7. Ο/Η eklag λέει:

  Δέχεστε λοιπόν τη συνέχεια των Ελλήνων;
  Το ήξερα ότι συμφωνούμε και σ’ αυτό!
  Απλά χρειάζεστε χρόνο να δείτε το Φως!
  κι εσείς! κι η δημοκρατική σας ανοχή!

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Eklag

   Εγραψες δια της παρουσιας σου ως προς την φυλετικη συνεχεια των Ελληνων (αν και δεν θεωρω απαραιτητη την γραμμη αιματος για την συνεχεια ενος εθνους εν αντιθεσει με τους Εβραιους οι οποίοι ειναι ακραιοι εθνοφυλετιστές και ρατσιστες εξ ορισμου με την εκ μητρος αποδοση της εβραϊκης ιδιοτητας -maternal lineage) και εγω λαμπω δια της απουσιας μου για να μην λαμψω δια της παρουσιας μου.

   Αλλα στο σχολιο του ο Λασκαρατος εχει καποιο δικιο. Το οποίο ο ιδιος βεβαια ακυρωνει με την γνωστη αμετροέπεια του, που φυσικά είναι επιτηδευμενη προσπαθωντας να αναγαγει το λοφο του Στρεφη σε όρος και να κρύψει τις Άλπεις κατω από το χαλί.

   Δεδομενης της αδιαμφισβητητης ομοιοτητας των επι μερους στοιχειων που συνθετουν την Ορθοδοξη εκκλησια -και μονον αυτην- με τον Ιουδαϊσμό ευνόητο ειναι ότι πολλες απο της πρακτικες της εκκλησιας μας εισηχηθησαν στην Εκκλησια προϊοντος του χρονου και επικρατησαν στο τελετουργικό της οι Εβραϊστες εναντί των Ελληνιστων, εν αντιθεσει με το πνευματικο σκελος το οποίο αποτελει θριαμβο της ελληνικης σκεψης επί του Εβραϊκου υποβαθρου.

   Αν μπορουσα μαλιστα θα ειχα κοτσαρει και μια φωτογραφια του σεβαστου για τα εργα και της ημερες του Ραββινου του Βολου Μωυση Πεσσαχ ο οποίος αν ειχε κοτσαρει και ενα αρχιερατικο εγκολπιο θα μπορουσε να εκληφθει άνετα ως Ορθοδοξος Μητροπολίτης. Το καλιμαυχι του δε είναι πανομοιότυπο με το Σερβικό.

   Συνεπως ο υποτιθεμενος ρατσισμός της Ορθοδοξης εκκλησιας όποτε και όταν απανταται ειναι ενα εκ των καταλοίπων που κατα εξοχην χαρακτηρίζουν τον Ιουδαϊσμό ο οποίος κοσμικά μιλωντας ανεκαθεν ειχε παραδοση στις γενοκτονίες και μεταγενεστερα και στις… αυτοκτονίες- με την καλη εννοια.

  • Ο/Η Aδαμάντιος Κοραής λέει:

   H βιολογική συνέχεια των Εβραίων λόγω του απομονωτισμού τους, είναι ηλίου φαεινότερη.
   Η βιολογική συνέχεια των χιλιομπασταρδεμένων Νεοελλήνων είναι προφανώς αδύνατη.
   Ο Λασκαράτος επικαλέστηκε την λογική του eklag για να δείξει σε τι παράλογα συμπεράσματα μας φέρνει.
   Δεν την υιοθέτησε.
   Όλο κουτοπονηριές είναι το δίδυμο eklag-theoprovlitou.
   Απορώ πως ανεχόσαστε κύριοι ιστολόγοι τέτοιες κατινιάρικες μπουρμπουλήθρες.
   Η αδυναμία τους να τοποθετηθούν με ευθύτητα στον πραγματικό καταιονισμό των επιχειρημάτων σας και το στρίβειν δια του εξυπνακισμού με μισοασυνάρτητα κακοήθη σχολιάκια της πλάκας είναι κακομοίρικη.
   Ούτε μαθητές του Δημοτικού δεν κάνουν τέτοια φτηνά κολπάκια.

   • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

    Κε Κοραή

    Το ποιος υιοθετει κατινιαρικες μπουρμπουληθρες ειναι ευκολα αποδειξιμο διοτι αν με πείσετε οτι η Υεμενιτισα Ofra Haza ειναι φυλετικά ίδια με την Doris Day εγω θα σκισω τα πτυχεια μου. Καραμπασταρδοι ειναι και οι Εβραίοι όπως και οι Ελληνες.

    Με την διαφορά ότι η αδιαμφισβητητη maternal lineage ειναι απαραίτητη πορϋποθεση για να αποδειξει κανεις τον Εβραϊσμο του, ενω ο όρος Ελληνας συμπεριλαμβανει από Ελληνοφωνους χριστιανους, μεχρι αλλογλωσσους χριστιανους, μεχρι αλλοδοξους Ελληνοφωνους που απλά εχουν κρατησει ή ενσωματωσει στην κουλτουρα τους παππου προς παππον καποια στοιχεια του Ελληνισμου (ακομα και το αλληλοφάγωμα) στοιχεια που στερουνται οι διαφοροι ελληνοφωνοι ανθελληνες που αυτομόλησαν.

    Η φυλετικη καθαροτητα προφανως ειναι ζητουμενο μονο για ΣΑΣ και την ομηγυρίν σας (παντα θυμαμαι την ορθογραφια αυτης της λεξης από την εμποροπανηγυρι).

    Την φυλετικη καθαροτητα την υιοθετησαν οι διαφοροι παρεπιδημουντες γυρολόγοι του Μεσαίου χωρου που δημιουργουν και ιστορικα τερατουργηματα στα οποια η συσκευασία ειναι περισσοτερη από το περιεχόμενο το οποίο εχει και αρκετα προσθετα Ε, βλαβερα για την υγεια.

    Τωρα ως στριβειν τι ακριβως ενοείτε; Οτι δεν παραθετω εδω στοιχεια και δεδομενα για τον βιο και την πολιτεια μερικων μερικων που σε κατασταση εκτακτου αναγκης της χωρας ειναι ικανα να τους στειλουν στο απόσπασμα για εσχατη προδοσία;

    Τι απο τα δυο ζητα ο οργανισμος σας; Τον βιο και την πολιτεια μερικων ανωνυμων-επωνυμων ή τηλέφωνα και διευθύνσεις για να μην θεωρηθει υπεκφυγη;

    Αρκετα σας υπομενουμε Στοϊκά…

    ΥΓ Για το πόσων ειδων Εβραιοι υπαρχουν και σε ποιον ακριβως Θεό πιστευουν οι μεν και οι δε, σε μια άλλη εκπομπή.

   • Ο/Η Aδαμάντιος Κοραής λέει:

    Εμένα και το μπλογκ που σχολιάζω δεν μας ενδιαφέρουν οι φυλετικές καθαρότητες.
    Χαίρομαι που μαθαίνω από τον φίλο asxetos πως και οι Εβραίοι είναι μπασταρδεμένοι.
    theoprovlitos κάνεις το βλάκα και μου βάζεις λόγια που δεν είπα. Γράφεις ασυναρτησίες και ακατάληπτα πράγματα όλο υπαινιγμούς και μυστήρια.
    Αυτές τις μλκς για Γένος των Ελλήνων, ελληνική φυλή, ελληνορθόδοξους, περιούσιο λαό του Θεού κοκ τις λένε οι Χριστόδουλοι, οι Άνθιμοι και οι Χρυσαυγίτες.
    Μακριά από μας.

 8. Ο/Η Μπουζούμπουρας λέει:

  @ efi
  Ράβδος εν γωνία άρα …βρέχει

 9. Ο/Η asxetos λέει:

  για όσους πιστεύουν ότι οι εβραίοι είναι φυλετικά »καθαροί», και στο μέτρο που έχω συστηματικά ασχοληθεί με αυτό το θέμα, έχω να δηλώσω ότι η θέση της φυλετικής καθαρότητας δεν ισχύει καθόλου και για κανέναν συμπεριλαμβανομένων των εβραίων.

  η ιστορία, οι διωγμοί, και η διασπορά τους δεν εξηγούν σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο την φυλετική επιβίωσή τους στη βάση της φυσικής πληθυσμιακής εξέλιξης, της διαφοράς δηλαδή γεννήσεων προς τους θανάτους.

  αντιθέτως, το εβραικό ΦΥΛΕΤΙΚΑ »έθνος» είναι ένα κατασκεύασμα σύγχρονο – από το 19ο αι και μετά- όπως κατασκευάσματα είναι όλα τα »ΦΥΛΕΤΙΚΑ έθνη», συμπεριλαμβανομένων και του »μακεδονικού», και του »θρακικού» και του »παλαιστινικακού» και όλων των εθνοπαρθενογεννέσεων που θα δει η ανθρωπότητα στο μέλλον, όπως είδε και στο παρελθόν.

  βέβαια όλοι μας έχουμε τον απαραίτητο βαθμό δυσανεξίας σε τέτοιες πραγματικότητες και γιαυτό αρπαζόμαστε ως ναυαγός από το σωσίβιο της Ιστορίας του γυμνασίου, κατηγορώντας τους υπόλοιπους για προδότες.

  για κάτι παντελώς σύγχρονο, διαβάστε το βιβλίο του σλόμο σαντ που κυκλοφόρησε το 2008 και έκανε αίσθηση όπου μεταφράσθηκε , χωρίς κανείς να καταρρίψει τα βασικότερά του επιχειρήματα: » η εφεύρεση του εβραικού λαού»

  shlomo sand, l’ invention du peuple juif για όσους έχουν επαρκή γαλλική γλωσσομάθεια αν και πιστεύω ότι είναι λογικά διαθέσιμο και στα ελληνικά.

  μετά ξαναπιάνουμε τη κούβεντα περί φυλετικής καθαρότητας, εαν επιμένετε ντε και καλά.

 10. Ο/Η asxetos λέει:

  αγαπητέ θεοπρόβλητε,

  γράφεις πιο πάνω: εν αντιθεσει με τους Εβραιους οι οποίοι ειναι ακραιοι εθνοφυλετιστές και ρατσιστες εξ ορισμου με την εκ μητρος αποδοση της εβραϊκης ιδιοτητας

  θα μου επιτρέψεις να επισημάνω μια σειρά από λάθη εδώ.

  καταρχήν θεωρείς »εξ ορισμού» (!!!!!!) εθνοφυλετιστές τους εβραίους. ποιος το ορίζει αυτό; σύμφωνα με το εδάφιο σου, η εκ της μητρός απόδοση της εβραικής ιδιότητας. ιδιότητας; συγνώμη, τί συνιστά ιδιότητα εν προκειμένω;

  έχει ενδιαφέρον να θεωρούμε »εθνοφυλετιστική» μια ομάδα χ ανθρώπων, εδώ οι εβραίοι, η οποία ομάδα δέχεται ως αρχέγονο πατριάρχη της τον αβρααμ, έναν προσήλυτο, έναν δηλαδή που ήρθε απ »αλλού» και και απ αυτόν »γεννήθηκε» συν τω χρόνω ο εβραικός λαός. δεν με ενδιαφέρει η ιστορικότητα του αβρααμ, για μένα λίγη διαφορά έχει αν υπήρξε ποτέ ή όχι, όπως λίγο με ενδιαφέρει κι η ιστορικότητα του …προμηθέα. αυτό που έχει σημασία και στις δύο περιπτώσεις είναι η ανθρώπινη υπόσταση κι η ανθρώπινη ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

  όσο για την εκ μητρός »εβραική ιδιότητα», η περιγραφή σου είναι παραπλανητική. αυτό που κάνουν οι εβραίοι εν αντιθέσει με σχεδόν όλους τους λαούς του κόσμου ειναι ότι το θρήσκευμα του παιδιού καθορίζεται από το θρήσκευμα της μητέρας κι όχι του πατέρα. αυτό δεν είναι περισσότερο »εθνοφυλετικό» από το αντίθετό του, τον καθορισμό του θρησκεύματος από τον πατέρα…

  αντιλαμβάνεσαι βεβαίως ότι σε περίπτωση μικτού γάμου μεταξύ εβραίου πατέρα και ας πούμε βουδίστριας μάνας, το παιδί δεν θεωρείται εβραίος από τους άλλους εβραίους. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ εβραίους. για τα άλλα ρεύματα του ιουδαισμού δεν ισχύουν και το παιδί ενός μικτού γάμου εν τέλει παίρνει το θρήσκευμα του γονιού που είναι πιο θρησκευόμενος αν πάρει αυτό και δεν ακολουθήσει »τρίτο» δρόμο, φαινόμενο αρκετά συχνό στις ηπα, και μεταξύ διαφορετικών θρησκειών και μεταξύ διαφορετικών δογμάτων.

  σημείωσε επίσης ότι αυτή η εκ της μητρός »καταγωγή» είναι ένα ευρύτερο του θρησκεύματος κοινωνιολογικό-ανθρωπολογικό φαινόμενο που συναντάμε σε πολλές ινδιάνικες φυλές της αμερικής, στους τουαρέγκ της αφρικής, και σε ορισμένες φυλές της ινδίας και της κίνας.

  καλό λοιπόν είναι να διασταυρώνουμε τις πηγές μας να τις μελετάμε με προσοχή και κυρίως να κατανοούμε αυτά που διαβάζουμε κι όχι αυτά που νομίζουμε ότι διαβάσαμε 🙂

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Η εκ μητρός εβραϊκη ιδιοτητα σημαινει οτι ειναι διασφαλισμενη εξ ΑΙΜΑΤΟΣ ενω εκ πατρος ειναι αναποδεικτη διοτι θεωρεί ως πιθανο ενδεχομενο ο εβραίος με αλλοφυλη γυναικα να ηταν κερατάς και το παιδί του εντελως ακάθαρτο, ενω το παιδι της εβραίας και ενος χριστιανου εξασφαλίζει την εθνοφυλετικη συνεχεια του είδους.

   Ενδεχομενως να υπαρχει ως φαινομενο και σε αλλες φυλές αλλα παντως ισχυει αναμφιβολα σοτυς Εβραιους.

   Τουναντιον στον Χριστιανισμό ορμωμενος από αυτη την παραδοση ο Παυλος καθησυχαζει τους χριστιανους που ειχαν παντρευτει ειδωλολατρες διοτι τα παιδια τους δεν θεωρουνται ακαθαρτα επειδη είχαν παντευτει αλλοδοξο.

   Δυστυχως στην σημερινη Ορθοδοξη εκκλησια πολλοι ειναι αυτοι που θεωρουν ως ακαθαρτους τους μη ορθοδοξους και δεν τους επιτρεπουν να τρωνε ουτε μαζι τους στο ιδιο τραπεζι όπως σε πολλες μονες στο Αγιον Ορος.

   Αυτος ειναι απαραδεκτος νεωτερισμός και οχι παραδοση και βλαβερος αντιλαλος του εβραΙσμου στην Ορθοδοξη εκκλησια. Και το δηλωνω κατηγορηματικα οτι οχι μονο δεν ειμαι οικουμενιστης αλλα θεωρω τον οικουμενισμο νεοταξικο μασωνικό τερατουργημα. Αλλα ετερον εκατερον. Το μονο σημειο που η εκκλησια αποτειχιζει εναν μη ορθοδοξο ειναι στο σημειο που στην λειτουργία λεει «τας θυρας τας θυρας».

   ΥΓ Του Αβρααμ οχι μονο δεν αμφισβητω την ιστορικότητα αλλα αν οι σημερινοι εβραίοι αποκωδικοποιούσαν την παραλογη θυσία του μονογενους του υιού, αντιδωρο της οποίας ήταν η θυσία του μονογενους Χριστου, σημερα δεν θα υπήρχαν εβραίοι στο θρησκευμα παρα μονο μερικοι επιχειρηματίες που μαζευουν τόνους χρυσού μηπως και σκαρφαλωσουν επανω του για να βγουν από το σκοτεινο πηγαδι της ψυχης τους. Ισραηλίτες (λαος Ισραηλ) είμαστε όλοι οι χριστιανοι ακομα και αν μιλαμε Σουαχίλι.

   ΥΓ2 Απο θεολογικη αποψη εχεις δικιο οτι η εκ μητρος ιδιοτητα σαν σκεπτικο εχει νοημα οτι μια αλλοδοξη γυναικα δυσκολα θα μπορεσει να περασει τα εθιμα και τα ηθη ττου λαου του αντρα της στα παιδια τους. Εχω παντρευτει αλλοδαπη η οποία αν και πολλα χρονια Ορθοδοξη και πιση μαλιστα και συνεπης, δυσκολευεται ακομα να κατανοησει ενστιγκτωδως καποια πραγματα διοτι στερείται παιδκων βιωμάτων. Ακομα και αλλοδαπους μοναχους θα τους κατατρεχει παντα ο παλιος προτεσταντισμος τους.

   Ιδιαιτερα δε σε σπίτια κοσμικων ή αδιαφορων ελληνων που παντρευτηκαν Σκανδιναυή σε πολλα πραγματα επικρατεί ενα πολτιτιστικό νεφελωμα το οποίο συχνα οδηγει και σε διαζυγια πολυ πιο ευκολα από εκεινα τα σπιτια όπου ο συζυγος ή η συζυγος ακολουθει μια συγκεκριμενη παραδοση.

   Στην Παλαια διαθηκη ενας εκ των προπατόρων παντρευτηκε Χαναναία και εμεινε ακληρος χωρις εγγόνια. Ο απογονος του -που ειναι και προπατορας του Χριστου- γεννηθηκε από την… χήρα νυφη του, η οποία μασκαρευτηκε πόρνη και πηγε στο κρεββατι με τον πεθερό της για να μεινει εγκυος και να αποκτησει παιδί.

   Ουτε ηθικολογίες ουτε εξωραϊσμοι της ιστορικης αληθειας. Ο γερος ξενοπήδηξε μια πόρνη που ηταν η νυφη του. Αυτό εξασφαλισε την γενεαολγικη συνεχεια των εβραιων μεχρι τον Χριστό ο οποίος ηταν και ο πρωτος και ο μονος αληθινός διαφωτιστης του κοσμου αφου εδωσε τελος σε αυτες της αναγκαιες αηδίες και απευθυνθηκε προς όλους τους λαους.

   Ολοι οι υπολοιποι μεταγενεστεροι μεσσιανισμοί ήταν και ειναι επικινδυνοι ως πλαστοί.

   • Ο/Η asxetos λέει:

    θεοπρόβλητε,

    τα ανακατεύεις όλα σε μπριάμ κατσαρόλας και επιπλέον μιλάς ξαφνικά και πολύ …λαικά, αν όχι χυδαία. δεν θα σε ακολουθήσω σ αυτό το ύφος γραφής.

    το μόνο που θα επαναλάβω είναι ότι με βάση την παλαιά διαθήκη, οι εβραίοι είναι εβραίοι εκ της διαθήκης που συνήψε ο αβρααμ με το θεό και που επικυρώθηκε κατά τις γραφές στο όρος σινά με το μωυσή. εθνοφυλετιστικές διαστάσεις δεν υπάρχουν ούτε ιστορικά ούτε θεολογικά.

    η ρουθ, πρόγονος του δαυιδ και ….του ιησού ήταν μοαβίτισσα πριν γίνει εβραία. το ίδιο κι ο αβραμ – αβρααμ.

    σημειωτέον ο όρος »παλαιά διαθήκη» και ο όρος »καινή διαθήκη» είναι οι μοναδικές αυθαίρετες γλωσσικές παρακαταθήκες του αιρετικού μαρκίωνα, τον οποίον στην εποχή του οι επίσκοποι της μεγάλης εκκλησίας αναθεμάτιζαν ως τον »πρωτότοκο του σατανά».

   • Ο/Η Po λέει:

    Αγαπητέ asxetos,
    Σας ευχαριστώ για το μεστό λόγο σας.
    Μία σημείωση, που είμαι σίγουρος ότι δεν σας διαφεύγει, η παλαιά διαθήκη δεν καταγράφει ιστορία, δεν αποτελεί ιστορικό ντοκουμέντο, είναι κυρίως βιβλίο μυθολογικό.
    αυτά στα γρήγορα.

    Σας ευχαριστώ και πάλι.

   • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

    Ασχετε

    Αν ήξερα ότι εχω να κανω με πουριτανους θα χρησιμοποιουσα άλλο λεξιλογιο. Η χρηση καποιων λεξεων παντως δεν αφορουν εσενα σε καμμια περίπτωση αλλα υπαρχει και ενα κοινό που μπορει να καταλαβει τα πραγματα ειπωμενα μονο χοντροκομενα και με υπότιτλους. Και για να το συγκεκριμενοποιήσω υπαρχουν και αυτοί που θεωρουν την Αγια Γραφη ενα ηθικοπλαστικο βιβλίο και την αγιοτητα συνυφασμενη με εξωραϊσμους ή άμεμπτο ηθικα βίο. Μια βαρβαρη λεξη υπερτονιζει αυτη την διασταση που δεν μπορουν να κατανοήσουν πως μια πορνη ή ενας φονιας μπορει να αναγνωρισθει καποι αάλλη δεδομενη στιγμη άγιος.

    Επι της ουσιας δεν μπερδευω ασχετα πραγματα παρ εκτος αν συνειδητα υπονοω κατι. Ισως να πλατιαζω λιγο, αλλα παντα επι του θεματος.

    Περι Αβρααμ τι το ηθελες και το ανεφερες. Δεν απευθυνεσαι σε ασχετον με το θεμα. Η γενεολογικη γραμμη των Εβραίων αρχιζει από τον Αβρααμ. Προφανως και ο Αβρααμ δεν βρεθηκε στα λαχανα. Οι οροι Παλαια ή Καινη Διαθηκη είτε μας αρεσουν είτε όχι εχουν καθιερωθει στην κοινη χρηση. Δεν θα αρχισουμε τωρα να αναθεωρούμε και την σημασια των λεξεων.

    Η θεολογικη ερμηνεια της θυσιας του Αβρααμ ειναι αυτη που διατυπωσα. Τωρα ο ισχυρισμός οτι η εβραίοι δεν ήταν ανα τους αιώνες μια κλειστη καστα που θεωρουσε τους άλλους ακάθαρτους δεν νομιζω να εχει κανενα σοβαρο υπόβαθρο. Η θεολογικη ερμηνεια της τεκνογονιας του Ιουδα με την Ταμαρ ήταν αυτη που εγραψα. Φυσικα ο καθενας διατηρει το δικαιωμα είτε να δωσει καποιαν αλλη ή και καμμια.

    Παντως οι Εβραιοι που ηταν ανεκτικοι σε ξενες δοξασίες (π.χ το Βασιλειο του Ισραηλ σε αντιθεση με το Βασιλειο του Ιουδα) υιοθετησαν γνωστικες θεωρίες, τον Βααλισμό, τον Χαλδαϊσμό και αλλες σκοτεινες δοξασίες καρπος των οποίων είναι σημερα υπογεια ρευματα του Ιουδαϊσμου που εχουν μεταλαχθει σε Μασωνιες, Εωσφορισμους και άλλα παρόμοια. Αυτα εννοείς; Διοτι ο ορθοδοξος Ιουδαϊσμος δεν τις αποδεχεται.

    @Ροιδης

    Ακομα και αν υπαρχουν πολλα στοιχεια συμβολισμου ή μυθοπλασιες η ιστορική έρευνα μαλλον διαψευδει τον ισχυρισμό ότι το βιβλιο ειναι μυθολογικό. Για μια φορα θα επικαλεσθω και εγω το National Geographic αν μη τι άλλο.

 11. Ο/Η eklag λέει:

  Ω! such a perfect day!
  I’m glad I spent it with you!
  Kαλές διακοπές all of you happy shiny people!

 12. Ο/Η Β.Δ. Καργούδης λέει:

  Στις ευρωπαϊκές χώρες που διώκεται η δημόσια έκφραση Λόγου Αντι-σημιτικού,
  ΔΕΝ διώκεται ούτε η ελεύθερη σκέψη, ούτε η ελεύθερη έκφραση Γνώμης.
  Απλά έχουν οι Νομικοί των χωρών αυτών (Επιστήμονες & δικαστικοί) καταλήξει στο ότι ο Αντισημιτισμός, δημόσια διατυπούμενος, τις συντριπτικά περισσότερες φορές (που ΑΥΤΕΣ διώκονται), γίνεται με όρους
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΡΟΠΗΣ για εγκληματικές πράξεις.

  Όταν πχ λέω
  (αγαπητέ @eklag αποτελέσατε για μένα τεράστια αποκαρδίωση)
  ότι
  «Οι Χριστιανοί πρέπει να τιμωρήσουν -αδιακρίτως- τους Εβραίους γιατί είναι ΑΥΤΟΙ που ευθύνονται για το φόνο του δικού τους Θεού»,
  τότε, ανάλογα και με τη διατύπωση, προτρέπω ευθέως κάποιους να τελέσουν πράξεις ποινικά διωκόμενες και εκθειάζω εγκληματικές πράξεις, εξισώνοντάς τες, με κάποια «Θεία Αποστολή».
  Δεν είναι καθόλου τυχαίο δε, ότι ο Αντισημιτικός Λόγος, αποτέλεσε Ιστορικά μόνιμο και πάγιο χαρακτηριστικό ΟΛΩΝ των ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΩΝ καθεστώτων, που ευθύνονται για μαζικούς φόνους ή εθνοκαθάρσεις…

  • Ο/Η Stratis_vip λέει:

   «[…]ότι ο Αντισημιτικός Λόγος, αποτέλεσε Ιστορικά μόνιμο και πάγιο χαρακτηριστικό ΟΛΩΝ των ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΩΝ καθεστώτων, που ευθύνονται για μαζικούς φόνους ή εθνοκαθάρσεις…[…]»
   Ό­λων; Και η σφα­γή των Α­ρμε­νίων; Αυτή στη Ρουά­ντα; (έ­τσι πρόχειρα).

   Η υ­πο­στή­ρι­ξη μιας θέ­σης με τις με­θό­δους της δαι­μο­νο­ποίη­σης και του τσου­βα­λιά­σμα­τος, εί­ναι ε­ξί­σου λα­νθα­σμέ­νη, είτε εί­ναι υπέρ είτε εί­ναι κατά της θέ­σης.

 13. Ο/Η gryphon λέει:

  Ακριβώς αυτή η ίδια η κατηγορία «αντισημητισμός» πού έχουν καταφέρει νά επιβάλλουν διεθνώς οί εβραίοι είναι η πιό ισχυρή απόδειξη τής παρασκηνιακής δύναμης τους αλλά καί τού πόσο ρατσιστές είναι,πόσο πολύ πιστεύουν πώς είναι ο «περιούσιος» (χά χά) λαός πού πρέπει δήθεν νά απολαμβάνει ειδικής μεταχείρισης (γιατί ας πούμε δέν υπάρχει ποινικό αδίκημα «αντιγερμανισμού»?)
  Εμείς οί Ελληνες καί πιστεύω καί οί περισσότεροι άλλοι λαοί τό αμφισβητούμε απόλυτα καί εννούμε καί τώρα καί ελπίζω καί στό μέλλον νά τό φωνάζουμε.
  Τά άλλα επιχειρήματα τού Ζουμπουλάκη (πού πού τόν χάνεις πού τόν βρίσκεις όλο μέ τήν υπεράσπιση τών εβραίων ασχολείται καί κάτι μού λέει αν καί δέν τόχω ψάξει πώς παρά τό κρητικό στό άκουσμα όνομα του δέν είναι κρητικός η γενικά έλληνας….) είναι χιλιοειπωμένα καί βαρετά όπως αυτό γιά τήν «εβραική φυλή» στήν οποία δήθεν ανήκε Ο Χριστός.
  Πόσες φορές πρέπει νά τό πούμε σέ κάτι κουφιοκέφαλους σάν κι αυτόν πώς γιά τούς χριστιανούς Ο Ιησούς είναι Υιος Τού Θεού κάι όχι βέβαια κανενός ιωσηφ η όποιου άλλου εβραίου η εσκιμώου.

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Gryphon

   Ο κος Ζουμπουλακης ειναι και υπευθυνος του χριστιανιζοντος μορφωματος Αρτος Ζωης, το οποίο συνεχιζει το εργο του καθηγητη Σάββα Αγουριδη, ομοτραπεζου του Παρατηρητηριου του Ελσινκι και τρομερων αιρεσεων που καταπατουν ανθρωπινα δικαιωματα όπως οι Μαρτυρες του Ιεχωβα, η Σαϊεντολογία και αλλα ιδεολογικα τερατουργηματα που εχουν σαν σκοπό να αποδομουν και να φακελωνουν τις τοπικες κοινωνιες και να συσσωρευουν εκτος Ελλαδας περιουσιες αφελων.

   Ο Αρτος Ζωης χρηματοδοτειται από τον κο George Soros/Schwarz ο οποίος επί ναζισμου ανελαβε το ιερό καθηκον να παραδώσει στους ναζι λιστες με τους εβραίους της Βουδαπέστης για να τους… σώσει και επιβραβευτηκε για αυτην του την προσφορά.

   Ο Ζουμπουλακης σαφως εχει και καποιες σωστες θεσεις για τα παρατραγουδα της Ελλαδικης και οχι μονο Ορθοδοξης εκκλησιας άλλα εχει και άλλες τόσες που επεισερχονται στην σφαίρα της πλάνης και της νοθειας υπερ της μαστιγας της εποχης μας που λεγεται political correctness (να ονομαζουμε τα πραγματα στην γλώσσα προελευσης τους). Αλλα μην φτασουμε στο σημειο να τους εβραιοποιούμε όλους. Εξ αλλου γνωριζω και παμπολλους εβράιους που δεν αισθανονται την αναγκη να υπερτονισουν τον εβραϊσμο τους και πολυ λιγοτερο την αναγκη να επιδοτηθουν για τις υπηρεσίες τους.

   Απο την στιγμη που ο κος Ζουμπουλακης αλλα και οι υιοθετουντες το λιβανιστήρι υπερ των εβραιων ή τα λεκτικα πογκρομ σε βαρος των Χριστιανων και ακομα χειροτερα σε βαρος της ολοκληρωμενης αληθειας ακολουθουν αυτην τη γραμμη, ο πραγματικος αντισημιτισμός οχι μονο δεν θα ξεπερνιεται αλλα θα φουντώνει.

   Εκτος αν το ζητουμενο ειναι ΑΚΡΙΒΩΣ αυτό. Η δημιουργια εντασεων ώστε να επέμβουν δυναμικα οι «σωτηρες».

   Εναλλακτικοι τρόποι υπάρχουν. Η οδός της Αληθειας. Αλλα αυτην δεν την θελουν ΠΟΛΛΟΙ. Και κυριως αυτοι που την επικαλουνται.

   Διαφορετικά η Θεσσαλονικη ως πολιτιστική πρωτευουσα της Ευρωπης το 97 θα ειχε καταφερει να βαλει παπάδες, εβραίους, gay και πατριωτες στο ίδιο τραπεζι. Αλλα καποιο πολυ βαθυ, ΜΗ πατριωτικό κρατος ΔΕΝ ήθελε την Θεσσαλονικη πρωτευουσα των Βαλκανιων και κοινό τόπο συναντησης. Γιατι ειχε σαν στόχο την αποδόμηση. Και την περιόρισαν σε συναυλίες για το πόπολο.

   Και τωρα εμφανιζεται ο Μπουταρης να μας σερβιρει περσινα ξινα σταφυλια ως αναπτυξιακο όραμα, με ιδεες που δεν ειναι καν δικες του αλλα κλεμενες από ανθρωπους που δεν χρειαστηκε να αυτομολήσουν για να αμβλυνουν τις ακροτητες.

   Κε Μπουταρη μου, το μονο που σας αξιζει ειναι ο Ανθιμος, και ο Πανικας για την μπουγιαμπεσα που βραζετε και οι τρεις. Ευτυχως που υπρχει και το Real Estate και θαχετε και κατι ν’ ασχοληθειτε μαζι με την διαχειρηση των σκουπιδιων.

  • Ο/Η Boλταίρος λέει:

   Υιός του Θεού gryphon, αλλά και της Εβραίας Μαριάμ

 14. Ο/Η Po λέει:

  Ο κος Θεοπρόβλητος πρέπει μάλλον να είναι αρχιλογιστής του Σόρος, τον χαρακτηρίζει μια ευχέρεια να ονοματίζει συνεχώς χρηματοδοτούμενους του εν λόγω μεγιστάνα. Δεν εξηγούνται τόσες γνώσεις.

  Δεν θα τολμούσα ποτέ να φανταστώ ότι ο κ. Θεοπρόβλητος είναι επαγγελματίας ψεύτης, συνωμοσιολόγος ή ακόμα και άρρωστος (το τελευταίο δεν είναι επάγγελμα, εξακριβωμένο).

  Γεγονός είναι πάντως ότι τις πηγές του, τις έχει. Είμαι βέβαιος.

  Μήπως αυτός δεν αποκάλυψε ότι το Ροΐδη Εμμονές είναι ένα από τα παρακλάδια («κονσόρτσιουμ») των επιχειρήσεων του Σόρος;

  Το ακριβές ποσό που χρηματοδοτούμαστε, δεν θα το αποκαλύψει –όχι πως δεν το γνωρίζει, ποντάρω στη διακριτικότητα του ανδρός.

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Κε Ροιδη

   εδω δεν μπορουν να βρουν πως πηγαν σε τοσες τσεπες τα δισεκατομμυρια της Siemens μου ζητατε να σας βρω παραστατικά από τις δραστηριοτητες του Soros;

   Tο ποιοι οργανισμοί και τι ειδους οργανσιμοι ειναι συγκοινωνουντα δοχεία ευκολα διαπιστωνεται και στον πλέον αδαή που κανει μια προχειρη διαδικτυακή ερευνα στα λημματα Σαϊεντολογια, Αρτος Ζωής, Παρατηρητηριο του Ελσινκι, Αγουριδης κλπ.

   Για τον κο Αγουριδη εχω συγκεκριμενη γνωμη και οχι λογω διαδικτυακης έρευνας. Ο κος Ζουμπουλακης επαναλαμβανω ότι εχει και πολλες ενδιαφερουσες αποψεις με τις οποίες ομολογω οτι συμπιπτουμε. Η σχεση ομως του Αρτου Ζωης με την κακοφημη θυγατρική του Soros, Παρατηρητηριο του Ελσινκι και η «ξενη δημοσιευση» περι υποτιθεμενου αντισημιτισμού του Σεραφειμ στο περιοδικό για προφανεις πολιτικους λογους που ουδεμια σχεση εχουν με το αντικειμενο του βιβλιο και υπο καμμιαν εννοια, αποτελεί ευτελισμό- κατα την προσωπικη μου άποψη – του κοσμου της διανοησης ο οποίος συρεται στο να γραψει ή να δημοσιευσει τετοια αρθρα.

   Αλλα και επι της ουσιας, αν δε σας ικανοποιεί είτε από δικη σας προκατάληψη είτε από δική μου ανικανότητα η «χοντροκομενη» μου επιχειρηματολογία με καλυπτει πληρως ο προλαλήσας σχολιαστης Stratis_vip. Και θελω να πιστευω ότι και ετεροι σχολιαστες του δικου σας χωρου θα εκαναν το ιδιο και οι οποιοι δεν θα εισηγουντο με εναν άρτιο επιφανειακά αλλά χωλό επί της ουσιας λόγο σταλινικες μεθοδους αντιμετωπισης της αντιθετης άποψης ενω ευαγγελίζονται τον φιλελευθερισμό. Χωρις μαλιστα να απαντουν στον Σεραφειμ επί της ουσιας ή να τον εγκαλεσουν να εξηγήσει τι ακριβως εννοεί με την δήλωσή του.

   Δεν εγινε κατανοητό ότι με τετοια άρθρα τόσο ο κος Ζουμπουλακης όσο και το περιοδικό όχι μονο ξεπέφτει αλλά καθιστα τον καθε αναγνωστη λιαν καχυποπτο και για το ρολο του κου Ζουμπουλακη, και του περιοδικου, και του Αρτου Ζωης;

   Αν θελετε αγνοείστε την γνώμη μου ως ενός λαϊκιστή οπαδού του Ανθιμου. Αλλα επειδη κατα βαθος γνωριζετε ότι τετοιος δεν ειμαι πιστεψτε με οτι δεν σας συμφερει να την αγνοήσετε, διοτι αν εχω ενα κουσουρι και ενα προτερημα ειναι το σκεπτεσθαι μεγαλοφώνως εν αντιθεσει με του σιωπηρούς.

   Εκτος αν δεν σας ενδιαφερει καθολου η γνωμη του αναγνωστικού κοινού του περιοδικου και η απροσκοπτη εκδοσή του ειναι παντελως ανεπιρρέαστη από τις πωλήσεις του.

   Τοση φαιά ουσια από ανθρωπους του βιβλιου και της διανοησης να αναλώνεται σε μικροπρεπειες και κακοήθειες δεν είναι αμαρτία απο το Θεό και εκτροχιασμός από αυτό που θα μπορούσατε και θα θελατε να κανετε πραγματικά;

   ΥΓ Αν και όντως ανηκω στην εκπεσούσα ελίτ των Αθηνων μπορειτε να μου απευθυνεστε και σε πρωτο προσωπο.

 15. Ο/Η asxetos λέει:

  έχεις δίκιο γκριφόν, ο ιησούς δεν ήταν εβραίος. βέβαια για κάποιο λόγο κόλλησε …περιτομή και τη γιορτάζει κι η εκκλησία τη 1 γενάρη κάθε έτους.

  ισχυριζόμενη πάντως ότι ο ιησούς είναι ο υιός του θεού κι ώς τέτοιος δεν ήταν και εβραίος πλησιάζεις επικίνδυνα στην αίρεση του μονοφυσιτισμού που ισχυρίζεται ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού απορροφήθηκε από τη θεία ως «σταγόνα μέλητος στον ωκεανό».

  η αίρεση καταδικάστηκε στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451 μ.Χ και την Ε΄ Οικουμενική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης ένα αιώνα αργότερα 🙂

  τώρα, να σου εξηγήσω τί σημαίνει για τους εβραίους ότι είναι ο »περιούσιος» λαός

  δεν σημαίνει ειδική μεταχείριση,
  δεν σημαίνει »έχω μπάρμπα στη κορώνη»
  δεν σημαίνει ότι οι εβραίοι είναι φυλετικά ανώτεροι

  ο όρος εκλεκτός λαός του θεού, στο 7ο κεφάλαιο στο δευτερονόμιο υποδηλώνει μια μοναδική σχέση ευθύνης: την ευθύνη που συνήψαν οι εβραίοι με το θεό μέσω αβρααμ να διαδώσουν τον μονοθεισμό στον κόσμο.

  σε μια εποχή πολυθεισμού, ο αβρααμ αντιλήφθηκε-πίστεψε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός πραγματικός θεός και με αυτό το ιδανικό και τρόπο ζωής γαλούχησε τους απογόνους του.

  στην πραγματικότητα και κατά κάποιο τρόπο δεν επέλεξε τους εβραίους ο θεός, αλλά οι εβραίοι ΠΡΩΤΟΙ επέλεξαν την ιδέα του ενός θεού ανάμεσα σε πολλούς. όπως εμείς είμαστε οι εφευρέτες της δημοκρατίας έτσι κι αυτοί είναι οι εφευρέτες του μονοθεισμού.

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ στοιχείο του ιουδαισμού σε πλήρη αντίθεση με το ισλάμ και τον χριστιανισμό είναι ότι ο πρώτος δέχεται την ιδέα ενός παραδείσου ανοικτού σε ΟΛΟΥΣ όσοι τηρούν τους 7 νόμους του Νώε, είτε είναι εβραίοι, είτε χριστιανοί, είτε μουσουλμάνοι, είτε βουδιστές είτε άθεοι!

  οι 7 νόμοι του νώε είναι μια σειρά ομαδοποιημένων ηθικών υποχρεώσεων που αγγίζουν αναλυτικά συνολικά γύρω στις 80 προτροπές και αποτροπές, και αποτελούν μια αποψιλωμένη έκδοση των 613 μιτσβότ που διέπουν τη ζωή των εβραίων.

  αυτά τα ολίγα

  • Ο/Η gryphon λέει:

   Καμία πρόθεση από μένα γιά τυπική θεολογική συζήτηση (περί μονοφυσητισμού κλπ).Ούτε ξέρω τί πρεσβεύει ούτε μέ πολυενδιαφέρει νά μάθω.Τά προσπερνάω αυτά.
   Σκοπός μου ήταν νά πώ πώς τό επιχείρημα τού Ζουμπουλάκη καί τών εβραίων γενικότερα πού λένε περίπου «κοιτάξτε εσείς οί χριστιανοί οχι πολλα πολλά μέ τούς εβραίους γιατί στό κάτω κάτω καί Ο Χριστός σας ήταν ένας από μάς» είναι κατά τήν γνώμη μου δικολαβίστικο καί καταγέλαστο.
   Ο Ιδιος Ο Ιησούς τούς αποκαλεί (εντάξει τό ιερατείο τους) «φιδια γεννήματα φιδιών είστε κι εσείς σάν τόν πατέρα σας τόν διάβολο».
   Καί αργότερα οί ίδιοι (καί ο οχλος αυτή τήν φορά) θά τόν αρνηθεί όχι μιά αλλά 3 φορές καί τήν τελευταία στήν άποψη τού Πιλάτου πώς ‘ο ανθρωπος αυτός είναι αθώος καί εάν επιμείνετε νά θανατωθεί θά έχετε βάψει τά χέρια σας μέ τό αίμα Του» απάντησαν όλοι μαζί «ναι ναι ας είναι τό αίμα Του πάνω σέ μας καί τά παιδιά μας»
   «Υμείς οψεσθε» λοιπόν όπως απάντησε ό Πιλάτος γι’αυτό μήν τό παλεύεις.Είναι Θεοκτόνοι.
   Αλλά υπάρχει ελπίδα.Αν αφήσουν τά ταλμούδ καί ολ’αυτά καί ασπαστούν τόν Χριστό είναι σίγουρο πώς θά τους συγχωρήσει.

 16. Ο/Η asxetos λέει:

  αγαπητέ Po,

  προσπαθώ να παραμένω στο θέμα, να επιχειρηματολογώ με στοιχειώδη συνέπεια και βρίσκομαι σ αυτό το ενδιαφέρον μπλογκ συχνά, διότι μπορεί να μου δώσει αυτό που λένε οι άγγλοι food for thought. –

  από κει και πέρα, η »παλαιά διαθήκη» είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο βιβλίων με στοιχεία ιστορικά, φιλοσοφικά, λαογραφικά, θεολογικά/μεταφυσικά, ηθικής, νομικής και πολλά ακόμη, και απεικονίζει σε βαθμό χ την ιστορικότητα του εβραικού λαού και των ιδεών του.

  τα αυτά ισχύουν πάνω κάτω και για τη »καινή διαθήκη», και το κοράνι.

  η δύναμη, η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της μυθοπλασίας είναι αποδεδειγμένη και είμαι σίγουρος ότι ως είδος θα εκλείψει με τον άνθρωπο, όχι πριν απ αυτόν. αρκεί, όπως σωστά επισημαίνετε, να θυμόμαστε ότι είναι πάντα κάπου εκεί μέσα στην εικόνα.

 17. Ο/Η eklag λέει:

  »ΣΕ όλους ΟΣΟΙ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ 7 ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΩΕ»,
  πολλά θα μπορούσαν να ειπωθούν γι’αυτό
  και το άλλο »εφευρέτες του μονοθε’ι’σμού»
  (Αρχαία Αθήνα-Άγνωστος Θεός)
  αλλά διάολε έχω να κάνω και βαλίτσες!
  Να επισημάνω μόνο τα εξαιρετικά σχόλια των gryphon-stratis vip,
  η Ιδέα Θεοπρόβλητος δε πάντα στο ύψος της…
  Όσο για τον Αγαπητό κο Καργούδη!
  ελπίζω να ανακάμψετε από το σοκ!
  μην τα παίρνετε όλα τοις μετρητοίς
  (κάποιοι μας βγάζουν συχνά απ’τα ρούχα μας).
  Σε προσωπικό πάντως επίπεδο δεν χρειάζομαι fans
  αλλά ορκισμένους οπαδούς.
  Τέτοιους θεωρώ όσοι σε έχουν αποδομήσει
  και ξέρουν για ποιον πραγματικά λόγο είναι μαζί σου,
  μ’όλα σου τα στραβά! Αυτά για την Ιστορία…
  Let’s just kiss and say goodbye
  takin’ a walk on the wild side…

  ps
  Τις γιορτές εκτονωθείτε στον Γα’ι’τάνο.
  Βλέπω να την πληρώνει αυτός…
  (άραγε προτρέπω σε εγκληματικές πράξεις; χιχι!)

 18. Όλοι αυτοί τώρα με την υπερψήφιση του αντιρατσιστικού νόμου, τι θα κάνουν; Θα περιμένουν μηνύσεις κι αγωγές;

 19. Ο/Η asxetos λέει:

  Θεοπρόβλητε,

  1) υπονοείς ότι ειμαι πουριτανός, αλλά μάλλον εννοείς σεμνότυφος…
  πουριτανός και να θελα, είναι χωροχρονικα
  αδύνατο να είμαι. λοιπόν ούτε σεμνότυφος είμαι, απλώς εκ πείρας γνωρίζω ότι όταν σε μια συζήτηση μπαίνουν τα «χοντροκομένα» τότε οι επιθέσεις ad hominem ante portas sunt. (ορίστε, έγραψες το κομμένα με ένα μ κι εγώ στη μη σεμνότυφη μου βιασύνη διάβασα «γκόμενα» )

  2) έχει ενδιαφέρον η τεκνοκτονία στα πλαίσια του πανάρχαιου φαινομένου τελετουργικών ανθρωποθυσιών. Ο Αγαμέμνων την κόρη του, ο Αβραάμ το γιο του, και σε χριστιανική έκδοση, ο θεός τον μονογενή του. Υπαρχει σαφές «μοτίβο» εκεί, αλλά δεν θα επεκταθώ γιατί είτε ο Ροΐδης θα βγει απ το τάφο του και θα με κυνηγήσει με σκουπόξυλο, είτε θα στείλει τη …Γιαννούλα να με κάνει μπάρμπεκιου με sauce enigma για τη Κυριακή του Πάσχα.

  3) Αυτά που λες στην τελευταία παράγραφο φαίνονται δυστυχώς αυθαίρετες και βεβιασμένες συναγωγές και πρωθύστερα σχήματα: χωρίς να είμαι ειδήμων, η επεξηγηματική σύνταξη γνωστικών θεωριών (=) βααλισμός, χαλδαισμός κλπ… που έχουν μεταλλαχθεί σε …μασωνίες δείχνει ότι έχεις πολλά πολλά χρόνια μελέτης μπροστά σου.

  Όπως όλοι μας άλλωστε.

  (ξαφνικά θυμάμαι το μύθο του μικρού Ερμή με τα βόδια στη σπηλιά, γιατί άραγε; )

  Σταματώ εδώ διότι είμαστε ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ. Το ζητούμενο είναι ο νεοελληνικός αντισημιτισμός. Στην Ελλάδα υπάρχει διάχυτος και μάλιστα φουντώνει τώρα τελευταία– αν και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με εβραιο-νεύρωση περισσότερο…

  Οι εβραίοι είναι στο στόχο

  Α) των «ελληνορθόδοξων» μπλογκς όπου συμβαίνει το εξής αξιοπερίεργο: ακόμη και η στοιχειωδέστερη προσπάθεια εξορθολογισμού του παραληρηματικού Λόγου και της νοηματικής αυθαιρεσίας εκλαμβάνεται ως εβραική συνωμοσία κλπ. Όλα φυσικά είναι πόλεμος καλού και κακού, ο καιρός γαρ του …Αντίχριστου εγγύς.

  (Και ομολογώ το περιορισμένο των φτωχών μου γνώσεων, διότι μόλις πριν 2 χρόνια έμαθα ο έρμος ότι ο «Αντίχριστος θα είναι εβραίος.» Μα φυσικά, πώς και δεν το είχα σκεφτεί από μόνος μου; )

  Β) των «αρχαιοελληνοφυλετιστών» όπου αυτοί βέβαια ακολουθούν μια διαφορετική τροχιά: βάζουν το ανάθεμα στον ιουδαιοχριστιανισμό (λες κι ειναι ένα και το αυτό) και θρηνούν για την απώλεια μιας γηγενούς(;) ελληνικής πίστης.

  επίσης: οι εβραίοι έχουν το μοναδικό προνόμιο να κατηγορούνται για όλες τις εκ διαμέτρου αντίθετες ιδιότητες, σε πείσμα κάθε λογικής, αριστοτελικής, καρτεσιανής ή άλλης:

  – φταίνε όταν είναι πάμπτωχοι, ως κοπρίτες
  – φταίνε κι όταν είναι ζάπλουτοι, ως εκμεταλλευτές

  – φταίνε όταν φοράνε καφτάνια και έχουν παγιότ στους κροτάφους ως καθυστερημένοι κοινωνικά και θρησκευτικά
  – φταίνε κι όταν ξυρίζονται και φοράνε φράκο, ως 5η φάλαγγα που «δρα από μέσα»

  – φταίνε όταν είναι απάτριδες-κοσμοπολίτες γιατί σκαρφίζονται θεωρίες που απεργάζονται την καταστροφή του κράτους-έθνους αλλά
  – φταίνε κι όταν είναι τοπικιστές-εθνικιστές, κολλημμένοι με την «παλαιστινιακή» μπάλα.

  Γ) η επίσημη πολιτεία και ο πνευματικός κόσμος δεν βγάζουν άχνα. Αυτό κι αν έχει ενδιαφέρον… και καλά η πολιτεία, «μαζί τα τρώει», ο πνευματικός κόσμος;

  (ποιος πνευματικός κόσμος;)

  Ενδιαφερον θα είχε λοιπόν ο Ροΐδης ή ο Λασκαράτος ή καλύτερα κι οι δύο να κάνουν ένα πιο εμπεριστατωμένο αφιέρωμα στον αντισημιτισμό των αυτόκλητων λαικών ζηλωτών, πολιτικών και θρησκευτικών που όπως το 1800 έτσι και σήμερα σπέρνουν μίσος απ τη μια κι απ την άλλη μπουκώνουν το κόσμο μ αυτό το «εβραικό» χάπι δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν.

  ———————

  ωρέ eklag!

  – επιγραφή «τω αγνώστω θεώ» σε βωμό δεν υπήρχε στην αρχαία αθήνα. αρκετά με αυτά τα παιδαριώδη αλλά λίαν βολικά ψεύδη. σύμφωνα με τον ΕΡΑΣΜΟ στο μωρίας εγκώμιο, υπήρχε βωμός με την επιγραφή «τοις θεοις ασίας ευρώπης και αφρικής, θεοίς αγνώστοις και ξένοις» η οποία από πληθυντική/πολυθειστική μετατράπηκε στην πολύ βολική τω αγνώστω θεώ που ω!! θαύμα! ο παύλος ερμήνευσε ότι δεν μπορει, σίγουρα αυτός ο άγνωστος θεός που περίμεναν με τόση αγωνία οι αθηναίοι ήταν ο δικός του ιησούς.

  -καλό ταξίδι, όπου πας

  -αν θέλεις ορκισμένους οπαδούς αγόρασε ποδοσφαιρική ομάδα, τι ετεροαπασχολείσαι εδώ;

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Μαλλον δεν εχεις ακομα κατανοησει πότε κατι ειναι και πότε δεν ειναι αντισημιτισμός. Η αυτοαμυνα μιας κοινωνιας από καποιους που συμπεριφερονται ως ξενο σωμα μεσα της και σε βαρος της προς ίδιον όφελος δεν ειναι αντισημιτισμός. Ειναι απλα αυτοαμυνα. Βαριεμαι να καθομαι να γραφω κατεβατα ολοκληρα για το τι δεν ειναι αντισημιτισμός.

   Οσο για τα αλλα, κανε μια προχειρη ερευνα περι καμπαλα και θα καταλαβεις για τι μιλω.

   Ο Αντιχριστος -αν και εφ οσον υπαρξει -θα ειναι εβραιιος για τον πολυ απλο λογο οτι Εβραιος ηταν και ο Χριστός και η ιδεα του Μεσσια ειναι Εβραϊκη. Να μας προκυψει Μεσσιας Aboriginal, κομματακι δυσκολο διοτι δεν θα πέισει ουτε ευτους που τον περιμενουν ουτε αυτους που δεν τον περιμενουν.

   Εξ αλλου ο πρωτος Μεσσιας που εμφανιστηκε μετα Χριστόν ηταν ο Σαμπεταί Ζεβι από την Σμυρνη και την Θεσσαλονικη του οποίου οι οπαδοί άλλοι ψευτοεξισλαμιστηκαν και αλλοι ψευτοεκχριστιανιστηκαν για να γλυτωσουν τον διωγμο των καθαρων εβραιων και του Σουλτανου. Παρακλαδια τους εργαστηκαν στην Οθωμανικη αυτοκρατορια ενω άλλα επιρεασαν τους Εβραιους της Γερμανιας και της Πολωνιας, εφτασαν μεχρι και την Γαλλια, δημιουργησαν Μασωνικα ταγματα και επιρεασαν και την Γαλλικη επανασταση η αθρησκεια και η πανθρησκεια της οποιας ειναι επιδραση δικη τους.

   Την ομολογια εκανε και δημοσιως Μασωνος σε εκπομπη του Χαρδαβελα αφιερωμενη στην Μασωνια. Οτι δηλαδη ενεργουν… μασωνικα (δηλαδη βρωμικα και υπουλα) για να αποχριστιανισουν και να αποθρησκειοποιήσουν τα κρατη όχι βεβαια για λογους ανεξιθρησκειας (ο ανεξιθρησκος δεν ενοχλειται με τα πιστευω κανενος) αλλα για λογους επιβολης της δικης τους απανθρωπης κοσμοθεωριας την οποια αποκαλουν διαφωτισμό.

 20. Ο/Η eklag λέει:

  Α ρε άσχετε τι μου κάνεις!
  για να κοιτάω κι εδώ έβαλα μέσα τα λάθος βρακιά!
  Δεν θα επικαλεστώ τον Μούζιλ-περί βλακείας
  (μέρες που είναι),
  ούτε εννοούσα τον Χριστό ως Άγνωστο Θεό
  αλλά την ιδέα…
  Όσα δε καταλογίζεις ως κατηγορίες άλλων για τους Εβραίους
  τα λένε και για τους Έλληνες αλλά δεν σε είδα να κόβεις φλέβες!
  Καλύτερα να ασχοληθείς με την σοβαρότατη παρατήρηση του
  δείμου του πολίτη,
  ίσως έτσι αντιληφθείς και το ρόλο των ορκισμένων οπαδών
  (αχρείαστοι να ‘ναι).
  Δεν χρησιμεύουν μόνο στο ποδόσφαιρο ξέρεις…

 21. Ο/Η asxetos λέει:

  μα αγαπητέ eklag,
  αν ανεβάσεις κείμενο με θέμα τον ανθελληνισμό, από τον κικέρωνα μέχρι σήμερα, τότε θα δεις τι θα σχολιάσω.

  επί του προκειμένου θα σου πω τη παροιμία που γράφει ο όργουελ στο down and out in london and paris:

  »better trust a snake over a jew and a jew over a greek, but never trust an armenian»

  κι έλεγα κι εγώ ο καψερός γιατί τους συμπαθώ τους αρμένηδες, γιατί γιατί γιατί…

  πρόσεχε τώρα τα βρακιά πλιζ κι ας λεει ο μούζιλ ό,τι θέλει, άλλοθι δεν θα έχεις, όχι τίποτε άλλο, αλλά μη βγάζω εισιτήρια να σε ψάχνω στις μαδέρες νήσους να σου φέρω το σωστό στριγκακι

  (θεοπρόβλητε δεν μου απαντάς επί της ουσίας κι άρα δεν έχω κι εγώ να σου απαντήσω τπτ)

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Υπηρξε και ουσία; Απο την στιγμη που δεν βλεπεις τον ρατσιστικό εθνοκεντρισμό τιυς βαθεως κρατους των εβραίων που δημιουργησε ενα κρατος με βαση ενα ετεροκητο πληθος το οποίο το μονο κοινο που ειχε ειναι το θρησκευμα τι να πω. Η μεσσιανικη τους προοπτικη ειναι καθαρα εβραιοκεντρική. Αφου δεν μποριες να δεις τι κανει νιαου νιαου στα κεραμμυδια επί ποιας ουσιας να απαντησω; Δεν ειναι ενα blog θεολογικό ή ιστορικό συγγραμα για να κανει αναλυση εφ όλης της ύλης. Οι οπαδοί του Βαραβά κοσμικα Σολωμόντεια μεγαλεία ονειρευόντουσαν και εθνοκεντρισμούς. Δεν ισοπεδωσαν οι Ρωμαιοι την Ιερουσαλήμ άνευ λόγου.
   Και οι οπαδοι του Ιησου εβραίοι ήταν αλλα από αυτούς που καταλαβαν οτι ο Μεσσιας δεν θα μπορουσε να ειναι Μεσσιας των εβραιων αλλα Μεσσιας της ανθρωποτητας.
   Και τωρα Μεσσια της ανθρωπότητας ετοιμαζουν (για αυτό και οι διεθνιστες εβραίοι ειναι κατα βαθος εναντιον των εθνποκεντρικων εβραιων και των θρησκευομενων εβραιων) μονο που θα τον επιβαλουν με την θυσία των ΑΛΛΩΝ στον βωμό του απολυτου απολυταρχισμού.

   • Ο/Η Po λέει:

    «Αφου δεν μποριες να δεις τι κανει νιαου νιαου στα κεραμμυδια…»

    Όχι, δεν μπορούμε να δούμε τι κάνει νιάου νιάου.
    παρακαλώ, δώστε συγκεκριμένα στοιχεία.

    ευχαριστώ.

 22. Μια και την θρησκεία δεν έχω ιδιαίτερη επαφή, δεν έχω να προσθέσω σχόλια ως προς τι φταίει, από που πηγάζει κλπ. Η ανοησία που είπώθηκε.

  Παρόλα αυτά διαφωνώ ΚΑΘΕΤΑ με το να επιβληθεί ποινή στον οποιονδήποτε επειδή εξέφρασε μια άποψη, όσο «γελοία» κι εκνευριστική κι αν είναι για κάποιους, από την στιγμή που δεν είναι ευθεία επίθεση (π.χ. βρισιά) σε συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα ανθρώπων. Αν αυτή είναι η άποψη του, καλώς την είπε και καλώς χλευάζεται (γιατί αυτό του αξίζει).

  Από εκεί και πέρα, για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνομαι όταν λέω πως η εκκλησία δεν είναι μόνο «λάθος» είναι κι επικίνδυνη όταν καταλαμβάνει ακόμη και την ελάχιστη εξουσία.

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Κε Ατματζιδη μονο τρεις ερωτησεις:

   A. Υπήρξε καποιας άλλης μορφης εξουσια την Ελλαδα η οποία να μην ηταν επικινδυνη;

   B. Δεν σας εντυπωσιασζει το γεγονός που κανενας απολυτως δεν εγκαλεσε δημοσιως τον Σεραφειμ να αποσαφηνίσει τι ακριβως εννοεί ώστε να τον αντικρουσουν δια επιχειρημάτων;

   Γ. Ο Σεραφειμ μίλησε περί Σιωνισμού, το οποίο ειναι κατ αναλογία κατι με τον Ελληνικο υπερεθνικισμό και εθνοκεντρισμό του τύπου να παρουμε την Πολη από τα χέρια των απίστων. Οι θιγέντες λοιπον στα περι Σιωνισμού σχόλια, ομιλούν ως εκπρόσωποί του; Τουλαχιστον να μαθουμε ποιοι τον πρεσβευουν στην Ελλαδα και παγκοσμίως.

 23. Ο/Η Β.Δ. Καργούδης λέει:

  Για μερικούς τουλάχιστο κυρ @Θεοπρόβλητε εδώ & αλλού,
  η ανεκτικότητα και η συνεπής εφαρμογή της αρχής της επιείκειας,
  και στον Δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό μας βίο,
  λέμε (αν μας το επιτρέπετε)
  να ΜΗΝ μας οδηγήσει και στον πνευματικό αυτοχειριασμό, την έκπτωση και στην αφελή γραφικότητα
  να πιστεύουμε
  (πειθόμενοι από προτροπές λογικά & μορφωτικά υστερούσες, όπως καταφανώς η δική σας)
  ότι μπορούμε να αποπειραθούμε δι επιχειρημάτων να αντικρούσουμε ακόμα και αυτό το το «λυσσασμένο σκυλί»
  (και ντροπή, ελπίζω) της Ελλαδικής Εκκλησίας, τον «Σεραφείμ» (έτσι, άνευ ετέρου).

  Και, παρακαλώ σας,
  όταν (αδίκως) αποπειράσθε να μας πληροφορήσετε εμάς τους αμαθείς,
  να θυμάστε πάντα,
  (υποτάσσοντας για λίγο έστω τον προφανή και τόσο γραφικά πρωτόγονο πνευματικό(;) ναρκισσισμό σας)
  ότι δεν απευθύνεστε δα και σε Μαμελούκους.

  Ο Σιωνισμός, κυρ @Θεπρόβλητε, δεν είναι, παρά ό,τι ακριβώς υπήρξε και για τις άλλες εθνότητες χωρίς κρατική υπόσταση, το απελευθερωτικό αφήγημα του 19ου-20ού αιώνα της απόκτησης Εθνικής-Κρατικής Εστίας.
  «Όπως 21», αν έχετε ακουστά….
  Τα άλλα απερίγραπτα που λέτε, αφορούν τις στρεβλώσεις που συνόδεψαν στην ιστορική τους περιπέτεια, όλους τους Εθνικισμούς…

  • Ο/Η Theoprovlitos λέει:

   Μη μου συγχυζεστε κε Καργουδη χρονιάρες μέρες,

   εγω για τους πρεσβευτες του Σιωνισμού ομίλησα, οι οποίοι για καποιον λόγο θίγονται όπως και εσείς.

   Χαιρομαι δε που ερχεστε στα λόγια μου, ότι ο Σιωνισμός ειναι ενα ακομα υπερεθνικισμό και εθνοκεντρισμό τερατούργημα (όπως γραφω παραπάνω) με το οποίο συμφωνα με τα λεγόμενά σας συμφωνείτε.

   Το μονο που δεν έγινε σαφες ειναι εαν συμφωνείτε με ΟΛΑ τα υπερεθνικιστικά και εθνοκεντρικά ιδεολογήματα ή μονο με τα Εβραιογενή;

   Παντως διακρινω και μιαν αδυναμία να κατανοήσετε τι θέλει να πει ο.. ποιητής Σεραφειμ ώστε να μπορεστε να τον ξεμπροστιάσετε με τα επιχειρήματά σας. Διοτι ο αμαθης Σεραφείμ προσδίδει στον Σιωνισμό μια αρνητική έννοια ενώ εσείς μια θετική, και γι αυτό αισθανθήκατε την ανάγκη να τον υπερασπιστείτε από τα «λυσσασμένα σκυλιά».

 24. Ο/Η eklag λέει:

  Θεοπρόβλητε,
  ας αναγνωρίσουμε στον Κο Ατματζίδη
  ότι στάθηκε και στην ουσία του ζητήματος
  για την οποία άλλοι κάνουν την πάπια!
  (»…μιλούσε απλά σε αντίθεση μα πολλούς Έλληνες που…
  διασαφηνίζουν αυτό που έχουν καταφέρει να συσκοτίσουν
  με μιαν ακόμα πιο πολύπλοκη σύνταξη…»Γκορ Βιντάλ-Δημιουργία),
  η οποία ουσία είναι αν »λύνονται» τέτοια ζητήματα με »τιμωρίες»
  αντιρατσιστικών νόμων…
  Θα βοηθήσουν πολύ π.χ. τον δολοφονημένο Τζουλιάνο Μερ-Χαμίς;
  για το χαμό του οποίου εκφράζω τη συντριβή μου!
  γιατί με το πρόσωπό του χάνεται και το δικό μου όνειρο!
  για έναν πραγματικά ελεύθερο Κόσμο!
  (βλέπετε τα νέα από την Χλιμιντζουρία δυστυχώς φτάνουν και στο
  Βασίλειο των Χαμένων Πραγμάτων όπου βρίσκομαι).
  Θα περίμενα περισσότερα από την ας πω Αριστερά!
  αλλά αυτή δεν αποφάσισε ακόμη αν είναι υπέρ ή κατά του
  Παππαδιαμάντη!
  Αυτά και καλό Πάσχα
  Ελλήνων Εβραίων κι όποιων άλλων θέλετε!

 25. Ο/Η Κώστας λέει:

  @eklag

  «ούτε εννοούσα τον Χριστό ως Άγνωστο Θεό αλλά την ιδέα…»

  Ούτε κι αυτό ευσταθεί. Αναλυτικά στοιχεία μπορείς να βρεις εδώ.

 26. Ο/Η eklag λέει:

  »βωμούς ανωνύμους» Κύριε!
  τώρα αν επιμένετε να βλέπετε μόνο αυτό που θέλετε!
  κάτι τρέχει με τη δική σας ευστάθεια!
  Ίσως ούτε εσείς αποφασίσατε αν είστε υπέρ ή κατά του Παπαδιαμάντη…
  Όπως και να ‘χει καλό »Πάσχα Ρωμέικο»!

 27. Ο/Η Ένας λέει:

  Οι μαρτυρίες ενός υπαξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού και ενός ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων στη λεωφόρο Λαυρίου φέρονται να οδήγησαν τους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αττικής στην εξιχνίαση του διπλού εγκλήματος που διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 στο Χαλάνδρι, με θύματα τον μέντιουμ Μιχάλη Μουτάφη και τη γραμματέα του Παρασκευή Γκέζου.

  Ως δράστης του εγκλήματος κατηγορείται ένας 36χρονος, από τα δραστήρια μέλη της Χρυσής Αυγής, με ψηφοδέλτιο της οποίας κατήλθε υποψήφιος περιεφερειάρχης στη Δυτική Ελλάδα λαμβάνοντας 7.301 ψήφους! Παράλληλα, φέρεται να πρωτοστατούσε σε επεισόδια στον Αγιο Παντελεήμονα εις βάρος μεταναστών, ενώ στην κατοχή του είχε βρεθεί – τον Φεβρουάριο του 2010 – ένα όπλο. Είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε απόπειρα δολοφονίας, σε εκβιασμούς ιδιοκτητών νυκτερινών κέντρων και για απειλές σε βάρος ενός γνωστού λαϊκού τραγουδιστή αλλά είχε απαλλαγεί.

  + + + +

  Ο 35χρονος υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού είχε συλληφθεί στις 28 Οκτωβρίου 2007 μαζί με αλλα εννιά άτομα με την κατηγορία ότι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Γιάννη Βουτυράκου, ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου «Καραμέλα» στη λεωφόρο Συγγρού. Ο υπαξιωματικός, καταθέτοντας αμέσως μετά τη σύλληψή του, κατήγγειλε το μέλος της Χρυσης Αυγής ως το πρόσωπο που του είχε δώσει 30.000 ευρώ προκειμένου να σκοτώσει τον Βουτυράκο. Ακόμη στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής έρευνας, ο 36χρονος που του αποδίδονται κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία είχε κατηγορηθεί για εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας, για απειλή σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή Νίκου Κουρκούλη αλλά και για αρπαγή με τη βία χρηματικού ποσού από τον ιδιοκτήτη του πρατηρίου καυσίμων στη λεωφόρο Λαυρίου ο οποίος τώρα έδωσε κρίσιμη κατάθεση και για τον φόνο του μέντιουμ στο Χαλάνδρι.

  Παρουσία στον Αγιο Παντελεήμονα

  Ο 36χρονος που συνελήφθη για το έγκλημα στο Χαλάνδρι κατάγεται από το Μεσολόγγι, είναι πατέρας τριών παιδιών και είχε παλαιότερα μάντρα αυτοκινήτων. Τα τελευταία χρόνια είχε συνεχή παρουσία ως μέλος της Χρυσης Αυγής με κύριο πεδίο δραστηριότητας τον Αγιο Παντελεήμονα όπου μάλιστα είχε ανοίξει και μπαρ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οργάνωνε εκδηλώσεις και άλλες ενέργειες κατοίκων της περιοχής κατά των μεταναστών. Τον Νοέμβριο του 2010 κατήλθε ως υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή στις εκλογές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος όπου έλαβε ποσοστό 1,87%.

  Οπως ανέφερε τότε, μεταξύ άλλων, στο φυλλάδιό του, «πρέπει επιτέλους ο λαός μας να ενηλικιωθεί πολιτικά, να πάρει την τύχη στα χέρια του και να τους πετάξει κατάμουτρα και στην κάλπη: τέρμα οι κοροϊδίες, τσαρλατάνοι και κομπογιαννίτες μαζέψτε τα! Να συνειδητοποιήσουμε αυτό που είναι ολοφάνερο. Μόνο οι έλληνες εθνικιστές και θέλουν και μπορούν να ξαναφτιάξουν την Ελλάδα μεγάλη».

  Ο 36χρονος είχε επίσης συλληφθεί στον Αγιο Παντελεήμονα, στις 21 Φεβρουαρίου 2010, ύστερα από αντιρατσιστικό συλλαλητήριο διότι γιατί στην κατοχή του βρέθηκε ένα πιστόλι Zastava καθώς και ένας γεμιστήρας.

 28. Ο/Η Psycho λέει:

  Τρελλός παπάς σε βάφτισε

 29. Ο/Η Kάποιος λέει:

  Μετά τους εμπρησμούς των Συναγωγών Βέροιας και Χανίων, τους βανδαλισμούς στις Συναγωγές Βόλου και Λάρισας, ήρθε η σειρά της Συναγωγής της Κέρκυρας, γνωστής ως Scuola Greca να δεχθεί εμπρηστική επίθεση σήμερα χαράματα.

  Άγνωστοι έσπασαν την πόρτα, διέρρηξαν το εχάλ (το μέρος που συγκεντρώνονται τα αρχαία χειρόγραφα) και έβαλαν φωτιά στα Σέφερ Τορά μαζί με απλά προσευχητάρια. Από ότι φαίνεται δεν έκλεψαν κάτι μιας και ήθελαν να δώσουν ένα μήνυμα καίγοντας τα βιβλία και την κληρονομιά της κοινότητας.

 30. Ο/Η Μ.Κ. λέει:

  http://www.facebook.com/note.php?note_id=481055596323

  By Bishop Demetrios of Mokissos

  (…..)

  Rabbi Rosen rightly objected to recent remarks by a hierarch of the Church of Greece made during a television interview last December. The remarks were clearly derogatory to the Jewish people and obviously based on a profound ignorance of history along with conspiratorial paranoia.

  (……)

 31. Ο/Η Μ.Κ. λέει:

  http://hurryupharry.org/2010/06/20/anti-semitism-and-the-coptic-orthodox-church/

  Anti-Semitism and the Coptic Orthodox Church

  This is a guest post by Abu Faris

  The Christian Coptic Orthodox community makes up about 10% of the Egyptian population. An ancient Christian communion (whose liturgical language is the direct descendent of the language of the Pharaohs), the Copts are the frequent targets of anti-Christian pogroms, riots and oppression in Egypt at the hands of Islamist fanatics and face persistent government discrimination.

  Even before the arrival of Islam in 639 CE in Egypt, the Coptic community was subject to periodic persecution at the hands of their Byzantine governors and their local Egyptian minions. The Copts and the main body of the Orthodox Church split in 551 CE over theological differences leading to generations of violence and oppression by the Eastern Roman Empire of the Egyptian Coptic Church as the Empire sought in vain to enforce religious conformity across its territories. Unsurprisingly, then, the arrival of the Islamic armies was welcomed by many Copts as a relief from Byzantine inspired persecution. Indeed, their Pope at the time, Benjamin I, was recalled from hiding to Alexandria by the victorious Arab general, ‘Amr ibn al-’As, and made quite comfortable.

  One would have thought that given this long history of persecution and oppression, the Copts should sympathise better than most in the Middle East with the Jewish people’s own oppression and travails over the centuries. Unfortunately, this is not so. Copts have a dark and long history of the crudest anti-Semitism sanctioned at the highest levels of the Church – and it continues to this day.

  The immensely courageous, dissident Coptic blogger, Samuel Tadros points out that

  Some people might think that ongoing Anti Semitism in Egypt is a phenomena that is restricted to Muslims. That is not really the case. Statements by Muslim religious leaders have been covered by the press, but little attention has been given to the Coptic Church, which has had its share of Anti Semitism.

  Christian books are filled with Anti Semitic remarks and stories especially the “Sineksar”, the official Church book of Saints in which you can find stories that include Blood Libel.

 32. Παράθεμα: Βιβλιοκριτική: “Το μπεστ σέλερ του Μίσους. Τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών στην Ελλάδα” « Abravanel, the Blog

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.