Η διδασκαλία της Εξέλιξης (3): «Η δίκη του πιθήκου»

(Μπορείτε επίσης να διαβάσετε το 1ο και 2ο μέρος)

Δίκες ανθρώπων και πιθήκων
Αφετηρία όλων των προαναφερόμενων στο 2ο μέρος υπήρξε η περίφημη «Δίκη του Πιθήκου» το 1925. Ο νεαρός καθηγητής του Γυμνασίου στο Ντέιτον του Τενεσί Τζον Σκόουπς καταδικάστηκε με πρόστιμο 100 δολαρίων, επειδή δίδασκε τη «βλάσφημη» θεωρία της εξέλιξης. Η έκβαση της δίκης και η ουσιαστική δικαίωση του καθηγητή θεωρήθηκε τότε νίκη της επιστήμης και της προόδου απέναντι στον θρησκευτικό σκοταδισμό του ρατσιστικού Νότου. Όμως στην πραγματικότητα ο «Δαρβίνος» και η Θεωρία της Εξέλιξης, είχε ηττηθεί. Μέσω των πρακτικών αυτής της ιστορικής δίκης, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει ούτε λέξη για τη θεωρία της εξέλιξης. Όλη η συζήτηση διεξήχθη γύρω από τη Βίβλο. Ο μηνυτής είχε χάσει τη μάχη, αλλά είχε κερδίσει τον πόλεμο.

Από τότε, επιχειρήθηκε επανειλημμένα στην Αμερική να υποκατασταθεί η θεωρία της εξέλιξης από την «επιστήμη της δημιουργίας». Το 1938 συγκροτήθηκε η «Γεωλογική Εταιρεία του Κατακλυσμού», το 1941 η ASA, με στόχο τη συμφιλίωση χριστιανισμού και επιστήμης και το 1963 ιδρύθηκε η «Εταιρεία Μελέτης της Δημιουργίας» η οποία αργότερα μεταλλάχτηκε σε «Ινστιτούτο Έρευνας της Δημιουργίας». Πρόκειται για το θινκ τανκ των «δημιουργιστών», με έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό που εκτείνεται σε 35 πολιτείες των ΗΠΑ με εκδόσεις, μπροσούρες, και 90 ραδιοσταθμούς. Η οργάνωση αυτή χρηματοδοτεί επιστήμονες που «τεκμηριώνουν» τη δημιουργία, αναζητώντας π.χ. την Κιβωτό του Νώε στο Αραράτ ή ίχνη ανθρώπου σύγχρονα με τα ίχνη δεινοσαύρων. Από την άλλη μεριά, η οργάνωση ασκεί πίεση ως «λόμπι» στην πολιτεία, για την τροποποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.


Τον Μάρτιο του 1981
ο κυβερνήτης του Αρκάνσας υπέγραψε ένα νόμο, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει στα σχολεία τα παιδιά να διδάσκονται «κατά ισοδύναμο τρόπο» (!) τη θεωρία της εξέλιξης και τη θεωρία της δημιουργίας. Μετά από λίγους μήνες ο νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός, επειδή στις ΗΠΑ απαγορεύεται κάθε νόμος που επιβάλλει μια θρησκεία. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε ότι η «θεωρία της δημιουργίας» είναι απλή θρησκευτική κατήχηση.

Παρόμοιες κινήσεις «δημιουργιστών» παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο, κυρίως από ομάδες προτεσταντών. Στη Γερμανία δύο βιολόγοι έγραψαν το 1993 ένα σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο «Δημιουργία και Ιστορία της Ζωής», στο οποίο παρουσιάζονται η θεωρία της εξέλιξης και ο «δημιουργισμός» ως ισοδύναμα επιστημονικά μοντέλα. Επισήμως το βιβλίο απορρίφθηκε, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τους Γερμανούς «δημιουργιστές» δασκάλους να το προτείνουν ως βοήθημα.

Η θεωρία των «δημιουργιστών» δεν είναι αυτοτελής. Συνίσταται κυρίως στην προσπάθεια να ανακαλυφθούν αντιθέσεις μεταξύ των ειδικών επιστημόνων που στηρίζονται στη θεωρία της εξέλιξης. Φυσικά αντιθέσεις υπάρχουν. Αλλά, όπως γράφει ο καθηγητής Αλαχιώτης, «οι αντιθέσεις αυτές αντανακλούν την ύπαρξη ενός ενεργού ερευνητικού μετώπου, το οποίο στηρίζει όλο και περισσότερο τον δαρβινισμό με τη σημερινή του μορφή, τη νεοδαρβινική, και αποκρούει κάθε μορφή αντιδαρβινισμού». (Το Βήμα της Κυριακής», 12/9/99). Χαρακτηριστικό για τον τρόπο που σκέπτονται οι «δημιουργιστές» είναι η μελέτη του Ιωάννου Κωστώφ που κυκλοφορεί από τις επίσημες εκδόσεις της ελληνικής εκκλησίας: «Δεν μπορεί ποτέ να αποδειχθεί ότι έλαβε χώρα η εξέλιξη, διότι αναγκαία προϋπόθεση της αποδείξεως είναι η ύπαρξη εκείνου ο οποίος αποδεικνύει. Εφόσον όμως, σύμφωνα με τις εξελικτικές αντιλήψεις, ο άνθρωπος (ο οποίος θα έπρεπε να αποδείξει το ζητούμενο) είναι ο τελευταίος κρίκος της βιοσφαιρικής αλυσίδας, αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν παρών στα προηγούμενα στάδια και συνεπώς ούτε τα παρατήρησε ούτε τα κατέγραψε». (σελ. 194-5) Όλως επικουρικώς -όπως θα λέγαμε αν γινόταν και στη χώρα μας κάποια πραγματική δίκη- ο ίδιος συγγραφέας συμπεραίνει: «Ακόμα και η απόδειξη -η οποία βέβαια ούτε έχει ούτε πρόκειται να επιτευχθεί- της θεωρίας της εξελίξεως δεν σημαίνει κατανάγκην ότι δεν υπάρχει Θεός. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Θεός θα μπορούσε κάλλιστα να φέρει στην ύπαρξη όλο το βιόκοσμο μέσω της εξελικτικής διαδικασίας». (σελ. 293)

Οι Εγχώριοι πολέμιοι της Δαρβινικής Θεωρίας
Στην Ελλάδα η ιδεολογική «δίκη του πιθήκου» γνώρισε τρεις κορυφαίες στιγμές. Η πρώτη συνδέεται με τα περίφημα «αθεϊκά» του Βόλου, το 1910-11, όταν οι σκοταδιστές Ιεράρχες σε συνεργασία με υπερσυντηρητικούς πολιτικούς παράγοντες επιχείρησαν να διακόψουν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που είχαν ξεκινήσει οι κορυφαίοι δημοτικιστές και παιδαγωγοί της εποχής (Δελμούζος, Σαράτσης, κλπ) στο Παρθεναγωγείο του Βόλου. Τελικά οι υπεύθυνοι του σχολείου παραπέμφθηκαν, μεταξύ άλλων και επειδή «κατά διαφόρους εποχάς από του Σεπτεμβρίου 1908 μέχρι τέλους Μαρτίου 1911 εν Βόλω, Λαρίση και ιδίως εν τω Εργατικώ Κέντρω και τω Ανωτέρω Παρθεναγωγείω Βόλου, προσεπάθησαν διά ζώσης, διά διδασκαλίας και δι’ εντύπων φυλλαδίων να ελκύσωσι προσηλύτους εις λεγόμενα θρησκευτικά δόγματα, τουτέστι την αθεϊαν, με τα οποία ενεργούμενα είναι ασυμβίβαστος η διατήρησις της πολιτικής τάξεως, διδάσκοντες ότι δεν υπάρχει Θεός (…), ότι ο άνθρωπος εδημιουργήθη υπό πιθήκων, ότι ο Θεός είναι ένα αγγούρι (κλπ)». Η δίκη που διεξήχθη στο Ναύπλιο το 1914 (11 ολόκληρα χρόνια πριν από τη δίκη του Σκόουπς) κατέληξε σε πανηγυρική αθώωση των κατηγορουμένων, όμως η θεωρία της εξέλιξης παρέμεινε στο περιθώριο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, παίζοντας κρυφτούλι με την κυρίαρχη κατηχητική διδασκαλία της «Δημιουργίας».

Η δεύτερη «δίκη του πιθήκου» δεν διεξήχθη στα δικαστήρια, αλλά στα ελληνικά βουνά! Ο εμφύλιος πόλεμος ήταν -μεταξύ άλλων- και μάχη μέχρις εσχάτων του «αθέου υλισμού» από τη μια και της «ορθόδοξης παράδοσης» από την άλλη. Το σημαντικότερο ιδεολογικό μανιφέστο της πλευράς των νικητών ήταν η «Διακήρυξις της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων» που κυκλοφόρησε σε χιλιάδες αντίτυπα το 1946, με πρωτοβουλία των παραεκκλησιαστικών οργανώσεων. Η Διακήρυξη επιδιώκει να αντικρούσει τις προοδευτικές και αριστερές ιδέες που ηγεμόνευαν στη διανόηση την περίοδο εκείνη. Πρώτος στόχος των συντακτών της Διακήρυξης ήταν ο Δαρβίνος και δεύτερος ο Φρόιντ. Από τις προσεκτικές διατυπώσεις του κειμένου διαφαίνεται το γεγονός ότι πρόκειται για μειοψηφική άποψη: «Ο Δαρβινισμός δεν είναι ταμπού άθικτον, αλλά θεωρία περί της οποίας θα μας επιτρέπεται κάποια συζήτησις». Με το επιχείρημα ότι δεν έχει ανακαλυφθεί «πιθηκάνθρωπος» η διακήρυξη καταλήγει στη σχετικοποίηση της θεωρίας της εξέλιξης: «Ναι μεν η θεωρία του Δαρβίνου είναι μια επιστημονική θεωρία, η οποία είχε και έχει τους υποστηρικτάς της, αλλά μόνον εδώ εις την Ελλάδα, ή και αλλαχού, μόνον εις κύκλους που εμφορούνται από σκόπιμον προχειρολογίαν, θεωρείται ο δαρβινισμός ως η τελευταία λέξις της επιστήμης».

Η τρίτη «δίκη του πιθήκου» είναι πολύ πρόσφατη και την περιγράφουμε στην επόμενη σελίδα. Ξεκίνησε το 1984 με την εξέγερση των ορθόδοξων φονταμενταλιστών εναντίον του σχολικού βιβλίου του Σταυριανού και ολοκληρώθηκε στην αρχή της δεκαετίας του ΄90 με την τελική απόσυρση του «βλάσφημου» εγχειριδίου. Η υπόθεση αυτή σημάδεψε την αδυναμία της πολιτείας να επιβάλει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλέγουν οι επιστημονικοί της σύμβουλοι και επιβεβαίωσε το βέτο της Ιεραρχίας σε όλο το εύρος του διδακτικού προγράμματος, και όχι μόνο στο μάθημα των θρησκευτικών.

Μετά από αυτή την τριπλή ήττα της θεωρίας της εξέλιξης δεν μπορεί κανείς να είναι πολύ αισιόδοξος για την απρόσκοπτη εισαγωγή της στην ελληνική εκπαίδευση.

(Συνεχίζεται Παρασκευή 9.02, το 4ο μέρος, η βιβλιογραφία θα αναφερθεί στο τελευταίο μέρος)

Advertisement
This entry was posted in επιστήμη, ιστοΕπιφυλλίδες. Bookmark the permalink.

19 Responses to Η διδασκαλία της Εξέλιξης (3): «Η δίκη του πιθήκου»

 1. Ο/Η ange-ta λέει:

  περιμένω να τελειώσει η σειρά και να τα εκτυπώσω, να τα διαβάσω με την ησυχία μου.

 2. Ένα σοβαρό πρόβλημα ποπυ προικύπτει με τους δημιουργιστές είναι ότι καθώς η θρησκεία αποτελεί ένα εξουσιαστικό ιδεολόγημα βρίσκουν πολύ εύκολα θέση στα μέσα ενημέρωσης (Τύπο και ηλεκτρονικά μέσα) ακι προπαγανδίζουν τις ιδέες τους μπερδεύοντας τον κόσμο. Ας σχολιάσω και το γεγονός αφού το έχουμε αποδέιξει ότι η Εκκλησία ξέρει καλά τους μηχανισμούς και έχει αλώσει τον επιστημονικό χώρο ώστε να προωθεί με επιστημονικά σχήματα της όποιες θεωρίες. Εξάλλου, πολύ ε΄κυολα η θρησκεία μετασχηματίζεται βάσει των εκάστοτε κοινωνικών αναγκών και έχει φανεί ιστορικά τούτο.

 3. Ο/Η mpampakis λέει:

  Δηλώνοντας ο ίδιος θρήσκος (αν και με σοβαρά προβλήματα με τον τρόπο οργανωμένης λατρείας που βιώνουμε στην εκκλησία μας) απορώ με το θράσος των δημιουργιστών. Οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Νους του Θεού και θεωρούν μάλιστα ότι ο Παντοδύναμος θα περιοριστεί προκειμένου να είναι συμβατός με τα δικά τους όρια…

  Να το πω ως εξής: Μιλάμε για ένα Παντογνώστη, σωστά; Τι Τον εμποδίζει να *διαλέξει* τον μηχανισμό της φυσικής επιλογής γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα οδηγήσει την Δημιουργία Του εκεί που θέλει;

  (όπου και αν είναι αυτό το «εκεί», γιατί εδώ σηκώνει συζήτηση).

  Ο Θεός έθεσε τους φυσικούς νόμους, τους οποίους ακόμα εξερευνούμε και χαρτογραφούμε. Ο χρόνος δεν αποτελεί για Εκείνον περιορισμό και για κάθε νόμο που θέτει γνωρίζει ήδη ως γενόμενα όλα τα αποτελέσματά του. Έχει ήδη δει το τέλος της εξέλιξης όταν την αφήνει να κινηθεί στην τύχη.

  Πρέπει να είναι πολύ περιορισμένος και μικρόμυαλος ένας Θεός που θα σκεφτόταν όπως ένας άνθρωπος…

  Την καλημέρα μου – ωραία σειρά άρθρων!

 4. Ο/Η Helix Nebulae λέει:

  Μεταφράζω πρόχειρα από ένα παλιότερο mail που μου έστειλαν. Τα σχόλια δικά σας:

  Το Μουσείο της Δημιουργίας είναι η απάντηση στις προσευχές περίπου 50 εκατομμυρίων ανθρώπων στις ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι η περιγραφή της Βίβλου στη Γένεση είναι απόλυτα και κυριολεκτικά αληθινή. Στην ιστοσελίδα του μουσείου θα ανακαλύψετε (εφόσον αντέχετε κάτι τέτοιο) όχι μόνο ότι ο τυραννόσαυρος υπήρξε αρχικά χορτοφάγος αλλά και απαντήσεις σε σκανδαλιστικά ερωτήματα όπως «τι συνέβη όταν ο Στάλιν διάβασε Δαρβίνο;» (δε σας λέω)

  Όσον αφορά την πληθώρα απολιθωμάτων των δικών μας προγόνων, ο σχεδιαστής του μουσείου, Patrick Marsh μας διαβεβαιώνει ότι «δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι είναι πάνω-κάτω όπως τους βλέπετε σήμερα. Αυτοί οι σκελετοί που βρέθηκαν, πως το λένε; … μπορεί να ήταν παραμορφωμένοι, άρρωστοι ή κάτι τέτοιο. Έχω δει ανθρώπους σαν αυτούς να τρέχουν δεξιά-αριστερά στους δρόμου της Νέας Υόρκης.» (Αυτό είναι μόνο ένα απόσπασμα της συνέντευξης του στην εφημερίδα Guardian. Για την πλήρη φώτιση, διαβάστε το άρθρο στο:
  http://www.guardian.co.uk/religion/Story/0,,1946370,00.html)

  Σταχυολογώ μερικά αποσπάσματα από το FAQ του μουσείου:
  (http://blogs.answersingenesis.org/museum/)

  Μαμούθ

  «Αυτό το εντυπωσιακά σχεδιασμένο είδος ελεφάντων δημιουργήθηκε 6-7.000 χρόνια πριν, την 6η ημέρα της εβδομάδας της δημιουργίας.»

  Τι έτρωγαν οι δεινόσαυροι;

  «Αρχικά, πριν το προπατορικό αμάρτημα, όλα τα ζώα – συμπεριλαμβανομένων των δεινοσαύρων – ήταν χορτοφάγα.»

  Πώς χώρεσαν οι δεινόσαυροι στην Κιβωτό;

  «Ακόμα και οι μεγαλύτεροι δεινόσαυροι ήταν μικροσκοπικοί ως νεογνά. Είναι ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι ο Θεός έστειλε νεαρά ζώα στην κιβωτό, όχι πλήρως ανεπτυγμένα πλάσματα.»

  Η σύνδεση Δαρβίνου και Τρότσκυ

  «Πώς συνέβη ο Τρότσκυ, γιός ενός πλούσιου Εβραίου κτηματία, να γίνει τόσο φανατικά προκατειλημμένος εναντίον της κοινωνικής τάξης του πατέρα του και της θρησκείας; Είχε πολλά να κάνει με την αποτυχία του στο κολλέγιο και τις σεξουαλικές του αμαρτίες.»

 5. Ο/Η zaphod λέει:

  Τρομερά ενδιαφέρον θέμα…με κάλυψαν οι προηγούμενοι…

  Εντυπωσιακή παραμένει η επιχειρηματολογία των αντιδαρβινιστών. ΕΠΙΜΕΝΩ: τέτοιους επιστήμονες πρέπει να τους ρίξουμε στον Καιάδα!!

  @helix: ρε αντίχριστε που το βρήκες αυτό το αριστούργημα!? Μιλάμε για όσκαρ μαλακίας!!!!!!

 6. Ο/Η o -kairos λέει:

  Εαν μου επιτρεπεις,ο πιθηκος θριαμβευσε και τις τρεις φορες.

 7. Ο/Η roidis λέει:

  @ange-ta, ευχαριστώ
  .
  @δείμο, το πόσο έχει αλώσει η εκκλησία θα το διαβάσουμε στο ποστ της Παρασκευής 9.02
  .
  @Μαμπάκης, έλα ντε! τα βλέπεις;
  .
  @sfrang, 😉
  .
  @Helix, με όλο το σεβασμό, αυτό το κείμενο πάει χαμένο εδώ, θέλει ιδιαίτερο ποστ. Αυτό να κάνεις.
  .
  @zaphod, 🙂
  .
  @ o-kairos, δυστυχώς έχεις δίκιο, γι αυτό τα γράφουμε!

 8. Ο/Η bioannis λέει:

  Σχετικά με την ήττα των «3 δικών του πιθήκου» μεγάλο μέρος της ευθύνης πάει και στη σημερινή αριστερά (παραδοσιακή και ανανεωτική).

  Οταν έγινε «γνωστό» ότι η θεωρία της εξέλιξης είναι «τυφλή» και χωρίς καμία ιδιαίτερη κατεύθυνση (εκτός ίσως από την εξέλιξη της πολυπλοκότητας/σταθερότητας των μορφών ζωής, και αυτό μόνο μέχρι «σήμερα» …εννοείται) πολύ περισσότερο, οτι η εξέλιξη δεν είναι ταυτισμένη με την έννοια της προόδου… έτσι και αλλιώς η γή θα γίνει κόκκινη…) όχι μόνο εγκατέλειψε την θεωρία της εξέλιξης αλλά εργάστηκε, και εργάζεται μέχρι σήμερα, όχι μόνο για την απαξίωσή της (είναι μια απλή επιστημονική υπόθεση με μαθηματικά μοντέλα… η έννοια της προσαρμογής είναι ανοησία… ο Δαρβινος είναι γέννημα θρέμα της Βικτωριανής αστικής τάξης, ο άνθρωπος είναι ο κριτής των πάντων…και άλλα πολλά) αλλά και την επίμονη, ηθελημένη διαστρέβλωσή της. Η βασική κριτική π.χ στην Κοινωνιοβιολογία (σήμερα φαίνεται οτι επικρατεί ο όρος «εξελικτική ψυχολογία») είναι οτι πρόκειται για μια φασιστική ιδεολογία που εισχώρησε στη επιστήμη. (βλ. διαμάχη του Λεβόντιν με τον Ουίλσον).

  Στην Ελλάδα οι σημαίες φοριούνται πολύ… Γι’ αυτό οι επικριτές του Δαρβίνου φτάσαν γρηγορότερα στα πανεπιστήμια από τον ίδιο τον Δαρβίνο, αν έχει φτάσει καθόλου (Καλή ανάπαυση στον Δάσκαλό μου τον Καστρίτση που έφυγε πρόσφατα!!). Το όλο έργο φυσικά το έχουν αναλάβει ημιμαθείς Φιλολογοι, φαντεζί λογοτέχνες, κυνικοί κριτικοί λογοτεχνίας, και το μοναδικό ελληνικό φρούτο που λέγεται «κοινωνικοί ανθρωπολόγοι». Έλα μωρέ τώρα βιολογία θα μελετήσουμε???? Ο άνθρωπος είναι πέρα και πάνω από τη φύση. Η Βιολογία αναφέρεται στο βασίλειο της αναγκαιότητας, ενώ ο πολιτισμός στο βασίλειο της ελευθερίας. Κάπως έτσι προετοιμάζεται ο Τρίτος παγκοσμιος πόλεμος, και μέσα σε αυτόν θα γίνει και η επανάσταση. Τώρα τι θα έχει μείνει μετά την πόλεμο/επανάσταση … ας μην το συζητάμε!

  Η ιστορική αριστερά λοιπόν, -η οποία ανέπτυξε και τον όρο «επιστημονικός σοσιαλισμός»- έχει ευθύνες, γιατί χρησιμοποίησε την επιστήμη για να εφαρμόσει και να δικαιώσει την εξουσία της (βλ. Στάλιν). Σήμερα που μαζί με την Τεχνοκρατία έχουν ισχυρά πόστα στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει να καταδειχθεί ως ένας από τους υπεύθυνους.

  Το κρίμα της είναι ότι έδειξε το παράδειγμα/δρόμο στο κόσμο των επαγγελαματιών της Θρησκείας. Ενστάλαξε και εξανάγκασε λαμπρά μυαλά στην πίστη («στρατολογημένη» ακόμη και η Τέχνη, όχι μόνο η επιστήμη…). Και όπου η πίστη υπερβαίνει την προσωπική συγκρότηση και την ανθρωπιά, και γίνεται πογκρόμ στους απίστους και κυνισμός ηλιθίων, εκεί αρχίζουν να μαζεύονται οι σκατόμυγες του μίσους.

  Τι λέτε δεν είναι άξιοι μαθητές της (ιστορικής αριστεράς) οι διάφοροι που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη θεού (και όχι ενός οποιουδήποτε Θεού…) με εργαλείο την «επιστήμη» ??? Αυτοί που με περισπούδαστο ύφος, «επιστήμονες ολκής» διαβεβαιώνουν για το ανώτερο της φυλής μας??? (και δεν είναι μόνο οι Λιακόπουλοι, οι Πλεύριδες και άλλοι επαγγελματίες πατριώτες του Ελλαδιστάν).

  Ευτυχώς σαν είδος είμαστε (αποδεδειγμένα) απρόβλεπτοι. Ικανοί για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο…

 9. Παράθεμα: Περί Εξέλιξης: «…σαν να μη διδάσκονται τα παιδιά ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο» « Ροΐδη Εμμονές

 10. Παράθεμα: Η παρουσία Δαρβίνου - απουσία Θεού « Ροΐδη Εμμονές

 11. Ο/Η IK λέει:

  Και όμως. Όσο και να φανεί παράξενο, οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας συμφωνούν με την θεωρία της εξέλιξης!!!

  Αρκεί να διαβάσει κανείς τα έργα τους και θα το διαπιστώσει. Το ερώτημα είναι αν όλοι αυτοί οι περί του αντιθέτου Δημιουργηστές τα έχουν μελετήσει. Πολύ αμφιβάλλουμε. Συγκεκριμένα:

  Μ. Βασίλειος στο έργο τους «Εις την εξαήμερον» είναι πολύ κατηγορηματικός, ως προς την εξέλιξη και ο ίδιος αναφέρει, για την «κυοφορία της δημιουργίας» και για «την απαρχή ωδίνων για την δημιουργία των πάντων» .

  Γρηγόριος Νύσσσης επίσης στο έργο του «Περί της εξαημέρου». Αλλά και στο έργο του «περί της κατασκευής του ανθρώπου» προχωρεί ακόμη περισσότερο. Λέγει ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τα ζώα, ο δε πρώτος άνθρωπος είναι ανώνυμος, δεν έχει όνομα, δεν είναι ο Αδάμ. Αργότερα προέκυψε ο Αδάμ, που δεν είναι ο πρωτόπλαστος, αλλά ο πρώτος που θεώθηκε.

  Γρηγόριος Θεολόγος, όπου συμφωνεί με τη μεγάλη έκρηξη, όπου εκλήθηκε τρομακτικό φως, που δεν έχει καμία σχέση με το ηλιακό, το οποίον παρήχθη πολύ αργότερα! (Λόγος ΜΔ΄, εις την Καινήν Κυριακήν, παρ. 3. 4, ΕΠΕ 5, 220). Έχει δε ο ίδιος πει την περίφημη εκείνη φράση, για τον άνθρωπο, ότι είναι «ζώον θεούμενον».

  Ιωάννης Χρυσόστομος συμφωνεί επίσης, όπως καταδεικνύεται στο PG 49. 232.

  Μάξιμος Ομολογητής επίσης στο έργο του «περί των διαφόρων αποριών των αγίων Διονυσίου και Γρηγορίου» αναφέρει κατηγορηματικά, ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τα ζώα, γιατί αν δεν ήταν έτσι δεν θα μπορούσε να μεσιτεύσει μεταξύ υλικού κόσμου και Θεού και δεν θα μπορούσε να συμβάλλει στη σωτηρία του υλικού κόσμου!!

  Ιωάννης Δαμασκηνός επίσης επικροτεί στο έργο του «Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», περί ανθρώπου Β΄ 12.

  Σεραφείμ Σάρωφ δηλώνει κατηγορηματικά, ότι ο άνθρωπος είναι ζώο και θα παρέμενε ζώο, αν δεν λάμβανε την πνοή του αγίου Πνεύματος (απομνημονεύματα Μοτοβίλωφ).

  Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών. Δηλώνεται ότι ο άνθρωπος προέρχεται από τα ζώα, με τη διαφορά, ότι μπορεί να θεωθεί.

  ΙΚ

 12. Ο/Η laskaratos λέει:

  https://roides.wordpress.com/2015/10/08/8sep15/
  Αντιδαρβινιστές ορθόδοξοι κληρικοί…

  […στη δίνη σεξουαλικών σκανδάλων]
  ……………………


  …………….

 13. Ο/Η eliasgeorgiopoulos λέει:

  Πάει ο Τοτός στο μπαμπά του και τον ρωτά. Μπαμπά μας έφτιαξε ο Θεός.
  Ναι του λέει ο μπαμπάς του.
  Μα η μαμά μου είπε ότι προερχόμασται από το πίθηκο.
  Το σόι της μάνας ναι, αλλά το δικό μου όχι.

 14. Ο/Η των Εφραιμιτών λέει:

  http://www.kathimerini.gr/833638/article/epikairothta/kosmos/skandalo-me-ierea-sth-nea-yorkh
  06.10.2015
  Σκάνδαλο με ιερέα στη Νέα Υόρκη

  NEW YORK POST, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ

  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σε παραίτηση υποχρεώθηκε ο πατήρ Γιώργος Πασσιάς, ιερέας του Ι.Ν. του Αγίου Σπυρίδωνος στη συνοικία Ουάσιγκτον Χάιτς της Νέας Υόρκης, μετά την αποκάλυψη κινηματογραφικού υλικού σεξουαλικού περιεχομένου, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο ίδιος και η 45χρονη ερωμένη του, Εθελ Μπουζάλα.

  Ο 67χρονος παντρεμένος ιερέας φέρεται μάλιστα να άφησε έγκυο τη γεννημένη στο Περού Μπουζάλα, σύμφωνα με αποκαλύψεις της σκανδαλοθηρικής εφημερίδας New York Post. Την υπόθεση αποκάλυψε στις εκκλησιαστικές αρχές ο σύζυγος της Μπουζάλα, που απέστειλε μήνυμα e-mail στην Αρχιεπισκοπή Βόρειας Αμερικής καταγγέλλοντας την ανήθικη συμπεριφορά του ιερωμένου.

  Στα βίντεο, το περιεχόμενο των οποίων οδήγησε στην παραίτηση του Πασσιά, ο ιερέας εμφανίζεται να προβαίνει σε φετιχιστικές πράξεις με την Μπουζάλα, παρακολουθώντας τα οπίσθιά της καθώς αυτή κάθεται πάνω σε τούρτα ή εμφανιζόμενος να ηδονίζεται την ώρα που η ευειδής Περουβιανή τού χαϊδεύει το πρόσωπο με τα πέλματά της.

  Ο πατήρ Πασσιάς, που ανήκει στην αδελφότητα του υπερσυντηρητικού γέροντα Εφραίμ, ιδρυτή της μονής του Αγίου Αντωνίου στην Αριζόνα, υποχρέωνε τις γυναίκες της ενορίας του να φορούν μαντίλι στο κεφάλι όταν προσέρχονταν στη θεία λειτουργία.

  Το 2013, η Post είχε αποκαλύψει τη σχέση του Πασσιά με την Μπουζάλα, καθώς και τις οικονομικές ατασθαλίες του ιερέα στην ενορία του.

  Παρότι η Μπουζάλα δεν είχε πανεπιστημιακό πτυχίο, ούτε καν απολυτήριο λυκείου, ο Πασσιάς τη διόρισε διευθύντρια του ελληνορθόδοξου κατηχητικού σχολείου του Αγ. Σπυρίδωνα, καθώς και στη θέση του ταμεία της ενορίας. Σημειωτέον ότι, λίγο μετά την άφιξη του Πασσιά στην ενορία το 2006, ο νέος ιερέας προσέφερε τη διαχείριση τεσσάρων κτισμάτων, ιδιοκτησίας της εκκλησίας στην περιοχή, στην τράπεζα Alma Bank, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας βρίσκονται Ελληνοαμερικανοί φίλοι του Πασσιά, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο. Την ανακαίνιση των κτιρίων ανέλαβαν δύο εταιρείες εργολάβων με στενές σχέσεις με την Alma Bank.

  Οι «Εφραιμίτες»

  Ο πνευματικός πατέρας του Πασσιά, ιερομόναχος Εφραίμ, εμπνευστής του υπερσυντηρητικού νεο-μοναστικού ορθόδοξου κινήματος στις ΗΠΑ, έχει απασχολήσει τον ομογενειακό Τύπο και συγκεκριμένα την εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας».

  Το 2012, το έγκριτο ελληνόφωνο έντυπο της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει την αυτοκτονία Αμερικανού προσηλύτου στη μονή του Αγίου Αντωνίου στην πόλη Φλόρενς της Αριζόνας και τις προσπάθειες των ακολούθων του Εφραίμ να αποσιωπήσουν το περιστατικό.

  «Τονίζεται ότι έχει δημιουργηθεί εδώ και μερικά χρόνια μια κάστα κληρικών αλλά και λαϊκών “νεοσυντηρητικών φονταμενταλιστών” σε ολόκληρη την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, οι οποίοι είναι πλήρως αφοσιωμένοι στον Εφραίμ της Αριζόνας, που ασκεί πάνω τους τρομακτική επιρροή, ενώ οι ίδιοι έχουν τυφλή υπακοή σ’ αυτόν και στους οποίους έχει αποδοθεί η ονομασία “Εφραιμίτες”», αναφέρει ο «Εθνικός Κήρυκας». «Ο Εφραίμ έτυχε της ολοκληρωτικής προστασίας και υποστήριξης του ιερέα Γεωργίου Πασσιά, ο οποίος ιεράτευε τότε στην κοινότητα του Αγίου Νικολάου του Φλάσινγκ και πολύ περισσότερο στη συνέχεια όταν έγινε πρωτοσύγκελλος του τότε Αρχιεπισκόπου Αμερικής Σπυρίδωνα.

  Ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος είχε καταγγείλει τις δράσεις του π. Ευφραίμ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο όμως ο π. Εφραίμ είχε υποστηρικτή τον αείμνηστο μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Μάξιμο (Ρεπανέλλη), ο οποίος ήταν και ο τελευταίος σχολάρχης της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, γι’ αυτό και στην αρχή το Πατριαρχείο δεν έκανε τίποτε», έγραφε τον Ιούνιο του 2012 ο «Εθνικός Κήρυκας».

 15. Παράθεμα: [βιβλίο] Λευτέρης Ζούρος, Ας συμφιλιωθούμε με τον Δαρβίνο [1] | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

 16. Παράθεμα: [βιβλίο] Mark Ridley, Δαρβίνος | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

 17. Παράθεμα: [βιβλίο] Mark Ridley, Δαρβίνος [2] | Ροΐδη και Λασκαράτου Εμμονές

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.